Wilno. Fotografie.

 

 

 

 

 

 

 

 

aa

Wilno, pomnik Mickiewicza – fot: Kazimierz Piotrowski

 

 

 

aa

Wilno, kościół św. Anny – fot: Kazimierz Piotrowski

 

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno, ul. Zamkowa, , fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Powiewiórka, woj. wileńskie, kościół w którym w1867 był chrzest Józefa Piłsudskiego. Fot: Dariusz Paterek.

 

 

 

aa

Wilno- Antokol,. wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno- Zarzecze- mostek na Wilejce fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno- Katedra, kaplica św. Kazimierza, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno- Ostra Brama, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno, Katedra, kaplica św. Kazimierza, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno, kościół św. Piotra i Pawła, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno, kościół św. Piotra i Pawła, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno, Katedra, kaplica św. Kazimierza. fot: Dariusz Paterek

 

 

 

 

aa

Wilno, ul. Zamkowa. fot: Dariusz Paterek

 

 

aa

Wilno ul. Św. Anny. Fot P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, widok z Góry Trzech Krzyży na pd- wysoko przy lewej ramce: kościoły: Wizytek , Misjonarzy, przy prawej ramce: cerkiew św. Ducha. Pod nią po lewej- Barbakan przy ul. Bakszta. W środku przy lewej ramce- biała wieża kościoła św. Bartłomieja. Na prawo od niej okol. ul. Zarzecznej. fot: Wojciech Goljat.

 

 

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P Włodek

 

 

 

aa

Wilno, widok z  ul. św. Ignacego na kościół Dominikanów,  fot P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno ul Sawicz. Na wprost fragment ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Dzwonnica Katedry, fot:. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. kościół Misjonarzy, fot:: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, pl. Łukiski- kościół św. Jakuba i Filipa. fot:. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie fot: P. Włodek . http://welwowie.pl

 

 

 

aa

Kalwaria Wileńska, kościół Podwyższenia Krzyża św. fot:. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, kościół Trynitarzy,  . Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, narożnik ulic: Hetmańskiej i Wielkiej. W domu narożnym po prawej na parterze była apteka „Pod Łabędziem” prowadzona przez rodziców Maryli Rodowicz. fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, fot:. P. Włodek

 

 

 

a1

Troki pod Wilnem, Zamek, fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, cerkiew św. Konstantego i Michała na Górze Bouffałowej,
fot: P. Włodek

 

 

 

 

aa

Wilno, cerkiew św. Trójcy, fot:. P. Włodek

 

 

 

 

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Ul. Bakszta. Fot P Włodek

 

 

 

aa

Wilno, fasada kościoła św. Jana, Dziedziniec Wielki Uniw. Stefana Batorego. , fot:. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, cerkiew św. Trójcy, fot:. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, domek przy ul. Zaułek Rossa, fot: P. Włodek

 

 

aa

Wilno, cerkiew św. Paraskiewy przy ul. Wielkiej fot: P. Włodek,

 

 

 

 

aa

Wilno, widok z dol. Wilenki na kościół Misjonarzy, fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, na wprost Wrota Bazyliańskie, po prawej fragm. Filharmonii. Fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P . Włodek

 

 

 

aa

Landwarów pod Wilnem pałac Tyszkiewiczów. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno ul. Św. Anny. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno Kościół Augustianów. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Zaułek Bernardyński. Fot. P. Włodek http://welwowie.pl

 

 

 

 

aa

Wilno. Wrota Bazyliańskie. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Powiewiórka. Woj. Wileńskie. Kościół św. Kazimierza. Tu XII 1867 był chrzest Józefa Piłsudskiego. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Cerkiew św. Trójcy. Fot P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek 

 

 

aa

Wilno- kościół Dominikanów. fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Ulica Wielka. Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Kościół św. Anny. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Wnętrze cerkwi św. Ducha. Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Ul. Bakszta Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Ratusz. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno ul. Wielka. Fot. P. Włodek

 

 

aa

Wilno. Wrota Bazylianskie. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Ul. Zarzeczna. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno., dzwonnica Katedry.. Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Ul. Subocz. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Kościół św Teresy i Ostra Brama w oddali. Fot. P. Włodek

 

 

aa

Wilno. Cerkiew św. Trójcy. fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Wilno, wnętrze cerkwi św. Trójcy, fot: Dariusz Paterek

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. narożnik ulic: Uniwersytecka/ św. Jana, dzwonnica kościoła św. Jana .

 

 

 

aa

Troki pod Wilnem, Zamek Fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. plac przed Dw. Kol. . Fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Kościół Wizytek , . Fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Zamek Dolny, . Fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Filharmonia. Fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, d. klasztor Bazylianów, Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, od lewej: kościół św. Jerzego, dzwonnica Katedry, kościół św. Michała, , fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno cerkiew św. Ducha fot P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy . Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Kościół św Trójcy. Rymszany. Pow. Ignalin woj.Wileńskie fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Bezdany. Woj. Wileńskie. Stacja Kol. . Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Zamek Górny, w oddali Góra Trzech Krzyży. Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno- Antokol,. wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno- ul. Zamkowa fot: Dariusz Paterek

 

 

 

20190721_164527

Wilno, kościół Augustianów fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy, fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Wilno- Katedra, ołtarz w Kaplicy św. Kazimierza fot: Dariusz Paterek.

 

 

 

aa

Wilno, pod Ostrą Bramą, fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Wilno, Zamek Dolny fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Wilno, widok z wieży Gedymina na Wilię i dzielnicę- Snipiszki, fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Wilno, Zamek Dolny, po prawej- wieża Gedymina fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno. Pomnik Mickiewicza. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Portal przy cerkwi Przeczystej Bogarodzicy. Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. Ostra Brama. Fot. Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno. Anioł Zarzecza. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno- Katedra, kaplica św. Kazimierza, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno, kościół św. Anny, fot: Kazimierz Piotrowski

 

 

 

aa

Wilno- dzwonnica Katedry i fragm. Katedry. fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno. Kościół św. Kazimierza. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno- Antokol, wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła. fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno. Kościół św. Anny. Fot P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno- Antokol, wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła. fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno- Antokol, wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła. fot: Kazimierz Piotrowski

 

 

 

aa

Wilno, widok z ul. Niemieckiej na Ratusz i kościół św. Kazimierza. fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Wilno- Antokol, wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła. fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno, ul. Zamkowa, po lewej fragm. kościoła św. Jana , fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, po prawej mur miejski, za nim kopuła cerkwi św. Ducha., fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Cmentarz Bernardyński, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, fragm. cerkwi św. Trójcy, fot: Dariusz Paterek

 

 

aa

Wilno ul. Ostrobramska, fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Wilno ul. Dominikańska i kościół św. Trójcy, fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Hoduciszki. Woj. Wileńskie. Wieś w 1991 przedzielona granicą. Kościół jest na Litwie , stacja kolejowa na Białorusi. Fotka wykonana z Litwy. Widoczny na niej drewniany domek jest na Białorusi, fot:. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, portal przy wejściu do kościoła Dominikanów, fot: P. Włodek,

 

 

aa

Wilno,fragment Katedry, fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Wilno, podwórze przy Zamkowej, fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Wilno, portal przy wejściu do kościoła Dominikanów, fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Wilno, Katedra fot:: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, kościół św. Teresy, fot. P. Włodek

 

 

 

 

aa

Wilno, domek przy ul. Zaułek Rossa, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno ul. Bazyliańska, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, kościół św. Katarzyny, przed nim pomnik Moniuszki , fot: P. Włodek

 

 

aa

Wilno, wieża tv, fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno- portal nad wejściem do cerkwi Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno- Barbakan przy ul. Bakszta, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P Włodek

 

 

 

aa

Wilno- cerkiew Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, ul. Wileńska, kościół św. Katarzyny fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Antokol, kościół Trynitarzy fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Jeziorosy woj. Wileńskie, blisko granicy z Łotwą. Kościół św Marii Magdaleny. Najdalej na pn wysunięty kościół w II RP Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno Ostra Brama, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, portal nad wejściem do kościoła św. Piotra i Pawła fot: P. Włodek

 

 

aa

Wilno, kościoły: św. Anny i Bernardynów, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno, ul. Mickiewicza, Katedra na osi. fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. dzwonnica kościoła ewangelickiego przy ul. Niemieckiej fot:: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. ul. Kolejowa (Gelezinkelio gatve) fot:: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Dworzec Kol. fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, pomnik Moniuszki fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, kościół św. Kazimierza
fot: P. Włodek

 

 

aa

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Katedra, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św Jana na zach: kościoły: Dominikanów, św. Katarzyny. , fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Ratusz, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, widok na pn, po prawej widoczne wieżyczki unickiej cerkwi św. Trójcy. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Katedra, Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Wrota Bazyliańskie Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, cerkiew św. Ducha Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Troki pod Wilnem. Zamek. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno- narożnik ulic: Kolejowa/ Ostrobramska fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, widok z dol. Wilejki na kościół Misjonarzy, fot: P. Włodek 

 

 

aa

Wilno, widok z Ostrej Bramy na kościół św. Teresy. fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, na wprost Wrota Bazyliańskie, po prawej fragm. Filharmonii. Fot: P. Włodek,

 

 

ab

Bezdany, woj,. Wileńskie, stacja kolejowa, fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Bezdany, woj,. Wileńskie, stacja kolejowa, fot: P. Włodek-

 

 

 

a2

Soleczniki Wlk. woj. Wileńskie, kościół św. Piotra Apostoła fot: P. Włodek

 

 

a1

Soleczniki Wlk. woj. Wileńskie, cmentarz, na którym w 1821 Adam Mickiewicz 1szy raz zobaczył obrzęd „Dziadów”. Wówczas zdecydował o na pisaniu dramatów „Dziady cz. II, IV, III”. fot: P. Włodek

 

 

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Troki pod Wilnem. Zamek. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Narożnik ulic: Trockiej i Wileńskiej. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Hala Targ. Przy Bazyliańskiej. Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, widok od pd. na Ostrą Bramę, w lewo odbija ul. Bazyliańska. Po lewej 2 wieżyczki cerkwi unickiej św. Trójcy. fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Landwarów pod Wilnem pałac Tyszkiewiczów. Fot. P. Włodek

 

 

aa

Wilno- kościół Dominikanów. fot: P. Włodek

 

 

aa

Wilno ul. Św. Anny. Fot P. Włodek

 

 

aa

Wilno Kościół Augustianów. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno Cerkiew Przeczystej Bogarodzicy. Fot P. Włodek

 

 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

 

aa

Święciany. Woj. Wileńskie. Kościół Wszystkich Świętych . Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno. Katedra fot. P. Włodek

 

aa

Wilno. Zaułek Bernardynski. Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno. Cerkiew św Ducha fot P. Włodek

 

aa

Wilno ul. Zarzeczna. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno. Filharmonia. Fot P. Włodek

 

aa

Turmont. Stacja kolejowa na linii Wilno- Petersburg. Przy granicy łotewskiej. Do roku 1939 najdalej na północ wysunięta stacja PKP fot: P. Włodek,

 

aa

Wilno. Wrota Bazylianskie. Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno. Portal przy cerkwi Przeczystej Bogarodzicy. Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno. Dzwonnica Katedry. Fot. P. Włodek

 

aa

Powiewiórka. Woj. Wileńskie. Kościół św. Kazimierza. Tu XII 1867 był chrzest Józefa Piłsudskiego. Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno. Cerkiew św. Trójcy. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>