Wilno, fotografie

Wilno, kościół Bernardynów, fot: P. Włodek

Wilno, Zaułek Bernardyński, Muzeum Mickiewicza, fot: P. Włodek.

Wilno, Zaułek Bernardyński, Muzeum Mickiewicza, fot: P. Włodek.

Wilno, Zaułek Bernardyński, Muzeum Mickiewicza, fot: P. Włodek.

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek.

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek.

Wilno, dzwonnica Katedry, fot: P. Włodek.

Wilno, kościół św. Kazimierza, fot: P. Włodek.

Rymszany, woj. Wileńskie, kościół św. Trójcy, fot: P. Włodek.

Wilno, skrzyżowanie ulic: Ostrobramska/ św. Kazimierza, fot: P. Włodek.

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Bazyliańska, widok na zach. fot. P. Włodek.

Soleczniki Wlk, woj. Wileńskie, cmentarz, fot. P. Włodek.

Troki pod Wilnem, po lewej fragment kienesy karaimskiej. Fot: P. Włodek

 

Troki pod Wilnem, Zamek, fot. P. Włodek.

 

 

Wilno, po lewej fragment dzwonnicy kościoła św. Anny, po prawej fasada kościoła Bernardynów. fot. P. Włodek.

Wilno, ul. Zamkowa, fot. P. Włodek.

Wilno, Katedra, fot. P. Włodek.

Litwa, Kiejdany, Rynek, fot. P. Włodek.

Kowno, Zamek, fot. P. Włodek.

Pożajście pod Kownem, kościół i klasztor Kamedułów.

Wilno, pl. Katedralny, fot. P. Włodek.

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy, fot. P. Włodek.

Wilno, ul. Ostrobramska, fot. P. Włodek.

Wilno, ul. Zawalna, fot. P. Włodek.

Wilno, Ostra Brama, fot. P. Włodek.

Litwa, Auksztocki PN, fot. P. Włodek.

 

 

Wilno, Góra Bouffałowa, po prawej cerkiew św. Konstantego i Michała, fot: P. Włodek

Wilno, ul. Mckiewicza. fot: P. Włodek

Wilno, Katedra. fot: P. Włodek

 

Turmont, najdalej na pn wysunięta wieś woj. Wileńskiego, 200m stąd jest granica z Łotwą. fot: P. Włodek

Łotwa, Dyneburg, forteca, fot: P. Włodek

Łotwa, Dyneburg, forteca, fot: P. Włodek

Wilno, cerkiew Piatnicka. fot: P. Włodek

Wilno, dzwonnica kościoła św. Jana. fot: P. Włodek

Wilno, cerkiew św. Piatnicka. fot: P. Włodek

Wilno. Ul. Ostrobramska, widok na pd. Fot P. Włodek.

Wilno. Przejście pod Ostrą Bramą. Fot P. Włodek.

Wilno. Ostra Brama. Fot P. Włodek.

Wilno, ul. Zaułek Rossa. Fot P. Włodek.

Wilno, widok od wsch na kościół św. Kazimierza, fot: P. Włodek.

Wilno, w oddali mostek na Wilence, Zarzezcze, fot: P. Włodek.

Wilno, kościół św. Anny, fot: P. Włodek.

Wilno, Katedra, fot: P. Włodek.

Wilno, fragment Ostrej Bramy, mur obronny, pocz ul. Cerkiewnej, fot: P. Włodek.

Wilno, cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek.

Landwarów pod Wilnem, pałac Tyszkiewiczów, fot: P. Włodek.

 

 

 

Wilno, cerkiew św. Ducha, fot: P. Włodek.

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy, fot: P. Włodek. Polecam książki o Wilnie i Lwowie: welwowie.pl

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy, fot: P. Włodek

Wilno, ul. Bakszta, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Łotoczek, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Mickiewicza, fot: P. Włodek.

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na ul. Zamkową , fot: P. Włodek.

Wilno, Katedra, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Zamkowa, fot:. P. Włodek.

Wilno, wejście do kościoła Dominikanów, fot:. P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka, po lewej fragm. Ratusza, fot:. P. Włodek.

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy, fot:. P. Włodek.

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy, fot:. P. Włodek.

Wilno, Ostra Brama, fot:. P. Włodek.

Wilno, ul. Zaułek Rossa, fot:. P. Włodek.

Powiewiórka pow. Święciany, kościół św. Kazimierza, tu 15/12/1867 był chrzest J. Piłsudskiego, fot:. P. Włodek.

Litwa, Auksztota, pow. Święciany, domki w środku puszczy, fot:. P. Włodek.

Wilno, ul. Bazyliańska, Ostra Brama, fot. P Włodek.

Wilno, Ostra Brama, fot. P Włodek.

Soleczniki Wlk, cmentarz, fot. P Włodek.

Soleczniki Wlk, tablica, fot. P Włodek.

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot. P Włodek.

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot. P Włodek.

Troki pod Wilnem, Zamek. Fot: P. Włodek

Wilno. Widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na wschód. Fot:. P. Włodek

Wilno, Pałac Prezydencki. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Ostrobramska, przy prawej ramce Ostra Brama. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Ostrobramska. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Zamkowa. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka w dolnym odc. po prawej fragment cerkwi św. Paraskiewy. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Subocz, w oddali kopuły cerkwi św. Ducha, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka, cerkiew św. Mikołaja, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Zamkowa, widok na pn. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka Pohulanka/ Słowackiego, gmach Dyrekcji Kolei fot: P. Włodek.

Wilno, widok z ul. Wielka Pohulanka na Pałac Tyszkiewiczów- leży u zbiegu ulic: Trocka/ Zawalna, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka Pohulanka, widok na wsch. Na osi kościół Franciszkanów, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka Pohulanka, widok na wsch. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Mickiewicza na wys . Parlamentu. fot: P. Włodek.

Wilno, pl. Łukiski, d. Więzienie Łukiskie. fot: P. Włodek.

Wilno, pl. Łukiski, kościół św. Jakuba i Filipa. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Mickiewicza, widok na zach. fot: P. Włodek.

Wilno, Góra Bouffałowa, w oddali cerkiew św. Konstantyna i Michała. Fot P. Włodek.

Wilno, kościół św. Jakuba i Filipa. Fot P. Włodek.

Wilno, ul. Zawalna. Fot P. Włodek.

Wilno kościół św. Katarzyny. Fot P. Włodek.

Troki pod Wilnem, Zamek. fot: P. Włodek.

Troki pod Wilnem, Bazylika Nawiedzenia NMP. fot: P. Włodek.

Litwa, Dolina Issy, fot: P. Włodek.

Litwa, Kiejdany, zbór ewangelicki, fot: P. Włodek.

Kowno, Rynek, pierzeja pd. W czarnym domku po prawej na Ip w latach 1819-23 mieszkał Adam Mickiewicz. Pracował tu jako nauczyciel. W tym czasie romansował ze starszą od siebie Karoliną Kowalską, która stałe się później pierwowzorem Telimeny w „Panu Tadeuszu”. fot: P. Włodek.

Kowno, Rynek, pierzeja pd, kościół św. Franciszka Ksawerego, ratusz. fot: P. Włodek.

Pożajście pod Kownem, klasztor Kamedułów, fot: P. Włodek.

Troki pod Wilnem, fot: P. Włodek. Polecam książki o Wilnie: http://welwowie.pl/wilno-przewodniki

Litwa, Kiejdany, zbór ewangelicki, fot: P. Włodek

Litwa, Kiejdany, zbór ewangelicki, fot: P. Włodek

Litwa, Kiejdany, Rynek, fot: P. Włodek.

Kowno, Katedra, fot: P. Włodek

Kowno, kościół św. Trójcy, fot: P. Włodek

Kowno, kościół św. Jerzego, fot: P. Włodek

Pożajście pod Kownem, kościół Kamedułów, fot: P. Włodek

Troki pod Wilnem, Zamek. fot: P. Włodek

Troki pod Wilnem. fot: P. Włodek

Litwa, Kiejdany, zbór ewangelicki. fot: P. Włodek

Litwa, Kiejdany, Rynek, pierzeja zach. W oddali zbór ewangelicki. fot: P. Włodek

Kowno, Rynek, pierzeja pn. w oddali wieża Katedry. fot: P. Włodek

Kowno, kościół św. Trójcy. fot: P. Włodek

Kowno, Zamek. fot: P. Włodek

Pożajście pod Kownem, kościół i klasztor Kamedułów. fot: P. Włodek

Rymszany, woj. Wileńskie, kościół św. Trójcy. Fot: P. Włodek

Turmont, woj. Wileńskie, 200m na pn jest graniczne przejście kolejowe z Łotwą, Fot: P. Włodek

Łotwa, Dyneburg, forteca. Fot: P. Włodek

Litwa, Auksztota, domek pod Ignalinem. Fot: P. Włodek

Wilno, Lipówka, cerkiew Opieki Matki Bożej. Fot: P. Włodek

Wilno, Antokol, kościół św. Piotra i Pawła. Fot: P. Włodek

Wilno, Antokol, kościół św. Piotra i Pawła. Fot: P. Włodek

Wilno, Katedra. Fot:. P. Włodek

Wilno, Antokol, kościół św. Piotra i Pawła.

Wilno, Antokol, kościół św. Piotra i Pawła.

Wilno, Góra Bouffałowa, ul. Wielka Pohulanka. Fot:. P. Włodek

Wilno, widok z ul. Mickiewicza na kościół św. Rafała, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Mickiewicza, po prawej fragment Katedry, fot: P. Włodek.

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na zach. Widoczna tylna elewacja kościoła Dominikanów. fot: P. Włodek.

Wilno, Dziedziniec Wlk Uniwersytetu Stefana Batorego, po prawej fragment fasady kościoła św. Jana
fot: P. Włodek.

Wilno, Lipówka, cerkiew Opieki Matki Bożej.
fot: P. Włodek.

Wilno, Antokol, kościół św. Piotra i Pawła,
fot: P. Włodek.

Wilno, Góra Bouffałowa, cerkiew św. Konstantyna i Michała.
fot: P. Włodek.

Wilno, pl. Łukiski, kościół św. Jakuba i Filipa,
fot: P. Włodek.

Wilno, ul. św. Jerzego, po lewej fragment kościoła św. Jerzego,
fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Tatarska, widok na pd, na osi kościół św. Ignacego,
fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Zawalna, fot: P. Włodek.

Wilno, podwórze przy kościele św. Mikołaja, pomnik św. Krzysztofa- patrona Wilna. fot: P. Włodek.

Wilno, pl. Katedralny, fot: P. Włodek.

Wilno, podwórze przy ul. Zamkowej, figura Matki Boskiej, fot: P. Włodek.

Wilno, fragment tylnej elewacji kościoła św. Jana, fot: P. Włodek

Wilno, skrzyżowanie ulic: Zamkowa, Łotoczek, Bakszta. Po prawej fragment cerkwi Piatnickiej, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Zamkowa, fot: P. Włodek.

Hoduciszki, woj. Wileńskie, fotka wykonana z terytorium Litwy. Widoczne słupki i płot graniczny. Za nim leży tor kolejowy na linii: Łyntupy – Postawy. Widoczne na fotce domki i drzewa leżą już na Białorusi. fot: P. Włodek.

Rymszany woj. Wileńskie, kościół św. Trójcy. fot: P. Włodek.

Turmont, woj. Wileńskie, do 1939 najdalej na pn wysunięta stacja PKP na linii Wilno- Petersburg. 200m dalej jest granica z Łotwą. fot: P. Włodek.

Łotwa, Dyneburg, forteca.

Litwa, Auksztota, Ignalin.

Litwa, Auksztocki Park Narodowy.

Wilno, Dworzec Kolejowy, fot: P. Włodek.

Wilno, kościół Dominikanów, fot: P. Włodek.

Wilno, Zarzecze, brama wejściowa na Cmentarz Bernardyński , fot: P. Włodek.

Wilno, widok z Zarzecza na Stare Miasto, fot: P. Włodek.

Wilno, Zarzecze, ul. Połocka, fot: P. Włodek.

Wilno, widok z Zarzecza na Stare Miasto, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Zarzeczna, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka, wieża cerkwi św. Mikołaja, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka, Rynek Rybny- przed cerkwią Piatnicką, fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka, cerkiew św. Mikołaja, fot: P. Włodek.

.

Wilno, Zamek Dolny, fot:. P. Włodek.

Wilno, pomnik hetmana Jana Karola Chodkiewicza, fot:. P. Włodek.

Wilno, ul. Zarzeczna, fot:. P. Włodek.

Wilno, cmentarz na Rossie, fot:. P. Włodek.

Landwarów pod Wilnem, pałac Tyszkiewiczów, fot:. P. Włodek.

Troki pod Wilnem, fot:. P. Włodek.

Troki pod Wilnem, Zamek, fot:. P. Włodek.

Litwa, Dolina Issy, fot:. P. Włodek.

Litwa, Kiejdany, Rynek, fot:. P. Włodek.

Kowno, kościół Przenajświętszego Sakramentu, klasztor Dominikanów, fot:. P. Włodek.

Kowno, Katedra, fot:. P. Włodek.

Kowno, Zamek ks. Witolda, fot:. P. Włodek.

Pożajście pod Kownem, klasztor Kamedułów, fot:. P. Włodek.

Wilno, ul. św. Jana, na wprost ul. Zamkowa, fot:. P. Włodek.

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na pn, fot:. P. Włodek.

Wilno, organy w kościele Dominikanów, fot:. P. Włodek.

Wilno, Ostra Brama, fot:. P. Włodek.

Wilno, Ostra Brama, fot:. P. Włodek.

Wilno, ul. Zaułek Rossa, fot:. P. Włodek.

Wilno, ul. Rudnicka, kościół Wszystkich Świętych. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Zawalna. fot: P. Włodek.

Wilno, widok z ul. Zamkowej na Katedrę. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Zamkowa, widok na pn. Po lewej fragment kościoła św. Janów. fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Wielka, pierzeja zach. fot: P. Włodek.

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy. fot: P. Włodek.

Wilno, dawny klasztor Bazylianów- skrzydło zach. fot: P. Włodek

Wilno, widok z ul. Mickiewicza na cerkiew Znamieńską. fot. P Włodek

Wilno, cerkiew przy Więzieniu Łukiskim. fot. P Włodek

Wilno, Katedra. fot. P Włodek

Wilno, ul. św. Stefana. fot. P Włodek

Wilno, ul. Zawalna. fot. P Włodek

Wilno, kościół św. Katarzyny, pomnik Moniuszki, fot. P Włodek

Wilno, cmentarz na Rossie, fot. P Włodek

Wilno, cmentarz na Rossie, fot. P Włodek

Troki, woj. Wileńskie, Zamek ks. Witolda, fot. P Włodek

Troki, woj, Wileńskie, kienesa karaimska, fot. P Włodek

Troki, woj, Wileńskie, fot. P Włodek

Troki, woj, Wileńskie, kościół Nawiedzenia NMP, fot. P Włodek

Zułów woj, Wileńskie, tu 5/12/1867 urodził się Józef Piłsudski, 2km stąd na wschód jest granica Białorusi, fot. P Włodek

Litwa, Dolina Issy, Szetejnie- tu urodził się Czesław Miłosz, fot. P Włodek

Nowa Wilejka pod Wilnem, kościół NMP Królowej Pokoju fot. P Włodek

Litwa, Kiejdany, Rynek- pierzeja pn fot. P Włodek

Litwa, Kiejdany, zbór ewangelicki fot. P Włodek

Kowno, Rynek, Katedra fot. P Włodek

Kowno, Zamek, fot. P Włodek

Pożajście pod Kownem, klasztor Kamedułów, fot. P Włodek

Hoduciszki, woj, Wileńskie, ul. Dworcowa- leży na Litwie, po lewej widoczny szary płot graniczny- za nim- słupy elektryczne, drzewa, łąka- leżą na Białorusi, fot. P Włodek

Święciany, woj, Wileńskie, Rynek. fot. P Włodek

Wilno, Katedra fot. P Włodek

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy, fot. P Włodek Polecam książki o Wilnie:

Wilno, kamienica u zbiegu ulic: Kolejowa/ Ostrobramska fot. P Włodek Polecam książki o Wilnie:

Wilno, studzienka fot. P Włodek

Święciany, woj, Wileńskie, Rynek. fot. P Włodek

Łotwa, Dyneburg, twierdza, fot. P Włodek

Wilno, ul. Wielka, kościół św. Kazimierza. fot. P Włodek

Wilno, ul. Ostrobramska, widok na pn, na osi fragment Filharmonii. fot. P Włodek

Wilno. Fragment fasady kościoła św. Teresy, fot. P Włodek

Wilno. Brama przed cerkwią św. Ducha, fot. P Włodek

Wilno, ul. Wileńska na wysokości kościoła św. Katarzyny. fot:. P. Włodek

Wilno, skwer przed kościołem św. Katarzyny, pomnik Moniuszki. fot:. P. Włodek

Wilno, widok z ul. Wielkiej na dzwonnicę kościoła św. Janów, fot P. Włodek 

Wilno, ul. Wielka, cerkiew św. Mikołaja fot P. Włodek 

Wilno, ul. Wielka, pierzeja pd, fot P. Włodek

Wilno, ul. Wielka, w oddali dzwonnica kościoła św. Janów, fot P. Włodek 

Wilno, ul. Ostrobramska, w oddali fragment kościoła św. Kazimierza, fot P. Włodek

Wilno, ul. Wielka, po lewej fragment Ratusza, w oddali dzwonnica kościoła św. Janów. fot: P. Włodek

Wilno, ul. Wielka, pierzeja pd. fot: P. Włodek

Wilno, skrzyżowanie ulic: św. Kazimierza/ Subocz, fot: P. Włodek

Wilno, ul. Wielka, fragment kościoła św. Kazimierza, fot: P. Włodek

Wilno, po lewej schodki do unickiej cerkwi św. Trójcy, na wprost dawny klasztor Bazylianów, fot: P. Włodek

Wilno, ul. Mickiewicza, widok na wsch, na osi Katedra i dzwonnica. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Mickiewicza, widok na wsch, na osi Katedra

Wilno, ul. Zawalna, fot: P. Włodek

Wilno, widok z ul. Zawalnej na kościół św. Katarzyny fot: P. Włodek

Wilno, ul. św. Stefana fot: P. Włodek

Wilno, ul. św. Stefana fot: P. Włodek

Wilno, ul. Wileńska, kościół św. Katarzyny fot: P. Włodek

Wilno, ul. Żeligowskiego fot: P. Włodek

Wilno, fragment elewacji kościoła św. Janów

Wilno, widok z pasażu pod Filharmonią na wieżę kościoła Wszystkich Świętych

Wilno, ul. Hetmańska, fot: P. Włodek

Wilno, widok z podwórza przy dawnym klasztorze Bazylianów na fronton kościoła św. Teresy, fot: P. Włodek

Wilno, zrekonstruowana Cela Konrada przy dawnym klasztorze Bazylianów, za nią fragmenty: cerkwi św. Ducha, kościoła św. Teresy

Wilno, ul. Dominikańska, kościół Dominikanów, fot: P. Włodek

Wilno, ul. Szklana, fot: P. Włodek

Wilno, ul. Szklana, fot: P. Włodek

Wilno, ul. Ostrobramska, widok na pn, w oddali wieżyczki cerkwi unickiej św. Trójcy, fot: P. Włodek

Wilno, Zarzecze, Cmentarz Bernardyński

Wilno, Zarzecze, Cmentarz Bernardyński, grób prof. botaniki- Józefa Jundziłła fot: P. Włodek

Wilno, ul. Zarzeczna, fot: P. Włodek

Wilno, ul. Zarzeczna, fot: P. Włodek

Wilno, Anioł Zarzecza, fot: P. Włodek

Wilno, ul. Dominikańska, po prawej fragment kościoła Dominikanów, fot: P. Włodek

Wilno, ul. Niemiecka, w oddali kościół św. Katarzyny przy ul. Wileńskiej, fot: P. Włodek

Wilno, ul. św. Mikołaja. fot: P. Włodek

Wilno, ul. Niemiecka. fot: P. Włodek

Wilno, Zarzecze, ul. Młynowa. fot: P. Włodek

Wilno, mostek nad Wilejką prowadzi na Zarzecze. fot: P. Włodek, 

Wilno, ul. św. Anny, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy. fot: P. Włodek, 

Wilno, Zarzecze, podwórze przed kościołem św. Bartłomieja. fot: P. Włodek

Wilno, Zarzecze, wieża wodna. fot: P. Włodek

Wilno, kościół Bernardynów- widoczny z podwórza przy ul. Młynowej (Zarzecze) . fot: P. Włodek

Wilno, ul. Subocz. fot: P. Włodek

Wilno, Dworzec Kolejowy. fot: P. Włodek

Wilno, widok z ul. św. Anny na ul. Bakszta. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. św. Anny fot: P. Włodek

Wilno, skrzyżowanie ulic: Zawalna, Bazyliańska, Wszystkich Świętych, fot: P. Włodek,

Wilno, Katedra, kaplica św. Kazimierza, fot: P. Włodek,

Wilno, widok z ul. Zamkowej na cerkiew św. Paraskiewy, fot: P. Włodek,

Wilno, dzwonnica cerkwi św. Trójcy. fot: P. Włodek

Wilno, kościół św. Teresy. fot: P. Włodek

Wilno, Ostra Brama, po lewej kaplica Pociejów- należąca do kościoła św. Teresy. fot: P. Włodek,

Wilno, widok z podwórza przy cerkwi św. Trójcy na cerkiew św. Ducha. fot: P. Włodek,

Wilno, widok z ul. Ostrobramskiej na ul. Subocz. W oddali kopuły cerkwi św. Ducha. fot: P. Włodek,

Wilno, brama wejściowa przed cerkwią św. Ducha. fot: P. Włodek, 

Wilno, tablica ku czci św. Jozafata Kuncewicza na unickiej cerkwi św. Trójcy. fot: P. Włodek,

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy- fot. archiwalna z 2009. fot: P. Włodek,

Wilno, po prawej schodki do unickiej cerkwi św. Trójcy. fot: P. Włodek, 

Wilno, dzwonnica cerkwi św. Ducha. fot: P. Włodek,

Wilno, fasada kościoła św. Tresy, widoczna z podwórza przed cerkwią św. Ducha. fot: P. Włodek,

Wilno, d. klasztor Bazylianów, skrzydło zach. fot: P. Włodek, 

Wilno, ul. Ostrobramska, Wrota Bazyliańskie. fot: P. Włodek, 

Wilno, ul. Ostrobramska, po lewej Wrota Bazyliańskie. fot: P. Włodek, 

Wilno, kościół św. Jakuba i Filipa. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Mickiewicza. fot: P. Włodek,

Wilno, widok z ul. Mickiewicza na Katedrę. fot: P. Włodek, 

Wilno, ul. Zawalna. fot: P. Włodek,

Wilno, po prawej fragment fasady kościoła św. Katarzyny fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Wielka Pohulanka. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Wileńska, fot: P. Włodek

Wilno, widok z podwórza przy ul. Niemieckiej na kościół św. Kazimierza. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Niemiecka. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Mickiewicza na wysokości Parlamentu . fot: P. Włodek, 

Wilno, Zwierzyniec, cerkiew Znamieńska. . fot: P. Włodek, 

Wilno, cerkiew na terenie dawnego Więzienia Łukiskiego. fot: P. Włodek, 

Wilno, pl. Łukiski fot: P. Włodek,

Wilno, kościół św. Jerzego fot: P. Włodek,

Wilno, Katedra, widok z ul. Mickiewicza fot: P. Włodek,

Wilno, ul. św. Stefana fot: P. Włodek,

Wilno, ul. św. Stefana fot: P. Włodek,

Wilno, pl. Łukiski, kościół św. Jakuba i Filipa fot: P. Włodek, 

Wilno, pl. Łukiski fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Mostowa fot: P. Włodek,

Wilno, kościół św. Katarzyny, przed nim pomnik Moniuszki . fot: P. Włodek, 

Wilno, widok z ul. Niemieckiej na Ratusz, w oddali fragment kościoła św. Kazimierza. fot: P. Włodek

Wilno, ul. Niemiecka, w oddali kopuła cerkwi św. Ducha. fot: P. Włodek,

Wilno, tablica przed kościołem św. Bartłomieja. fot: P. Włodek, 

Wilno, kościół Wizytek. fot: P. Włodek,

Wilno, figura Matki Boskiej. W oddali cerkiew św. Ducha, Barbakan. fot: P. Włodek,

Wilno, tory kolejowe na linii Wilno- Petersburg. Za nasypem ul. Białostocka. fot: P. Włodek,

 

Wilno, Zarzecze ul. Młynowa. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Zarzeczna 14. fot: P. Włodek,

Wilno, Anioł Zarzecza. fot: P. Włodek,

Wilno, kościół św. Kazimierza, widok od str wsch od ul. św. Kazimierza. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. św. Kazimierza- widok na pn. fot: P. Włodek,

Wilno, studzienka. fot: P. Włodek,

Wilno, kościół Wszystkich Świętych. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Zawalna. fot: P. Włodek,

Wilno, kościół św. Kazimierza. fot: P. Włodek,

Wilno, widok sprzed cerkwi św. Ducha na unicką cerkiew św. Trójcy. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Ostrobramska. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Ostrobramska, po lewej Filharmonia. fot: P. Włodek, 

Wilno, cerkiew św. Ducha, fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Bazyliańska, widok na zach. fot: P. Włodek,

Nowa Wilejka, kościół NMP Królowej Pokoju fot: P. Włodek,

Kowno, kościół św. Trójcy, fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Zawalna. Fot. P. Włodek

Wilno, ul. Bazyliańska, Hala Targowa. Fot. P. Włodek

Wilno, Zamek Dolny. Fot. P. Włodek

Wilno, dzwonnica Katedry. Fot. P. Włodek

Wilno, dzwonnica kościoła św. Jana. Fot. P. Włodek

Wilno, ul. Wielka, placyk przy cerkwi św. Paraskiewy . Fot. P. Włodek 

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy. Fot. P. Włodek

Wilno, ul. Zarzeczna. Fot. P. Włodek

Wilno, kładka nad Wilejką, na ostatnim planie Zarzecze. Fot. P. Włodek 

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy. Fot. P. Włodek

Wilno, ul. Bakszta, w oddali Barbakan. Fot. P. Włodek

Wilno, ul. Ostrobramska. Fot. P. Włodek

Wilno, widok na Zarzecze i kościół św. Bartłomieja. Fot. P. Włodek 

Wilno, Ratusz. Fot. P. Włodek

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy. Fot. P. Włodek

Wilno, cerkiew św. Ducha. Fot. P. Włodek

Wilno, kościół św. Teresy Fot. P. Włodek

Wilno, Ostra Brama. Fot. P. Włodek

Wilno, widok z przedsionka Ostrej Bramy na mur miejski i ogród przy kościele św. Teresy . Fot. P. Włodek

Troki pod Wilnem, Zamek ks. Witolda. Fot P. Włodek

Wilno, kościół św. Teresy fot: P. Włodek,

Wilno, Ostra Brama, za nią kościół św. Teresy fot: P. Włodek, 

Wilno, Zamek Górny, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, ul. Zawalna fot: P. Włodek

Wilno, ul. Zawalna fot: P. Włodek

Wilno, Katedra, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Michała, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, cerkiew św. Paraskiewy, ul. Wielka , fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, ul. Bakszta, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Anny fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, ul. Bakszta, mur miejski fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, ul. Zamkowa fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Katedra fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Michała, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Zamek Dolny. fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół Augustianów. fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, mostek na Zarzecze, dolina Wilejki, na osi wieże kościoła Misjonarzy. fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Teresy, po prawej Ostra Brama. fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Michała, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, fragmenty: Katedry i Zamku Dolnego, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Zamek Górny, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- ul. Wielka, cerkiew św. Mikołaja, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- Zaułek Bernardyński, Muzeum Mickiewicza, fot: Zdzisław

Wilno- Wilia, Zamek Górny, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- Zamek Dolny fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła fot: Zdzisław Dzirba
Wilno, ul. Piwna fot P Włodek
Wilno- Zaułek Bernardyński fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- kościół św. Michała fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Teresy fot P Włodek

Wilno, ul. Ostrobramska, po prawej kaplica Pociejów przy kościele św. Teresy fot P Włodek

Wilno, ul. Zawalna, widok na pn. fot P Włodek

Wilno, pomnik Moniuszki przed kościołem św. Katarzyny fot P Włodek 

Wilno, kościół Dominikanów. fot P Włodek

Wilno, skrzyżowanie ulic: św. Ignacego/ Dominikańska. Widoczny kościół św. Trójcy fot P Włodek

Wilno, ul. Szklana. fot P Włodek

Wilno, widok z ul. Niemieckiej na Ratusz i kościół św. Kazimierza. fot P Włodek

Wilno, kościół Wizytek. fot P Włodek

Wilno. Brama wejściowa na Cmentarz Bernadyński na Zarzeczu. fot P Włodek

Wilno, Ostra Brama widoczna od zewnątrz. fot P Włodek

Wilno, portal nad wejściem do kościoła św. Teresy. fot P Włodek 

Wilno, dziedziniec przed wejściem do unickiej cerkwi św. Trójcy. fot P Włodek

Wilno, Katedra. fot P Włodek

Wilno, skwer przed kościołem św. Katarzyny, na nim od boku widoczny pomnik Moniuszki. fot P Włodek

Wilno, ul. Dominikańska. fot P Włodek

Wilno, Ostra Brama. fot P Włodek

Wilno,- Antokol, sklepienie kościoła św. Piotra i Pawła. fot P Włodek

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na ul. Zamkową. fot P Włodek 

Wilno, ul. Ostrobramska, w oddali po lewej Filharmonia. fot P Włodek 

Wilno, widok na dolinę Wilejki, Zarzecze, fot P Włodek

Wilno, widok na dolinę Wilejki, Zarzecze, kościół św. Bartłomieja.

Wilno, ul. Bazyliańska. fot P Włodek

Wilno, widok z przedsionka Ostrej Bramy na ogród przy cerkwi św. Ducha, mur miejski, dom przy ul. Cerkiewnej. fot P Włodek

Wilno, Ostra Brama, za nią kościół św. Teresy. fot P Włodek 

Wilno, ul. Cerkiewna. fot P Włodek

Wilno- Filharmonia. fot P Włodek

Wilno- widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na cerkiew Przeczystej Bogarodzicy. fot P Włodek

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła. fot P Włodek

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła. fot P Włodek

Wilno- cerkiew na terenie Więzienia Łukiskiego. fot P Włodek

Wilno- Zarzecze, ul. Filarecka 8. fot P Włodek

Wilno. Widok z Zarzecza na kościół Bernardynów. fot P Włodek

Wilno. Kościół Misjonarzy. fot P Włodek

Wilno. Skrzyżowanie ulic: Ostrobramska, św. Kazimierza, Subocz, w oddali fragment kościoła św. Kazimierza.

Wilno. Pl. Łukiski, wejście do kościoła św. Jakuba i Filipa. fot P Włodek 

Wilno. ul. Dominikańska. fot P Włodek

Wilno. Widok z ul. Niemieckiej na cerkiew św. Ducha. fot P Włodek

Wilno. Ul. Niemiecka. fot P Włodek

Wilno. Ul. Wileńska, w oddali kościół św. Katarzyny. fot P Włodek 

Wilno. Hala Targowa przy Bazyliańskiej, po prawej fragment ul. Zawalnej. fot P Włodek

Wilno. Cmentarz Bernardyński na Zarzeczu. fot P Włodek

Wilno. Stare Miasto- widoczne z Zarzecza fot P Włodek.

Wilno. Barbakan, przy ul. Bakszta fot P Włodek.

Wilno, ul. Zawalna w górnym odc, fot: P. Włodek,.

Wilno, ul. Zawalna, fot: P. Włodek.

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek.

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy, fot: P. Włodek.

Wilno wejście do kościoła Karmelitów, fot: P. Włodek.

 

Wilno, kościół św. Michała, fot: P. Włodek.

Wilno , Katedra, fot: P. Włodek,

Wilno, Cmentarz na Rossie. fot: P. Włodek.

Wilno, przełom Wilejki na Zarzeczu. Tą część Wilna nazywam: „Wenecja Zarzeczańska” . fot: P. Włodek.

Wilno. Cmentarz na Rossie. fot P Włodek.

Wilno. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, w oddali kościół Dominikanów. fot P Włodek. 

Wilno., kościół św. Kazimierza. Fot P. Włodek.

Wilno., cerkiew unicka św. Trójcy . Fot P. Włodek

Wilno, ul. Bakszta, po prawej oryginalny mur miejski fot: P. Włodek,

Wilno, cerkiew św. Ducha przy ul. Ostrobramskiej fot: P. Włodek. 

Wilno, Katedra, kaplica św. Kazimierza fot: P. Włodek.

Wilno, Zamek Dolny. , Fot. P. Włodek.

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na kościoły: św. Anny, Bernardynów, św. Michała . , Fot. P. Włodek.

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na kościół Dominikanów. , Fot. P. Włodek.

Wilno, Lipówka, prawosławna cerkiew św. Eufrozyny Połockiej, Fot. P. Włodek

Wilno, Antokol, kościół św. Piotra i Pawła, Fot. P. Włodek.

Wilno, kościół Dominikanów, Fot. P. Włodek

Wilno, ul. Wielka, cerkiew św. Paraskiewy fot:. P. Włodek,

Wilno, Zaułek Kiejdański- prowadzi od Trockiej do Zaułka Lidzkiego. fot: P. Włodek.

Wilno, skrzyżowanie ulic: Wileńska / Żeligowskiego. Fragment kościoła św. Katarzyny. Na skwerze pomnik Moniuszki. fot: P. Włodek.

Wilno, Katedra, widok z ul. Mickiewicza. fot: P. Włodek .

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła fot: P. Włodek.

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła fot: P. Włodek .

Wilno, ul. Wielka Pohulanka, w oddali cerkiew św. Konstatyna i Michała, zbudowana na Górze Bouffałowej w 300-lecie dynastii Romanowów. fot: P. Włodek.

Wilno- Ostra Brama. fot: P. Włodek .

Wilno- Cmentarz na Rossie. fot: P. Włodek.

Wilno. Cmentarz na Rossie. Fot. P. Włodek.

Wilno. staw nieopodal rzeki Wilenki. W oddali Zarzecze i wieża kościoła św. Bartłomieja . Fot. P. Włodek.

Wilno, schodki do unickiej cerkwi św. Trójcy. . fot: P. Włodek.

Wilno, Katedra. fot: P. Włodek.

Wilno, kościół św. Teresy fot: P. Włodek.

Wilno, ul. Mickiewicza blisko pl. Katedralnego, widok w kier. zach. fot: P. Włodek,

Wilno, ul. Mostowa, widok na wsch. W oddali fragment Katedry. fot P Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno. Pałac Tyszkiewiczów, leży u zbiegu 3 ulic: Zaułek Kiejdański, Trocka, Zawalna. fot P Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno. ul. Wileńska, kościół św. Katarzyny fot P Włodek

Wilno. Katedra fot P Włodek

Wilno, kościół św. Jakuba i Filipa przy pl. Łukiskim fot: P. Włodek

Troki pod Wilnem. Zamek. fot:: P. Włodek

Wilno, podwórze przy kościele św. Mikołaja fot: P. Włodek,

Wilno, portal przy wejściu do kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu. fot: P. Włodek

Wilno. XIX w Hala targ. przy Bazyliańskiej. Po prawej pd fragm. ul. Zawalnej. Fot. P. Włodek

Jaszuny pod Wilnem, pałac Balińskich. Bywali tu: Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Jędrzej Śniadecki- rektor Uniw. Wileńskiego, Wawrzyniec Puttkamer. W 1920 była tu siedziba gen. Żeligowskiego- w czasie rzekomego „buntu”. fot:. P. Włodek

Wilno. Podwórze przy kościele św. Mikołaja . Fot. P. Włodek

Wilno. ul. Wielka, cerkiew św. Mikołaja . Fot. P. Włodek

Wilno. widok na dzwonnicę kościoła św. Jana Fot. P. Włodek

 

Wilno, Dzwonnica Katedry, fot:. P. Włodek

 

Wilno fragm. kościołów: Bernardynów i św. Anny, Zdzisław Dzirba

 

Wilno ul. Filarecka fot: Zdzisław Dzirba

Wilno ul. Zarzeczna, fot: Zdzisław Dzirba

 

 

 

Wilno Katedra fot: Zdzisław Dzirba

 

Wilno Zarzecze- kościół św. Bartłomieja fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Katedra, fot: Zdzisław Dzirba

 

Wilno, ul. Wielka, cerkiew św. Paraskiewy, fot: Zdzisław Dzirba

 

 

Wilno, ul. Zamkowa, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, ul. Zamkowa, tylna elewacja kościoła św. Jana fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Zamek Dolny , fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, dzwonnica kościoła św. Anny, za nią fasada kościoła bernardynów, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, cerkiew św. Mikołaja przy ul. Wielkiej fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Ostra Brama fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: Janusz Trybus

Wilno, ul. Mickiewicza , fot: Janusz Trybus

Wilno, ul. Mickiewicza , fot: Janusz Trybus

Wilno, Wrota Bazyliańskie, fot: Janusz Trybus

Wilno, kościół Bernardynów. Po lewej fragm. kościoła św. Anny i pomnik Mickiewicza, fot: Janusz Trybus

Wilno, kościół św. Anny, fot: Janusz Trybus

Wilno, Cmentarz na Rossie , fot: Janusz Trybus

Wilno, Ostra Brama, fot: Janusz Trybus

Wilno, dzwonnica Katedry , fot: Janusz Trybus

Wilno, Ostra Brama fot: Janusz Trybus

Wilno, widok z wieży Giedymina na kościół św. Piotra i Pawła fot: Janusz Trybus

Wilno, Góra Trzech Krzyży, fot: Janusz Trybus

Wilno, kościoły: w dole: Bernardynów i św. Anny, w górze: Wizytek i Misjonarzy. fot: Janusz Trybus

Wilno, widok z Góry 3 Krzyży na kościół Bernardynów. Za nim cerkiew Przeczystej Bogarodzicy, kościoły Augustianów i św. Kazimierza. Przy lewym, górnym rogu: cerkiew św. Trójcy i Dworzec, przy prawym, górnym rogu: kościół Karmelitów i cerkiew św. Mikołaja . fot: Janusz Trybus

Wilno, widok z Zamku na Katedrę z dzwonnicą, w prawym górnym rogu- cerkiew św. Konstantyna i Michała na Górze Bouffałowej,. fot: Janusz Trybus

Wileński „Manhattan”- widok z wieży Giedymina fot: Janusz Trybus

Wilno, ul. Zamkowa, widok na pn, po lewej fragm kościoła św. Jana . W prawo odbija Zaułek Literacki, fot: Janusz Trybus

Wilno, ul. Zamkowa, widok na pn, po lewej fragm kościoła św. Jana . W prawo odbija Zaułek Literacki, fot: Janusz Trybus

Wilno i Plac Katedralny. Zrekonstruowany Pałac Wielkiego Księcia i Wieża Giedymina górująca nad miastem. fot: Janusz Trybus,

Wilno, dzielnice nad Wilią (Nerisem), widok z mostu Mendoga. Widoczny kościół św. Rafała w remoncie- fot: Janusz Trybus

Wilno, kościół św. Jerzego , , fot: P. Włodek,

Wilno, kościół Dominikanów, , fot: P. Włodek,

Wilno,. kościół św. Katarzyny, fot: Katarzyna Węglicka

 

aa

Wilno ul. Św. Anny. Fot P. Włodek

aa

Wilno, widok z Góry Trzech Krzyży na pd- wysoko przy lewej ramce: kościoły: Wizytek , Misjonarzy, przy prawej ramce: cerkiew św. Ducha. Pod nią po lewej- Barbakan przy ul. Bakszta. W środku przy lewej ramce- biała wieża kościoła św. Bartłomieja. Na prawo od niej okol. ul. Zarzecznej. fot: Wojciech Goljat.

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P Włodek

aa

Wilno, widok z  ul. św. Ignacego na kościół Dominikanów,  fot P. Włodek

aa

Wilno ul Sawicz. Na wprost fragment ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

aa

Wilno, Dzwonnica Katedry, fot:. P. Włodek

aa

Wilno. kościół Misjonarzy, fot:: P. Włodek

aa

Wilno, pl. Łukiski- kościół św. Jakuba i Filipa. fot:. P. Włodek

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie fot: P. Włodek . http://welwowie.pl

aa

Kalwaria Wileńska, kościół Podwyższenia Krzyża św. fot:. P. Włodek

aa

Wilno, kościół Trynitarzy,  . Fot. P. Włodek

aa

Wilno, narożnik ulic: Hetmańskiej i Wielkiej. W domu narożnym po prawej na parterze była apteka „Pod Łabędziem” prowadzona przez rodziców Maryli Rodowicz. fot: P. Włodek

aa

Wilno, Ostra Brama, fot:. P. Włodek

a1

Troki pod Wilnem, Zamek, fot: P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew św. Konstantego i Michała na Górze Bouffałowej,
fot: P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew św. Trójcy, fot:. P. Włodek

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek 

aa

Wilno. Ul. Bakszta. Fot P Włodek

aa

Wilno, fasada kościoła św. Jana, Dziedziniec Wielki Uniw. Stefana Batorego. , fot:. P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew św. Trójcy, fot:. P. Włodek

aa

Wilno, domek przy ul. Zaułek Rossa, fot: P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew św. Paraskiewy przy ul. Wielkiej fot: P. Włodek,

aa

Wilno, widok z dol. Wilenki na kościół Misjonarzy, fot: P. Włodek

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, na wprost Wrota Bazyliańskie, po prawej fragm. Filharmonii. Fot: P. Włodek,

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P . Włodek

aa

Landwarów pod Wilnem pałac Tyszkiewiczów. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Św. Anny. Fot P. Włodek 

aa

Wilno Kościół Augustianów. Fot P. Włodek 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek 

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Zaułek Bernardyński. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Wrota Bazyliańskie. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek 

aa

Powiewiórka. Woj. Wileńskie. Kościół św. Kazimierza. Tu XII 1867 był chrzest Józefa Piłsudskiego. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Cerkiew św. Trójcy. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno- kościół Dominikanów. fot: P. Włodek

aa

Wilno. Ulica Wielka. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Kościół św. Anny. Fot P. Włodek 

aa

Wilno. Wnętrze cerkwi św. Ducha. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Ul. Bakszta Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Ratusz. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Wielka. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Wrota Bazyliańskie. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Ul. Zarzeczna. Fot P. Włodek 

aa

Wilno., dzwonnica Katedry.. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Ul. Subocz. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Kościół św Teresy i Ostra Brama w oddali. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Cerkiew św. Trójcy. fot: P. Włodek,

 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. narożnik ulic: Uniwersytecka/ św. Jana, dzwonnica kościoła św. Jana

.

aa

Troki pod Wilnem, Zamek Fot: P. Włodek 

aa

Wilno. plac przed Dw. Kol. . Fot: P. Włodek 

aa

Wilno. Kościół Wizytek , . Fot: P. Włodek

aa

Wilno. Zamek Dolny, . Fot: P. Włodek 

aa

Wilno. Filharmonia. Fot: P. Włodek 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

aa

Wilno, d. klasztor Bazylianów, Fot. P. Włodek

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

 

aa

Wilno cerkiew św. Ducha fot P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy . Fot. P. Włodek 

aa

Kościół św Trójcy. Rymszany. Pow. Ignalin woj.Wileńskie fot. P. Włodek

aa

Bezdany. Woj. Wileńskie. Stacja Kol. . Fot. P. Włodek 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek 

aa

Wilno. Zamek Górny, w oddali Góra Trzech Krzyży. Fot. P. Włodek 

 

 

20190721_164527

Wilno, kościół Augustianów fot: P. Włodek,

aa

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy, fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, fot: P. Włodek, 

 

.

aa

Wilno, pod Ostrą Bramą, fot: P. Włodek,

aa

Wilno, Zamek Dolny fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, widok z wieży Gedymina na Wilię i dzielnicę- Snipiszki, fot: P. Włodek,

 

aa

Wilno. Pomnik Mickiewicza. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Portal przy cerkwi Przeczystej Bogarodzicy. Fot. P. Włodek 

 

aa

Wilno. Anioł Zarzecza. Fot P. Włodek 

 

aa

Wilno, kościół św. Anny, fot: Kazimierz Piotrowski

 

aa

Wilno. Kościół św. Kazimierza. Fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, widok z ul. Niemieckiej na Ratusz i kościół św. Kazimierza. fot: P. Włodek,

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, po prawej mur miejski, za nim kopuła cerkwi św. Ducha., fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek

aa

Wilno, Cmentarz Bernardyński, fot: P. Włodek 

 

aa

Wilno ul. Ostrobramska, fot: P. Włodek, 

aa

Wilno ul. Dominikańska i kościół św. Trójcy, fot: P. Włodek, 

aa

Hoduciszki. Woj. Wileńskie. Wieś w 1991 przedzielona granicą. Kościół jest na Litwie , stacja kolejowa na Białorusi. Fotka wykonana z Litwy. Widoczny na niej drewniany domek jest na Białorusi, fot:. P. Włodek 

aa

Wilno, portal przy wejściu do kościoła Dominikanów, fot: P. Włodek,

aa

Wilno,fragment Katedry, fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, podwórze przy Zamkowej, fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, Ostra Brama, fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, portal przy wejściu do kościoła Dominikanów, fot: P. Włodek,

aa

Wilno, Katedra fot:: P. Włodek 

aa

Wilno, kościół św. Teresy, fot. P. Włodek

aa

Wilno, domek przy ul. Zaułek Rossa, fot: P. Włodek 

aa

Wilno ul. Bazyliańska, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, kościół św. Katarzyny, przed nim pomnik Moniuszki , fot: P. Włodek

aa

Wilno, wieża tv, fot: P. Włodek

aa

Wilno- portal nad wejściem do cerkwi Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek 

aa

Wilno- Barbakan przy ul. Bakszta, fot: P. Włodek 

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P Włodek

aa

Wilno- cerkiew Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek

aa

Wilno, ul. Wileńska, kościół św. Katarzyny fot: P. Włodek

aa

Wilno, Antokol, kościół Trynitarzy fot: P. Włodek,

aa

Jeziorosy woj. Wileńskie, blisko granicy z Łotwą. Kościół św Marii Magdaleny. Najdalej na pn wysunięty kościół w II RP Fot. P. Włodek 

aa

Wilno Ostra Brama, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, portal nad wejściem do kościoła św. Piotra i Pawła fot: P. Włodek

 

aa

Wilno, ul. Mickiewicza, Katedra na osi. fot: P. Włodek 

aa

Wilno. dzwonnica kościoła ewangelickiego przy ul. Niemieckiej fot:: P. Włodek 

aa

Wilno. ul. Kolejowa (Gelezinkelio gatve) fot:: P. Włodek 

aa

Wilno, Dworzec Kol. fot: P. Włodek 

aa

Wilno, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu fot: P. Włodek 

aa

Wilno, pomnik Moniuszki fot: P. Włodek 

aa

Wilno, kościół św. Kazimierza
fot: P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek 

aa

Wilno, Katedra, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św Jana na zach: kościoły: Dominikanów, św. Katarzyny. , fot: P. Włodek 

aa

Wilno, Ratusz, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, widok na pn, po prawej widoczne wieżyczki unickiej cerkwi św. Trójcy. Fot. P. Włodek

aa

Wilno, Katedra, Fot. P. Włodek

aa

Wilno, Wrota Bazyliańskie Fot. P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew św. Ducha Fot. P. Włodek 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

aa

Troki pod Wilnem. Zamek. Fot. P. Włodek

aa

Wilno- narożnik ulic: Kolejowa/ Ostrobramska fot: P. Włodek

aa

Wilno, Ostra Brama, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, widok z dol. Wilejki na kościół Misjonarzy, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, widok z Ostrej Bramy na kościół św. Teresy. fot: P. Włodek,

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, na wprost Wrota Bazyliańskie, po prawej fragm. Filharmonii. Fot: P. Włodek,

ab

Bezdany, woj,. Wileńskie, stacja kolejowa, fot: P. Włodek

aa

Bezdany, woj,. Wileńskie, stacja kolejowa, fot: P. Włodek-

a2

Soleczniki Wlk. woj. Wileńskie, kościół św. Piotra Apostoła fot: P. Włodek

a1

Soleczniki Wlk. woj. Wileńskie, cmentarz, na którym w 1821 Adam Mickiewicz 1szy raz zobaczył obrzęd „Dziadów”. Wówczas zdecydował o na pisaniu dramatów „Dziady cz. II, IV, III”. fot: P. Włodek

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P. Włodek 

aa

Troki pod Wilnem. Zamek. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Narożnik ulic: Trockiej i Wileńskiej. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Hala Targ. Przy Bazyliańskiej. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno, widok od pd. na Ostrą Bramę, w lewo odbija ul. Bazyliańska. Po lewej 2 wieżyczki cerkwi unickiej św. Trójcy. fot: P. Włodek 

aa

Landwarów pod Wilnem pałac Tyszkiewiczów. Fot. P. Włodek

aa

Wilno- kościół Dominikanów. fot: P. Włodek

aa

Wilno ul. Św. Anny. Fot P. Włodek

aa

Wilno Kościół Augustianów. Fot P. Włodek

aa

Wilno Cerkiew Przeczystej Bogarodzicy. Fot P. Włodek

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

aa

Święciany. Woj. Wileńskie. Kościół Wszystkich Świętych . Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Katedra fot. P. Włodek

aa

Wilno. Zaułek Bernardynski. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Cerkiew św Ducha fot P. Włodek

aa

Wilno ul. Zarzeczna. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Filharmonia. Fot P. Włodek

aa

Turmont. Stacja kolejowa na linii Wilno- Petersburg. Przy granicy łotewskiej. Do roku 1939 najdalej na północ wysunięta stacja PKP fot: P. Włodek,

aa

Wilno. Wrota Bazylianskie. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Portal przy cerkwi Przeczystej Bogarodzicy. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Dzwonnica Katedry. Fot. P. Włodek

aa

Powiewiórka. Woj. Wileńskie. Kościół św. Kazimierza. Tu XII 1867 był chrzest Józefa Piłsudskiego. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Cerkiew św. Trójcy. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *