Wilno. Fotografie.

 

Wilno, ul. Bakszta, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Anny fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, ul. Bakszta, mur miejski fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, ul. Zamkowa fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Katedra fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, unicka cerkiew św. Trójcy fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Michała, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Zamek Dolny. fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół Augustianów. fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, mostek na Zarzecze, dolina Wilejki, na osi wieże kościoła Misjonarzy. fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Teresy, po prawej Ostra Brama. fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Michała, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, fragmenty: Katedry i Zamku Dolnego, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Zamek Górny, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- ul. Wielka, cerkiew św. Mikołaja, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- Zaułek Bernardyński, Muzeum Mickiewicza, fot: Zdzisław

Wilno- Wilia, Zamek Górny, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- Zamek Dolny fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła fot: Zdzisław Dzirba
Wilno, ul. Piwna fot P Włodek
Wilno- Zaułek Bernardyński fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- kościół św. Michała fot: Zdzisław Dzirba

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, kościół św. Teresy fot P Włodek

Wilno, ul. Ostrobramska, po prawej kaplica Pociejów przy kościele św. Teresy fot P Włodek

Wilno, ul. Zawalna, widok na pn. fot P Włodek

Wilno, pomnik Moniuszki przed kościołem św. Katarzyny fot P Włodek 

Wilno, kościół Dominikanów. fot P Włodek

Wilno, skrzyżowanie ulic: św. Ignacego/ Dominikańska. Widoczny kościół św. Trójcy fot P Włodek

Wilno, ul. Szklana. fot P Włodek

Wilno, widok z ul. Niemieckiej na Ratusz i kościół św. Kazimierza. fot P Włodek

Wilno, kościół Wizytek. fot P Włodek

Wilno. Brama wejściowa na Cmentarz Bernadyński na Zarzeczu. fot P Włodek

Wilno, Ostra Brama widoczna od zewnątrz. fot P Włodek

Wilno, portal nad wejściem do kościoła św. Teresy. fot P Włodek 

Wilno, dziedziniec przed wejściem do unickiej cerkwi św. Trójcy. fot P Włodek

Wilno, Katedra. fot P Włodek

Wilno, skwer przed kościołem św. Katarzyny, na nim od boku widoczny pomnik Moniuszki. fot P Włodek

Wilno, ul. Dominikańska. fot P Włodek

Wilno, Ostra Brama. fot P Włodek

Wilno,- Antokol, sklepienie kościoła św. Piotra i Pawła. fot P Włodek

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na ul. Zamkową. fot P Włodek 

Wilno, ul. Ostrobramska, w oddali po lewej Filharmonia. fot P Włodek 

Wilno, widok na dolinę Wilejki, Zarzecze, fot P Włodek

Wilno, widok na dolinę Wilejki, Zarzecze, kościół św. Bartłomieja.

Wilno, ul. Bazyliańska. fot P Włodek

Wilno, widok z przedsionka Ostrej Bramy na ogród przy cerkwi św. Ducha, mur miejski, dom przy ul. Cerkiewnej. fot P Włodek

Wilno, Ostra Brama, za nią kościół św. Teresy. fot P Włodek 

Wilno, ul. Cerkiewna. fot P Włodek

Wilno- Filharmonia. fot P Włodek

Wilno- widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na cerkiew Przeczystej Bogarodzicy. fot P Włodek

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła. fot P Włodek

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła. fot P Włodek

Wilno- cerkiew na terenie Więzienia Łukiskiego. fot P Włodek

Wilno- Zarzecze, ul. Filarecka 8. fot P Włodek

Wilno. Widok z Zarzecza na kościół Bernardynów. fot P Włodek

Wilno. Kościół Misjonarzy.

Wilno. Skrzyżowanie ulic: Ostrobramska, św. Kazimierza, Subocz, w oddali fragment kościoła św. Kazimierza.

Wilno. Pl. Łukiski, wejście do kościoła św. Jakuba i Filipa. fot P Włodek 

Wilno. ul. Dominikańska. fot P Włodek

Wilno. Widok z ul. Niemieckiej na cerkiew św. Ducha. fot P Włodek

Wilno. Ul. Niemiecka. fot P Włodek

Wilno. Ul. Wileńska, w oddali kościół św. Katarzyny. fot P Włodek 

Wilno. Hala Targowa przy Bazyliańskiej, po prawej fragment ul. Zawalnej. fot P Włodek

Wilno. Cmentarz Bernardyński na Zarzeczu. fot P Włodek

Wilno. Stare Miasto- widoczne z Zarzecza fot P Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno. Barbakan, przy ul. Bakszta fot P Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, ul. Zawalna w górnym odc, fot: P. Włodek,.

Wilno, ul. Zawalna, fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy, fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno wejście do kościoła Karmelitów, fot: P. Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

 

Wilno, kościół św. Michała, fot: P. Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno , Katedra, fot: P. Włodek,  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, Cmentarz na Rossie. fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, przełom Wilejki na Zarzeczu. Tą część Wilna nazywam: „Wenecja Zarzeczańska” . fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno. Cmentarz na Rossie. fot P Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, w oddali kościół Dominikanów. fot P Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno., kościół św. Kazimierza. Fot P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno., cerkiew unicka św. Trójcy . Fot P. Włodek http://welwowie.pl Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, ul. Bakszta, po prawej oryginalny mur miejski fot: P. Włodek, Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, cerkiew św. Ducha przy ul. Ostrobramskiej fot: P. Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, Katedra, kaplica św. Kazimierza fot: P. Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, Zamek Dolny. , Fot. P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na kościoły: św. Anny, Bernardynów, św. Michała . , Fot. P. Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św. Jana na kościół Dominikanów. , Fot. P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, Lipówka, prawosławna cerkiew św. Eufrozyny Połockiej, Fot. P. Włodek http://welwowie.pl Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, Antokol, kościół św. Piotra i Pawła, Fot. P. Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, kościół Dominikanów, Fot. P. Włodek Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, ul. Wielka, cerkiew św. Paraskiewy fot:. P. Włodek,  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, Zaułek Kiejdański- prowadzi od Trockiej do Zaułka Lidzkiego. fot: P. Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, skrzyżowanie ulic: Wileńska / Żeligowskiego. Fragment kościoła św. Katarzyny. Na skwerze pomnik Moniuszki. fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, Katedra, widok z ul. Mickiewicza. fot: P. Włodek . Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła fot: P. Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno- Antokol, kościół św. Piotra i Pawła fot: P. Włodek . Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, ul. Wielka Pohulanka, w oddali cerkiew św. Konstatyna i Michała, zbudowana na Górze Bouffałowej w 300-lecie dynastii Romanowów. fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno- Ostra Brama. fot: P. Włodek . Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno- Cmentarz na Rossie. fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno. Cmentarz na Rossie. Fot. P. Włodek.  Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno. staw nieopodal rzeki Wilenki. W oddali Zarzecze i wieża kościoła św. Bartłomieja . Fot. P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, schodki do unickiej cerkwi św. Trójcy. . fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, Katedra. fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, kościół św. Teresy fot: P. Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, ul. Mickiewicza blisko pl. Katedralnego, widok w kier. zach. fot: P. Włodek, Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno, ul. Mostowa, widok na wsch. W oddali fragment Katedry. fot P Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno. Pałac Tyszkiewiczów, leży u zbiegu 3 ulic: Zaułek Kiejdański, Trocka, Zawalna. fot P Włodek. Przymierzam się do publikacji książek o Wilnie, kto jest zainteresowany niech pisze: pwlod@interia.pl

Wilno. ul. Wileńska, kościół św. Katarzyny fot P Włodek

Wilno. Katedra fot P Włodek

Wilno, kościół św. Jakuba i Filipa przy pl. Łukiskim fot: P. Włodek

Troki pod Wilnem. Zamek. fot:: P. Włodek

Wilno, podwórze przy kościele św. Mikołaja fot: P. Włodek,

Wilno, portal przy wejściu do kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu. fot: P. Włodek

Wilno. XIX w Hala targ. przy Bazyliańskiej. Po prawej pd fragm. ul. Zawalnej. Fot. P. Włodek

Jaszuny pod Wilnem, pałac Balińskich. Bywali tu: Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Jędrzej Śniadecki- rektor Uniw. Wileńskiego, Wawrzyniec Puttkamer. W 1920 była tu siedziba gen. Żeligowskiego- w czasie rzekomego „buntu”. fot:. P. Włodek

Wilno. Podwórze przy kościele św. Mikołaja . Fot. P. Włodek

Wilno. ul. Wielka, cerkiew św. Mikołaja . Fot. P. Włodek

Wilno. widok na dzwonnicę kościoła św. Jana Fot. P. Włodek

 

Wilno, Dzwonnica Katedry, fot:. P. Włodek

 

Wilno fragm. kościołów: Bernardynów i św. Anny, Zdzisław Dzirba

 

Wilno ul. Filarecka fot: Zdzisław Dzirba

Wilno ul. Zarzeczna, fot: Zdzisław Dzirba

 

 

 

Wilno Katedra fot: Zdzisław Dzirba

 

Wilno Zarzecze- kościół św. Bartłomieja fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Katedra, fot: Zdzisław Dzirba

 

Wilno, ul. Wielka, cerkiew św. Paraskiewy, fot: Zdzisław Dzirba

 

 

Wilno, ul. Zamkowa, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, ul. Zamkowa, tylna elewacja kościoła św. Jana fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Zamek Dolny , fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, dzwonnica kościoła św. Anny, za nią fasada kościoła bernardynów, fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, cerkiew św. Mikołaja przy ul. Wielkiej fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Ostra Brama fot: Zdzisław Dzirba

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: Janusz Trybus

Wilno, ul. Mickiewicza , fot: Janusz Trybus

Wilno, ul. Mickiewicza , fot: Janusz Trybus

Wilno, Wrota Bazyliańskie, fot: Janusz Trybus

Wilno, kościół Bernardynów. Po lewej fragm. kościoła św. Anny i pomnik Mickiewicza, fot: Janusz Trybus

Wilno, kościół św. Anny, fot: Janusz Trybus

Wilno, Cmentarz na Rossie , fot: Janusz Trybus

Wilno, Ostra Brama, fot: Janusz Trybus

Wilno, dzwonnica Katedry , fot: Janusz Trybus

Wilno, Ostra Brama fot: Janusz Trybus

Wilno, widok z wieży Giedymina na kościół św. Piotra i Pawła fot: Janusz Trybus

Wilno, Góra Trzech Krzyży, fot: Janusz Trybus

Wilno, kościoły: w dole: Bernardynów i św. Anny, w górze: Wizytek i Misjonarzy. fot: Janusz Trybus

Wilno, widok z Góry 3 Krzyży na kościół Bernardynów. Za nim cerkiew Przeczystej Bogarodzicy, kościoły Augustianów i św. Kazimierza. Przy lewym, górnym rogu: cerkiew św. Trójcy i Dworzec, przy prawym, górnym rogu: kościół Karmelitów i cerkiew św. Mikołaja . fot: Janusz Trybus

Wilno, widok z Zamku na Katedrę z dzwonnicą, w prawym górnym rogu- cerkiew św. Konstantyna i Michała na Górze Bouffałowej,. fot: Janusz Trybus

Wileński „Manhattan”- widok z wieży Giedymina fot: Janusz Trybus

Wilno, ul. Zamkowa, widok na pn, po lewej fragm kościoła św. Jana . W prawo odbija Zaułek Literacki, fot: Janusz Trybus

Wilno, ul. Zamkowa, widok na pn, po lewej fragm kościoła św. Jana . W prawo odbija Zaułek Literacki, fot: Janusz Trybus

Wilno i Plac Katedralny. Zrekonstruowany Pałac Wielkiego Księcia i Wieża Giedymina górująca nad miastem. fot: Janusz Trybus,

Wilno, dzielnice nad Wilią (Nerisem), widok z mostu Mendoga. Widoczny kościół św. Rafała w remoncie- fot: Janusz Trybus

Wilno, kościół św. Jerzego , , fot: P. Włodek,

Wilno, kościół Dominikanów, , fot: P. Włodek,

Wilno,. kościół św. Katarzyny, fot: Katarzyna Węglicka

aa

Wilno, pomnik Mickiewicza – fot: Kazimierz Piotrowski

aa

Wilno, kościół św. Anny – fot: Kazimierz Piotrowski

 

aa

Wilno ul. Św. Anny. Fot P. Włodek

aa

Wilno, widok z Góry Trzech Krzyży na pd- wysoko przy lewej ramce: kościoły: Wizytek , Misjonarzy, przy prawej ramce: cerkiew św. Ducha. Pod nią po lewej- Barbakan przy ul. Bakszta. W środku przy lewej ramce- biała wieża kościoła św. Bartłomieja. Na prawo od niej okol. ul. Zarzecznej. fot: Wojciech Goljat.

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P Włodek

aa

Wilno, widok z  ul. św. Ignacego na kościół Dominikanów,  fot P. Włodek

aa

Wilno ul Sawicz. Na wprost fragment ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

aa

Wilno, Dzwonnica Katedry, fot:. P. Włodek

aa

Wilno. kościół Misjonarzy, fot:: P. Włodek

aa

Wilno, pl. Łukiski- kościół św. Jakuba i Filipa. fot:. P. Włodek

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie fot: P. Włodek . http://welwowie.pl

aa

Kalwaria Wileńska, kościół Podwyższenia Krzyża św. fot:. P. Włodek

aa

Wilno, kościół Trynitarzy,  . Fot. P. Włodek

aa

Wilno, narożnik ulic: Hetmańskiej i Wielkiej. W domu narożnym po prawej na parterze była apteka „Pod Łabędziem” prowadzona przez rodziców Maryli Rodowicz. fot: P. Włodek

aa

Wilno, Ostra Brama, fot:. P. Włodek

a1

Troki pod Wilnem, Zamek, fot: P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew św. Konstantego i Michała na Górze Bouffałowej,
fot: P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew św. Trójcy, fot:. P. Włodek

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek 

aa

Wilno. Ul. Bakszta. Fot P Włodek

aa

Wilno, fasada kościoła św. Jana, Dziedziniec Wielki Uniw. Stefana Batorego. , fot:. P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew św. Trójcy, fot:. P. Włodek

aa

Wilno, domek przy ul. Zaułek Rossa, fot: P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew św. Paraskiewy przy ul. Wielkiej fot: P. Włodek,

aa

Wilno, widok z dol. Wilenki na kościół Misjonarzy, fot: P. Włodek

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, na wprost Wrota Bazyliańskie, po prawej fragm. Filharmonii. Fot: P. Włodek,

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P . Włodek

aa

Landwarów pod Wilnem pałac Tyszkiewiczów. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Św. Anny. Fot P. Włodek 

aa

Wilno Kościół Augustianów. Fot P. Włodek 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek 

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Zaułek Bernardyński. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Wrota Bazyliańskie. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek 

aa

Powiewiórka. Woj. Wileńskie. Kościół św. Kazimierza. Tu XII 1867 był chrzest Józefa Piłsudskiego. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Cerkiew św. Trójcy. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno- kościół Dominikanów. fot: P. Włodek

aa

Wilno. Ulica Wielka. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Kościół św. Anny. Fot P. Włodek 

aa

Wilno. Wnętrze cerkwi św. Ducha. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Ul. Bakszta Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Ratusz. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Wielka. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Wrota Bazyliańskie. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Ul. Zarzeczna. Fot P. Włodek 

aa

Wilno., dzwonnica Katedry.. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. Ul. Subocz. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Kościół św Teresy i Ostra Brama w oddali. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Cerkiew św. Trójcy. fot: P. Włodek,

 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

aa

Wilno. narożnik ulic: Uniwersytecka/ św. Jana, dzwonnica kościoła św. Jana

.

aa

Troki pod Wilnem, Zamek Fot: P. Włodek 

aa

Wilno. plac przed Dw. Kol. . Fot: P. Włodek 

aa

Wilno. Kościół Wizytek , . Fot: P. Włodek

aa

Wilno. Zamek Dolny, . Fot: P. Włodek 

aa

Wilno. Filharmonia. Fot: P. Włodek 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

aa

Wilno, d. klasztor Bazylianów, Fot. P. Włodek

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

 

aa

Wilno cerkiew św. Ducha fot P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy . Fot. P. Włodek 

aa

Kościół św Trójcy. Rymszany. Pow. Ignalin woj.Wileńskie fot. P. Włodek

aa

Bezdany. Woj. Wileńskie. Stacja Kol. . Fot. P. Włodek 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek 

aa

Wilno. Zamek Górny, w oddali Góra Trzech Krzyży. Fot. P. Włodek 

 

 

20190721_164527

Wilno, kościół Augustianów fot: P. Włodek,

aa

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy, fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, fot: P. Włodek, 

 

.

aa

Wilno, pod Ostrą Bramą, fot: P. Włodek,

aa

Wilno, Zamek Dolny fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, widok z wieży Gedymina na Wilię i dzielnicę- Snipiszki, fot: P. Włodek,

 

aa

Wilno. Pomnik Mickiewicza. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Portal przy cerkwi Przeczystej Bogarodzicy. Fot. P. Włodek 

 

aa

Wilno. Anioł Zarzecza. Fot P. Włodek 

 

aa

Wilno, kościół św. Anny, fot: Kazimierz Piotrowski

 

aa

Wilno. Kościół św. Kazimierza. Fot P. Włodek 

 

aa

Wilno. Kościół św. Anny. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno- Antokol, wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła. fot: Kazimierz Piotrowski

aa

Wilno, widok z ul. Niemieckiej na Ratusz i kościół św. Kazimierza. fot: P. Włodek,

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, po prawej mur miejski, za nim kopuła cerkwi św. Ducha., fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, Cmentarz na Rossie, fot: P. Włodek

aa

Wilno, Cmentarz Bernardyński, fot: P. Włodek 

 

aa

Wilno ul. Ostrobramska, fot: P. Włodek, 

aa

Wilno ul. Dominikańska i kościół św. Trójcy, fot: P. Włodek, 

aa

Hoduciszki. Woj. Wileńskie. Wieś w 1991 przedzielona granicą. Kościół jest na Litwie , stacja kolejowa na Białorusi. Fotka wykonana z Litwy. Widoczny na niej drewniany domek jest na Białorusi, fot:. P. Włodek 

aa

Wilno, portal przy wejściu do kościoła Dominikanów, fot: P. Włodek,

aa

Wilno,fragment Katedry, fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, podwórze przy Zamkowej, fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, Ostra Brama, fot: P. Włodek, 

aa

Wilno, portal przy wejściu do kościoła Dominikanów, fot: P. Włodek,

aa

Wilno, Katedra fot:: P. Włodek 

aa

Wilno, kościół św. Teresy, fot. P. Włodek

aa

Wilno, domek przy ul. Zaułek Rossa, fot: P. Włodek 

aa

Wilno ul. Bazyliańska, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, kościół św. Katarzyny, przed nim pomnik Moniuszki , fot: P. Włodek

aa

Wilno, wieża tv, fot: P. Włodek

aa

Wilno- portal nad wejściem do cerkwi Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek 

aa

Wilno- Barbakan przy ul. Bakszta, fot: P. Włodek 

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P Włodek

aa

Wilno- cerkiew Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek

aa

Wilno, ul. Wileńska, kościół św. Katarzyny fot: P. Włodek

aa

Wilno, Antokol, kościół Trynitarzy fot: P. Włodek,

aa

Jeziorosy woj. Wileńskie, blisko granicy z Łotwą. Kościół św Marii Magdaleny. Najdalej na pn wysunięty kościół w II RP Fot. P. Włodek 

aa

Wilno Ostra Brama, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, portal nad wejściem do kościoła św. Piotra i Pawła fot: P. Włodek

 

aa

Wilno, ul. Mickiewicza, Katedra na osi. fot: P. Włodek 

aa

Wilno. dzwonnica kościoła ewangelickiego przy ul. Niemieckiej fot:: P. Włodek 

aa

Wilno. ul. Kolejowa (Gelezinkelio gatve) fot:: P. Włodek 

aa

Wilno, Dworzec Kol. fot: P. Włodek 

aa

Wilno, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu fot: P. Włodek 

aa

Wilno, pomnik Moniuszki fot: P. Włodek 

aa

Wilno, kościół św. Kazimierza
fot: P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek 

aa

Wilno, Katedra, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św Jana na zach: kościoły: Dominikanów, św. Katarzyny. , fot: P. Włodek 

aa

Wilno, Ratusz, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, widok na pn, po prawej widoczne wieżyczki unickiej cerkwi św. Trójcy. Fot. P. Włodek

aa

Wilno, Katedra, Fot. P. Włodek

aa

Wilno, Wrota Bazyliańskie Fot. P. Włodek

aa

Wilno, cerkiew św. Ducha Fot. P. Włodek 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

aa

Troki pod Wilnem. Zamek. Fot. P. Włodek

aa

Wilno- narożnik ulic: Kolejowa/ Ostrobramska fot: P. Włodek

aa

Wilno, Ostra Brama, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, widok z dol. Wilejki na kościół Misjonarzy, fot: P. Włodek 

aa

Wilno, widok z Ostrej Bramy na kościół św. Teresy. fot: P. Włodek,

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, na wprost Wrota Bazyliańskie, po prawej fragm. Filharmonii. Fot: P. Włodek,

ab

Bezdany, woj,. Wileńskie, stacja kolejowa, fot: P. Włodek

aa

Bezdany, woj,. Wileńskie, stacja kolejowa, fot: P. Włodek-

a2

Soleczniki Wlk. woj. Wileńskie, kościół św. Piotra Apostoła fot: P. Włodek

a1

Soleczniki Wlk. woj. Wileńskie, cmentarz, na którym w 1821 Adam Mickiewicz 1szy raz zobaczył obrzęd „Dziadów”. Wówczas zdecydował o na pisaniu dramatów „Dziady cz. II, IV, III”. fot: P. Włodek

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P. Włodek 

aa

Troki pod Wilnem. Zamek. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Narożnik ulic: Trockiej i Wileńskiej. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Hala Targ. Przy Bazyliańskiej. Fot. P. Włodek 

aa

Wilno, widok od pd. na Ostrą Bramę, w lewo odbija ul. Bazyliańska. Po lewej 2 wieżyczki cerkwi unickiej św. Trójcy. fot: P. Włodek 

aa

Landwarów pod Wilnem pałac Tyszkiewiczów. Fot. P. Włodek

aa

Wilno- kościół Dominikanów. fot: P. Włodek

aa

Wilno ul. Św. Anny. Fot P. Włodek

aa

Wilno Kościół Augustianów. Fot P. Włodek

aa

Wilno Cerkiew Przeczystej Bogarodzicy. Fot P. Włodek

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

aa

Święciany. Woj. Wileńskie. Kościół Wszystkich Świętych . Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Katedra fot. P. Włodek

aa

Wilno. Zaułek Bernardynski. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Cerkiew św Ducha fot P. Włodek

aa

Wilno ul. Zarzeczna. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Filharmonia. Fot P. Włodek

aa

Turmont. Stacja kolejowa na linii Wilno- Petersburg. Przy granicy łotewskiej. Do roku 1939 najdalej na północ wysunięta stacja PKP fot: P. Włodek,

aa

Wilno. Wrota Bazylianskie. Fot. P. Włodek

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Portal przy cerkwi Przeczystej Bogarodzicy. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Dzwonnica Katedry. Fot. P. Włodek

aa

Powiewiórka. Woj. Wileńskie. Kościół św. Kazimierza. Tu XII 1867 był chrzest Józefa Piłsudskiego. Fot. P. Włodek

aa

Wilno. Cerkiew św. Trójcy. Fot P. Włodek

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *