Wilno. Fotografie.

 

 

 

 

 

aa

Wilno- Barbakan przy ul. Bakszta, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P Włodek

 

 

 

aa

Wilno- cerkiew Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, ul. Wileńska, kościół św. Katarzyny fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Antokol, kościół Trynitarzy fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Jeziorosy woj. Wileńskie, blisko granicy z Łotwą. Kościół św Marii Magdaleny. Najdalej na pn wysunięty kościół w II RP Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno Ostra Brama, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, portal nad wejściem do kościoła św. Piotra i Pawła fot: P. Włodek

 

 

aa

Wilno, kościoły: św. Anny i Bernardynów, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Wilno, ul. Mickiewicza, Katedra na osi. fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. dzwonnica kościoła ewangelickiego przy ul. Niemieckiej fot:: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno. ul. Kolejowa (Gelezinkelio gatve) fot:: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Dworzec Kol. fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, pomnik Moniuszki fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, kościół św. Kazimierza
fot: P. Włodek

 

 

aa

Wilno, cerkiew Przeczystej Bogarodzicy fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Katedra, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, widok z dzwonnicy kościoła św Jana na zach: kościoły: Dominikanów, św. Katarzyny. , fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Ratusz, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, widok na pn, po prawej widoczne wieżyczki unickiej cerkwi św. Trójcy. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Katedra, Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Wrota Bazyliańskie Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, cerkiew św. Ducha Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Troki pod Wilnem. Zamek. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno- narożnik ulic: Kolejowa/ Ostrobramska fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, Ostra Brama, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, widok z dol. Wilejki na kościół Misjonarzy, fot: P. Włodek 

 

 

aa

Wilno, widok z Ostrej Bramy na kościół św. Teresy. fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno, ul. Ostrobramska, na wprost Wrota Bazyliańskie, po prawej fragm. Filharmonii. Fot: P. Włodek,

 

 

ab

Bezdany, woj,. Wileńskie, stacja kolejowa, fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Bezdany, woj,. Wileńskie, stacja kolejowa, fot: P. Włodek-

 

 

 

a2

Soleczniki Wlk. woj. Wileńskie, kościół św. Piotra Apostoła fot: P. Włodek

 

 

a1

Soleczniki Wlk. woj. Wileńskie, cmentarz, na którym w 1821 Adam Mickiewicz 1szy raz zobaczył obrzęd „Dziadów”. Wówczas zdecydował o na pisaniu dramatów „Dziady cz. II, IV, III”. fot: P. Włodek

 

 

aa

Wilno Cerkiew św Ducha fot P. Włodek 

 

 

 

aa

Troki pod Wilnem. Zamek. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Narożnik ulic: Trockiej i Wileńskiej. Fot. P. Włodek

 

 

 

aa

Wilno. Hala Targ. Przy Bazyliańskiej. Fot. P. Włodek 

 

 

 

aa

Wilno, widok od pd. na Ostrą Bramę, w lewo odbija ul. Bazyliańska. Po lewej 2 wieżyczki cerkwi unickiej św. Trójcy. fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Landwarów pod Wilnem pałac Tyszkiewiczów. Fot. P. Włodek

 

 

aa

Wilno- kościół Dominikanów. fot: P. Włodek

 

 

aa

Wilno ul. Św. Anny. Fot P. Włodek

 

 

aa

Wilno Kościół Augustianów. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno Cerkiew Przeczystej Bogarodzicy. Fot P. Włodek

 

 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno ul. Bakszta. Fot. P. Włodek

 

aa

Święciany. Woj. Wileńskie. Kościół Wszystkich Świętych . Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno. Katedra fot. P. Włodek

 

aa

Wilno. Zaułek Bernardynski. Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno. Katedra. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno. Cerkiew św Ducha fot P. Włodek

 

aa

Wilno ul. Zarzeczna. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno. Filharmonia. Fot P. Włodek

 

aa

Turmont. Stacja kolejowa na linii Wilno- Petersburg. Przy granicy łotewskiej. Do roku 1939 najdalej na północ wysunięta stacja PKP fot: P. Włodek,

 

aa

Wilno. Wrota Bazylianskie. Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno ul. Zamkowa. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno. Portal przy cerkwi Przeczystej Bogarodzicy. Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno. Dzwonnica Katedry. Fot. P. Włodek

 

aa

Powiewiórka. Woj. Wileńskie. Kościół św. Kazimierza. Tu XII 1867 był chrzest Józefa Piłsudskiego. Fot. P. Włodek

 

aa

Wilno. Cerkiew św. Trójcy. Fot P. Włodek

 

aa

Wilno. Katedra. Fot. P. Włodek

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>