Lwów. Przewodniki po wszystkich dzielnicach Lwowa.

5/4/2024 ukazała  się książka  „Lwów VI/16 Kurkowa.”

Książka obejmuje: ulice Kurkowa – fragment, Mała, św. Józefa, Leśna

Wspomnienia lwowiaków: Ryszard Strusiński, Aleksander Miciak ur. 1941, Zbigniew Szpyt, Jan Paweł Gawlik, Tadeusz Kaźmierczak, Jadwiga Dobrowolska, Zofia Stelmach

Obiekty: Kościół Franciszkanek, kościół Józefitek, Zakład dla Nieuleczalnie Chorych św. Józefa

Dostępna w sprzedaży w księgarni: bonito.pl

Około 2/9/2024 ukaże się książka:

VI/17 Lwów, Piaskowa i Wyspiańskiego.

Książka będzie obejmować: ulice: Piaskowa, Wyspiańskiego, Galla, Ks. Ostrogskich,.

Wspomnienia lwowiaków: Maria Mokrzyc, Krzysztof Bulzacki ur. 1930, Jadwiga Polatyńska ur. 1925, Maria Szychowska ur. 1941, Bolesław Opałek ur. 1925, , Jan Paweł Gawlik- żołnierz AK, dyrektor Teatru Telewizji, Teatru Słowackiego, Bolesław Opałek ur. 1925- syn Mieczysława Opałka dyr. szkoły św. Marii Magdaleny,

Wydawnictwo Kresów Wschodnich poleca książki o wszystkich dzielnicach i ulicach Lwowa istniejących przed rokiem 1946:

Dotychczas wydano 45 książek.  Wydanych będzie jeszcze 51 książek o Lwowie- w sumie: 96 książek- opisujących topografię i historię  każdej dzielnicy Lwowa (do roku 1946). Wydane książki dostępne są w sprzedaży wysyłkowej: bonito.pl

Przy każdej wydanej już książce: skan okładki.

Przy książkach planowanych do wydania: brak skanu okładki.

W planie też seria książek o Wilnie.

I Lwów, Stare Miasto.

ulice: Rynek, Plac Kapitulny, Kilińskiego, Rutowskiego, Trybunalska, Krakowska, Skarbkowska, Ormiańska, Grodzickich, Dominikańska, Blacharska, Ruska, Serbska, Boimów, Sobieskiego, Wałowa, Halicka. Obiekty: Katedra Łacińska, kościół Jezuitów, Cerkiew Przeobrażeńska, Katedra Ormiańska, Cerkiew Wołoska, Kościół Dominikanów,  Kościół Bernardynów.

Relacje lwowiaków: Ryszard Orzechowski, ur. 1924, żołnierz AK, który powiesił polską flagę na Ratuszu w czasie akcji „Burza”. Bogdan Donigiewicz ur. 1932, Łucja Moszumańska ur. 1926,

01

II Lwów, Wokół Starego Miasta.

Ulice: Wały Hetmańskie, Legionów, Hetmańska, Plac Mariacki, Plac Halicki, Plac Bernardyński, Wały Gubernatorskie, Podwale, Czarneckiego. Obiekty: Teatr Wielki, Furta Jezuicka, Muzeum Przemysłu Artystycznego, Muzeum Etnografii, pomnik Mickiewicza, hotel ‘George”, hotel „Warszawski”, pałac Biesiadeckich, II Gimnazjum, Baszta Prochowa, Arsenał Miejski, Arsenał Królewski, kościół Karmelitów, kościół MB Gromnicznej, kościół św. Kazimierza, Pałac Arcybiskupi, Seminarium Duchowne, Namiestnictwo.

Relacje lwowiaków: Adam Block ur. 1926, Urszula Greczkowicz ur. 1927.

02

III Lwów, Śródmieście Wschodnie. Ulice: Batorego, Pałac Sprawiedliwości, Polskie Radio Lwów, ul. św. Szymona, Krzywa/ Bourlarda, III Gimnazjum, ul. Kubali, Wyższa Szkoła Realna, I Gimnazjum, ul. Piłsudskiego, Asnyka, Zakład Naukowy Strzałkowskiej, ul. Zyblikiewicza, cerkiew Bazylianek, Izba Lekarska, Związek Strzelecki, plac Prusa, ul. Jabłonowskich. ul. Kącik, Na Skałce, plac Orlicza- Dreschera,

Relacje lwowiaków: Aleksander Pitula ur. 1935, Janina Iskra ur. 1925, prof. Zdzisław Żygulski, Witold Kowalenko ur. 1922, Maria Kustra ur. 1926, Maria Michalska ur. 1934, Krystyna Kupiec ur. 1928, Janina Strońska- Szalewicz ur. 1930,

srw

IV Lwów, Śródmieście Południowe.

Ulice: Akademicka, Tańskiej, Sienkiewicza, Lindego, Cicha, Plac Dąbrowskiego, Bielowskiego, Sokoła, Staszica, Zimorowicza, Koralnicka, Małeckiego, Friedrichów, Dąbczańskiej, Lelewela, Fredry, Łozińskiego, Romanowicza, Senatorska/ Paderewskiego, św. Mikołaja.

Obiekty: Stołówka Teliczkowej, kawiarnia Zalewskiego, Szkoła Żeńska im. Królowej Jadwigi, Izba Przemysłowo- Handlowa, kawiarnia „Szkocka”, Konserwatorium Muzyczne, VII Gimnazjum, Sokół, Polski Dom Akademicki, Prokuratoria Generalna, kościół św. Mikołaja, Stary Uniwersytet, Instytut Weigla, X Gimnazjum im. Henryka Jordana.

Relacje lwowiaków: Maria Chrobak ur. 1926, prof. Władysław Zalewski, Urszula Gojawiczyńska ur. 1933, Ewa Brodzisz ur. 1930, Tadeusz Michalski, prof. Jan Machnik, Barbara Czyżyk ur. 1926, Irena Błońska ur. 1921.

04

V/1   Lwów, , Śródmieście Zachodnie. Kopernika, pasaż Mikolascha, Poczta Główna, Konserwatorium Muzyczne, Pałac Potockich, Słowackiego, cerkiew św. Ducha, pałac Sapiehów, pałac Bielskich, Teatr Polski, kościół św. Łazarza, ul. Tomickiego, ul. św. Łazarza, ul. Bogusławskiego, ul. Wronowskich,.

kop

V/2. Lwów, Sykstuska.

Ulica Sykstuska z przecznicami. Sykstuska, pasaż Hausmana, Szajnochy, Seminarium Greko-Katolickie, Kleinowska, Kraszewskiego, Kotlarewskiego, pl. Szaszkiewicza, Ukraińskie Towarzystwo Muzyczne,

syk

V/3- Lwów, Park Kościuszki.

książka  obejmuje: Park Kościuszki, ul. 3 Maja, Jagiellońska, plac Smolki. ul. Rejtana, Podlewskiego,.

PK

V/4  Lwów, Mickiewicza, Uniwersytet.

Ulice:  Kołłątaja, Mickiewicza, Marszałkowska, Brajerowska,

Uniwersytet Jana Kazimierza II, Kasyno Szlacheckie, gmach Dyrekcji Kolei.

Relacje lwowiaków: Jerzy Brycki ur. 1932, Jerzy Mielnik ur. 1943, Lesław Jóźków ur. 1933, Marian Bietkowski ur. 1927, Bogusław Seńczuk ur. 1938,

uniw

V/5. Lwów, Karpińskiego.

Książka obejmuje cała ulicę Karpińskiego. Wspomnienia Jana Longchamps De Berier- syna Romana Lonchamps De Berier- ostatniego rektora UJK.

scan

V/6  Lwów, Wzgórze św. Jura.

Ulice: Matejki, Ziemiałkowskiego, Badenich, Mickiewicza (odcinek zachodni), plac św. Jura.

Obiekty: Cerkiew Archikatedralna św,.Jura, Pałac Metropolity, klasztor Sacre- Coer.

Relacje lwowiaków: Maria Waligóra, Leszek Sawicki ur. 1927, Witold Kowalenko ur. 1925, Mieczysław Święcicki ur. 1936, Tadeusz Mossoczy ur. 1930, Andrzej Zariczny ur. 1946.

xx

V/7  „Lwów. św. Teresy i Szeptyckich- wschód„”

Książka będzie obejmować ulice: Ujejskiego, Baworowskich, Techniczna, św. Teresy, Stroha, Szeptyckich, Szumlańskich.

V/8  „Lwów Domsa”

Książka będzie opisywać ul. Domsa. (ulica ta łączy Szeptyckich i św. Teresy). Wspomnienia zam. przy ul. Domsa Tadeusza Torkowskiego ur. 1926.

V/9 „Lwów. Szeptyckich zachód i Sapiehy Zachód. .

Książka bedzie opisywać zach. fragmenty ulic: Szeptyckich i Sapiehy. Kościół św. Teresy, szkoła im. Konarskiego.

V/10 „Lwów  Sapiehy – środek”.

Książka będzie opisywać środkową  część ul. Sapiehy oraz ulice: Zachariewicza i Śniadeckich.

V/11 „Lwów. Politechnika”.

książka będzie obejmować Politechnikę,: IV gimnazjum im. Dlugosza,  ul. Nikorowcza.

V/12 „Lwów V/12. szkoła św. Marii Magdaleny”,

Książka będzie obejmować: Szkoła św. Marii Magdaleny,

V/13 „Lwów. Kościół św. Marii Magdaleny i Łąckiego”

Kościół św. Marii Magdaleny, ulica: Łąckiego z komisariatem.

VI/1. Lwów, Łyczaków Dolny- Zachód.

Ulica Łyczakowska z przecznicami od placu Cłowego do ul. Hołówki. Plac Cłowy, ul. Bandurskiego, kościół Klarysek, ul. Cłowa, ul. Wąska, ul. Żulińskiego, ul. Skrzyńskiego, ul. Rzeźbiarska, ul. Grottgera, ul. Gliniańska/ Hołówki.

W książce relacje lwowiaków: Roman Nitarski, ur,.1921, żołnierz AK, Maria Raś – Grabowska ur. 1915, żołnierz AK, Urszula Larek ur. 1926, Jerzy Habela ur. 1919- żołnierz AK.

x4

VI/1/A Lwów VI/1/A. Żulińskiego 11.”

Książka będzie zawierać wspomnienia p. Leszka Elektorowicza, poety ur. 1924, we Lwowie, który tu mieszkał.

VI/2. Lwów, Łyczaków Dolny- Wschód.

ul. Łyczakowska- odcinek od ul. Hoffmana do ul. św. Antoniego, ul. Hoffmana, Bonifratrów, Gołąba, Reja, Miączynskiego, św. Antoniego.

Obiekty: kościół Bonifratrów, VI gimnazjum. Relacje lwowiaków: Ryszard Seidler ur. 1921, Jan Skwarczyński ur. 1925, Adam Machalski ur. 1937, Alicja Domańska ur. 1930, Lidia Szargut, Danuta Faryniarz ur. 1933,

lyc

VI/3, Lwów kościół św. Antoniego i Łyczakowska 55. Obejmuje kościół św. Antoniego i Łyczakowską 55. (dom, w którym mieszkał Zbigniew Herbert). W książce bardzo dokładne wspomnienia Jerzego Barańskiego ur. 1924, zam. Łyczakowska 55, który bawił się na podwórku ze Zbigniewem Herbertem.

ulice: Słodowa.

Obiekty: kościół św. Antoniego, dom Łyczakowska 55.

Relacje lwowiaków: Jerzy Barański ur. 1925, Lesław Krajniak ur. 1925, Adam Sass ur. 1923.

scan

VI/4. Lwów, Łyczaków Środkowy, Zachód. .

Książka obejmuje fragment ul. Łyczakowskiej z przecznicami: Kłuszyńska, Hausnera.

Relacje lwowiaków: Anna Wimmer- Sokołowska ur. 1933, Jan Słaby- ur. 1926, Andrzej Kiełbusiewicz ur. 1946, Artur Pakosz ur. 1933,

Scan

VI/5. Lwów, Łyczaków Środkowy, Centrum.

Książka obejmuje fragment ul. Łyczakowskiej z przecznicami:Heninga, Paulinów.

Relacje lwowiaków: Jan Słaby ur. 1926, Romana Stankiewicz ur. 1930,

Scan

VI/6. Lwów, Łyczaków Środkowy, Wschód.

Ul. Łyczakowska – fragment przy cerkwi św. Piotra, ul. św. Piotra, ul. Rewakowicza,  Sahajdacznego, Krupiarska, Orląt, św. Piotra.

Obiekty: cerkiew św. Piotra.

Relacje lwowiaków: Krzysztof Bulzacki ur. 1930, Adam Gajda ur. 1927, Romana Gawęda- Kiedrowska ur. 1939, Marian Wojnowski, Jerzy Skorek ur. 1930, Andrzej Machalski.

OKLADKA_Lyczkow srodkowy_wschod

VI/7 Lwów, Łyczaków Górny Zachód

Łyczakowska od Krupiarskiej do Wójtowskiej.

Ulice: Krupiarska, Orląt, Ubocz, Mączna, Mohyły, Dobrzańskiego,

Wspomnienia lwowiaków: Anna Żurman ur. 1940, Adam Macedoński ur. 1930,

aa

VI/8 Lwów, Łyczaków Górny Centrum.

Łyczakowska od Wójtowskiej do Dunin- Wąsowicza.

Ulice: Wójtowska, fragment Łyczakowskiej.

Wspomnienia lwowiaków: Zbigniew Szpyt, Teofil Bisaga ur. 1925- ur. we Lwowie, uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz AK.

VI/9 Lwów, Cetnerówka.

Książka obejmuje: dzielnica Cetnerówka, ulice: Dunin Wąsowicza, Warneńczyka, Cetnerówka, Kadyiego, Mazurówka,

Wspomnienia lwowiaków: Adam Gajda ur. 1927, Stanisław Łukasiewicz ur. 1942,

Obiekty: Ogród Botaniczny.

VI/10 Lwów, Łyczaków Górny Wschód..

Książka obejmuje ulice: fragment Łyczakowskiej, Kopalna, Wiatrakowa/ Sieradzkiego, Ostrobramska

Obiekty: Szkoła im. Zimorowicza, stacja: Lwów, Łyczaków, Park Łyczakowski, pomnik Głowackiego.

Wspomnienia lwowiaków: Wojciech Marszałek ur. 1936, Władysław Załogowicz- żołnierz AK ur. 1922, Adam Gajda- żołnierz AK ur. 1927, Janusz Przyslewicz- żołnierz AK ur. 1927,

VI/11 Lwów, Kościół MB Ostrobramskiej.

Książka obejmuje: ulice: fragment Łyczakowskiej, Solikowskiego, Pasieczna, Zapolskiej, Ułanów Jazłowieckich, Wąwozowa, Gillera Agatona, Urwana/ Generała Kołyszki, Pasieczna Droga, Miodowej Groty, Majerówka, Lesienicka, Pasieki Halickie, Pasieki Łyczakowskie, Pasieki Miejskie.

Wspomnienia lwowiaków: Wojciech Marszałek ur. 1936, Władysław Załogowicz- żołnierz AK ur. 1922, Adam Gajda- żołnierz AK ur. 1927, Janusz Przyslewicz- żołnierz AK ur. 1927,

Obiekty: Kościół MB Ostrobramskiej, Rogatka Łyczakowska, stadion „Strzelec” Lwów, park Pohulanka,

VI/12 Lwów Trakt Gliniański.

Książka obejmuje ulice: fragment Łyczakowskiej, Salezjanów, Trakt Gliniański, Wotywna, Haluzy, Jaryczowska, Królewskiej Gospody, Biwakowa, Kozacka, Taborowa, Koszowa, Jałowiec, Bukowa,

Wspomnienia lwowiaków: Maria Korody ur. 1946, Zygmunt Kułyk ur. 1930,

Obiekty: Cmentarz w Lesienicach.

VI/13 „Lwów  Lesienice

Książka zawiera m.in. wspomnienia p. Stefana Leśkowa zam. we Lwowie przy Łyczakowskiej 219. Jako dziecko widział on dokładnie egzekucje dokonywane przez Niemców w piaskarni w Lesienicach za Rogatką Łyczakowską.

Ponadto relacje: Janina Sarnecka, Zygmunt Kułyk ur. 1930, Janusz Przyślewicz, Witold Kowalenko.

aa

VI/14 „Lwów  Karmelicka, Unii Lubelskiej

Książka będzie obejmuje: ulice: Karmelicka, pl. Gwardii Narodowej, Kurkowa, Unii Lubelskiej, Sawy, Kurkowa- odc. zach.

Wspomnienia lwowiaków: Maria Hłanda ur. 1930, Maria Raś Grabowska ur. 1915, Stanisław Czerny ur. 1927, Anna Dzieduszycka ur. 1925.

Obiekty: Gimnazjum Nazaretanek, Pałac Dzieduszyckich,

VI/15 „Lwów Kurkowa- Zachód, Franciszkańska.

Książka obejmuje ulice: Franciszkańska, Kurkowa- odc. śr, św. Rodziny,

Wspomnienia lwowiaków:Adam Macedoński ur. 1930, Stanisław Czerny ur. 1927, Ryszard Kryjak ur. 1928, Lwowianka NN- ur. 1928,

Obiekty: kościół Franciszkanów, cerkiew św. Jerzego, Strzelnica Miejska, Szpital Dziecięcy.

VI/16, Lwów, Kurkowa- Centrum.

Książka obejmuje: ulice: Kurkowa- fragment, Mała, św. Józefa, Leśna,

Wspomnienia lwowiaków: Ryszard Strusiński, Aleksander Miciak ur. 1941, Zbigniew Szpyt, Jan Paweł Gawlik, Tadeusz Kaźmierczak, Jadwiga Dobrowolska, Zofia Stelmach,

Obiekty: Kościół Franciszkanek, kościół Józefitek, Zakład dla Nieuleczalnie Chorych św. Józefa,

VI/17 Lwów, Piaskowa i Wyspiańskiego.

Książka będzie obejmować: ulice: Piaskowa, Wyspiańskiego, Galla, Ks. Ostrogskich,.

Wspomnienia lwowiaków: Maria Mokrzyc, Krzysztof Bulzacki ur. 1930, Jadwiga Polatyńska ur. 1925, Maria Szychowska ur. 1941, Bolesław Opałek ur. 1925, , Jan Paweł Gawlik- żołnierz AK, dyrektor Teatru Telewizji, Teatru Słowackiego, Bolesław Opałek ur. 1925- syn Mieczysława Opałka dyr. szkoły św. Marii Magdaleny,

VI/18 Lwów Kolonia Profesorska I .

Książka będzie obejmować: ulice:Górna, Kopalna Wyżna, Ptaśnika, Radziszewskiego, Lewickiej, Brzozowskiego, Boberskiej Górna, Korso Górne/ Hilarowicza,

Wspomnienia lwowiaków:  Teresa Wojciechowska ur. 1927,

VI/21 Lwów Kolonia Profesorska II, Droga Krzywczycka

Książka będzie obejmować: ulice: Hilarowicza, Boberskiej, Ptaśnika, Na Wertepach, Na Wykopach, Za Bukiem, Za Figurą, Obmińskiego, Żeburskiego, Na Czatach, Za Figurą, Brzozowa, Wycieczkowa, Uciecha, Nad Źródłem Karczunek, Rozkosz.

Wspomnienia lwowiaków:  Jadwiga Dobrowolska, Janusz Przyślewicz ur. 1927, Jan Brodziński ur.1939, Janina Sarnecka, Teresa Domiczek ur. 1938, Urszula Kałuszka, Władysław Załogowicz ur. 1922, Franciszek Kaśków ur. 1940,

Obiekty: cerkiew św. Jana Chrzciciela,

VI/22 Lwów Piekarska Zachód

Książka będzie obejmować: ulice: Piekarska (fragment), Cłowa /Neumanna,

Wspomnienia lwowiaków: Adam Chowaniec, Tadeusz Jasiak ur. 1932, Adam Wandycz ur. 1931, Tadeusz Fiałkowski ur. 1932,

VI/23 Lwów Piekarska Wschód

Książka będzie obejmować: ulice: Piekarska (fragment), Łukasiewicza,

Wspomnienia lwowiaków:Grażyna Maria Smoczkiewicz, Urszula Larek ur. 1926, Barbara Czyżyk,

Obiekty: Pałac Siemieńskich, Pałac hr. Comello. Wydział Lekarski UJK,

VI/24 Lwów Głowińskiego, Szpital Powszechny ,

Książka będzie obejmować: ulice: Piekarska (fragment wsch.), Głowińskiego.

Wspomnienia lwowiaków: Helena Bukartyk – Żmuda ur. 1932,

Obiekty: Szpital Powszechny, Szkoła Powszechna im. św. Antoniego,

VI/25 Lwów Pijarów,

Książka będzie obejmować: ulice:Pijarów, Lekarska/ Curie Skłodowskiej, Rydygiera, Kadyiego,

Wspomnienia lwowiaków:Eugeniusz Burian ur. 1926, Jan słaby ur. 1927, Władysław Kłoczko ur. 1926, Adam Gajda ur. 1927,

VI/26 Lwów Gosiewskiego, Sakrementek. 

Książka będzie obejmować: ulice: Gosiewskiego, pl. Gosiewskiego, Sakramentek,

Wspomnienia lwowiaków: Zbigniew Chortyński ur. 1937, prof. Zdzisław Żygulski jr., Maria Chrobak- Młynarska ur. 1925, Lidia Szargut ur. 1925,

Obiekty: kościół Sakramentek, Seminarium Nauczycielskie Żeńskie,

VI/27 Lwów Ochronek

Książka będzie obejmować: ulice: Ochronek, Domagaliczów, Lama,

Wspomnienia lwowiaków: Ludwika Gąsiorska ur. 1924, Irena Holinej- Tomas, Danuta Hulinka ur. 1926, Jerzy Rappe,

Obiekty: X Gimnazjum. im. Sienkiewicza,

VII/A. Lwów, Lwowskie Wodociągi.

Książka zawiera wspomnienia dr Kazimierza Jaworskiego ur. 1921. Dr Kazimierz Jaworski, zam. we Lwowie

na terenie Wodociągów przy ul. Zielonej, uczeń VIII Gimnazjum, piłkarz Pogoni Lwów, (rozegrał 2 mecze w pierwszej drużynie Pogoni latem 1939).

Obrońca Lwowa w 1939- bronił Lwowa na barykadzie przy ul. Janowskiej. W czasie okupacji był żołnierzem AK, brał udział w akcji „Burza”.

Absolwent Akademii Weterynarii we Lwowie.

aa

VII/1. Lwów, Pohulanka.

Ulica Kochanowskiego cały przebieg z przecznicami, ulica Pohulanka z przecznicami.

Ulice: Kochanowskiego, Dom Lekarski, ul. Miłkowskiego, ul. Klonowicza, Gimnazjum Ewangelickie, ul. Pola, ul. Kampiana, ul. Konopnickiej, ul. Zamojskiego, ul. Wagilewicza, ul. Szewczenki, ul. Michalskiego, ul. Torosiewicza, ul. Lubeckiego, ul. Poratyńskiego, ul. Stefczyka, ul. Steczkowskiego, Tajny Uniwersytet Ukraiński, ul. Bełzy/ Kredytowa, Filipówka, ul. Pohulanka, ul. Kapitana Kopcia, Lechia Lwów, Lasek Węgliński, Las Benedyktynek Ormiańskich.

W książce m.in.: historia Lechii Lwów, relacje lwowiaków: Antoni Piszczek ur. 1936, Ryszard Seidler ur. 1925, żołnierz AK, Jadwiga Dobrowolska ur. 1930, Ludwik Szafrański ur. 1936, Stanisława Sobota ur. 1922,

poh

VII/2 Lwów, Zielona i Sichów.

Ulice: Zielona z wieloma przecznicami, Sichów. Lwowskie Wodociągi.

Ul. Zielona,ul. Oficerska, ul. Strzałkowskiej, ul. Czereśniowa, pałac Zamojskich, Lwowskie Wodociągi, Filipówka,  Aleksandrowicza, Studentek, Sierpowa, Własny Dom, ul. Pawlikowskiego, Niewiadomskiego,  Kwiatkówka, Węglińskich,  Wodociągowa,  Narbutta,  Jeziorańskiego,   Półkole,  Promień, Sielska,  Belowska,  Radość,  Wygon,  Koszyka,  Gluzińskiego, Lipowa, Sichów, Lauda,

Relacja lwowiaków: dr Kazimierz Jaworski ur. 1921, Irena Błońska ur. 1921, prof. Tadeusz Kaźmierczak,

Obiekty: Seniorat Wyznania Augsburskiego, Zakład Naukowy Strzałkowskiej, Gimnazjum Żeńskie im. Adama Asnyka, kościół  św. Urszuli, szkoła im. św. Elżbiety, Pałac Zamojskich, Lwowskie Wodociągi, Cerkiew Narodzenia Bogarodzicy, Cerkiew św. Michała, stacja Lwów- Sichów.Rogatka Sichowska,

07

VII/3 Lwów, Góra św. Jacka.

Ulice: Tarnowskiego, św. Jacka,  Krasińskiego,  Sierakowskiego, Sobińskiego,  Karpacka, Kordiana, Bursa Grunwaldzka, Sobińskiego, Stalmacha/ Gaszyńskiego,

W książce m.in., relacje lwowiaków m.in.: Teresa Grabowska- Janicka ur. 1926, Lesław Krajniak ur. 1926, Alicja Heflich ur. 1930, Krystyna Ungeheuer- Mietelska ur. 1934, Jerzy Remisz ur. 1930, Barbara Czyżyk ur. 1930,. Aurelia Gąsowska, żołnierz AK, ur. 1919.Zbigniew Miga ur. 1933.prof. Władysław Zalewski,

Obiekty: Gimnazjum Urszulanek, Bursa Grunwaldzka,

jac

VIII/1 Lwów, Zofiówka.

Ulice: pl.  Prusa,  św. Zofii, pl. Św. Zofii, Zakładników, Pułaskiego, Poniatowskiego, Racławicka, Ponińskiego, Łukiewicza, Wierzbowa/ Gondulicza,     Hauke- Bosaka, Żyżyńska, Generała Kruka, pl. Kruka, Dybowskiego, 22 Stycznia,   ,,  Dwernickiego, Snopkowska,

Obiekty: Bursa Panieńska im. Boberskiej, Zakład Ciemnych, kościół św. Zofii,  willa Batowskiego, Park Stryjski, Targi Wschodnie, Panorama Racławicka, Gimnazjum Kupieckie Żeńskie, VIII Gimnazjum.

Relacje lwowiaków: prof. Władysław Zalewski,Maria Spiryn, Michał Wilczyński, Marian Bietkowski ur. 1927, Wojciech Marszałek ur. 1933, Ewa Darlewska ur. 1926, Maria Podraza – Kwiatkowska ur. 1926, Leszek Sawicki, Andrzej Pawłowski ur. 1930, Irena Błońska ur. 1921, Wacław Fastnacht- ur. 1921, żołnierz AK- pracował w willi Otto Waechtera- gubernatora dystryktu, podsłuchiwał jego rozmowy z Hansem Frankiem, Ryszard Simków ur. 1930, Tadeusz Riedl ur. 1933,

zof

VIII/2 Lwów, Dwernickiego 30.

Książka zawiera wspomnienia p. Ireny Błońskiej ur. 1920 zam. przy Dwernickiego 30.  Opisuje ul. Dwernickiego, Żelazna Wodę, Zofiówkę.

p. Irena Błońska była przed wojną zawodniczką sekcji koszykówki „Czarnych” Lwów. Dokładnie opisuje topografie nie istniejącego dziś stadionu „Czarnych”, pamięta nazwiska pracowników klubu, zawodników, osób sprzedających bilety na mecze. W czasie pierwszej okupacji sowieckiej pracowała jak krawcowa w szwalni NKWD przy ul. Rutowskiego. W czasie okupacji niemieckiej pracowała nadal jako krawcowa u. szefa dystryktu na Lwów- Otto Waechtera, następnie u Otto Bauera- szefa sądu najwyższego „Reichkommissariat Ukraine”. Od kierowcy Bauera dowiedziała się jak przebiegał dokładnie zamach na Bauera przy ul. Ponińskiego we Lwowie.

Scan

VIII/2 Lwów, Ponińskiego 23.

Książka opisuje wspomnienia p. Henryka Pawłowskiego, ur. 1921 we Wiedniu. Do 1934 zam. w Milanówku, od 1934 do 1945 zam. we Lwowie.W książce dokładne opisy okolic: Parku Stryjskiego, Żelaznej Wody. Henryk Pawłowski jest absolwentem VIII gimnazjum przy ul. Dwernickiego, opisuje swoją szkołę, zajęcia. W czasie Kampanii Wrześniowej był na obozie Przysposobienia Wojskowego na Wołyniu.Bez mapy, pieszo w warunkach wojny doszedł do Lwowa. W czasie 1-szej okupacji sowieckiej studiował na Politechnice, miał wykłady z prof. Bartlem- premierem II RP.  W czasie okupacji niemieckiej czasowo pracował w pod Białą Cerkwią na wschodzie Ukrainy. Po przejściu frontu udał się koleją do ministerstwa edukacji w Moskwie by dostać pozwolenia na kontynuacje studiów we Lwowie. Znał osobiście prof. Rudolfa Weigla. Był kierownikiem akademika przy ul. Czereśniowej. Po deportacji mieszkał w Warszawie. Aktualnie mieszka w Szwecji.

a9-lwow-czesc-viii-3-poninsk

VIII/4 Lwów, Stryjska.

Opisany jest cały przebieg ul. Stryjskiej, ul. Stryjska, ul. Dąbrowskiego, ul. Roehringa ul. Odrowążów, ul. Łyżwiarska, Cmentarz Stryjski, ul. Murmańczyków, Boczna Stryjskiej, Kaweckiego, Rogatka Stryjska, Bodnarówka, klub „Sokół Ukraina”, Pogoń Lwów, Czarni Lwów, Towarzystwo Zabaw Ruchowych, ul. Christelbauera, ul. Battagli, AZS, Tor Wyścigów Konnych, Cerkiew św. Męczenników Borysa i Hleba.

Dokładna historia Pogoni i Czarnych Lwów.

W książce m.in. relacje: prof. Władysław Zalewski- zam. Stryjska 20, prof. Helena Żygulska- Mach, zam, na ul. Dąbrowskiego, ur. 1926, Leszek Reguła ur. 1930., Ryszard Hauser ur. 1934, Jerzy Chmielowski ur. 1925, Adam Bielec ur. 1937, dr Kazimierz Jaworski ur. 1921, piłkarz Pogoni Lwów, relacje wielu osób, które przed wojną chodziły na mecze Pogoni: Jan Hubisz ur. 1924, Władysław Kłoczko ur. 1926, Tadeusz Gaydamowicz ur. 1923, Józef Piotrowski ur. 1923, Tadeusz Torkowski ur. 1924, Ryszard Strusiński ur. 1926, Władysław Michniewicz ur. 1927.

Relacja: Irena Błońska ur. 1921,- zawodniczka Czarnych Lwów.

str

IX/1 Lwów, Góra Kalecza i Cytadela.

Ulice: Ossolińskich, Ossolineum, Lwowska Galeria Sztuki, ul. Chorążczyzny, ul. Kalecza, ul. Chmielowskiego, ul. Mochnackiego, Biblioteka UJK, szkoła Powszechna im. Szewczenki, Ukraińskie Muzeum Narodowe, ul. Długosza, cerkiew św. Wasyla, Zakład Chemii UJK,

Ul. Supińskiego, Dom Profesorski, ul. św. Marka, ul. Jakuba Strzemię, Cytadela,

Ul. Pełczyńska, ul. Obozowa, ul. Grecka, ul. Turecka, ul. Bułgarska, ul. Obertyńska, Staw Pełczyński. W książce m.in. dokładna historia lwowskiej Cytadeli, oraz obozu jenieckiego Stalag 328, który tam się znajdował. Próba odtworzenia granic tego obozu.

Relacje lwowiaków: Józef Piotrowski ur. 1923, Stefan Berdak- żołnierz AK, prof. Władysław Zalewski ur. 1930, Jolanta Lubomirska – Pierre ur. 1930, prof. Wacław Gaberle ur. 1934, prof. Marta Stebnicka ur. 1925, Jadwiga Makowska ur. 1926,

09-1

IX/2 Lwów, Wulka.

Ulice: Wulecka, Żmurki, Malczewskiego, Lisa Kuli, generała Chłopickiego, Zjazdowa, Wiarusów, Generała Prądzyńskiego, Krusznik, Generała Iwaszkiewicza,  Nałęcz – Skałkowskiego, Skrzyneckiego, Mila, Wysockiego, Wawerska, Igańska, Droga Wulecka, Morska, Batycka, Żeglarska, Okrętowa, Kadecka, Śliwińskiego, Herburtów, Kosynierska, szczyt/ Skibińskiego, Pochyła, Dylewskich, czysta/ Abrahamowiczów, Małachowskiego/ Pożarskiego, Warzywna, Górska, Wspólna, Widok, Otwarta.

Obiekty: Remiza Tramwajowa na Wuleckiej, Wzgórza Wuleckie, Gimnazjum im. Jordana, Miejski Zakład Sierot, Bursa Abarhamowiczów, II Dom Techników, Szkoła Kadetów.

Relacje lwowiaków: Witold Pyrkosz ur. 1925,aktor- opisuje dzieciństwo na ul. Wuleckiej we Lwowie. Opis ucieczki na lewy brzeg Sanu jesienią 1939.

Maria Chrobak- Młynarska ur. 1925,świadek zbrodni na wzgórzach Wuleckich w 1941, opisuje oddział żołnierzy dokonujących egzekucji.

Ewa Brodzisz ur. 1930,żołnierz AK. Cecylia Bartel ur. 1923- córka premiera Kazimierza Bartla,opis aresztowania premiera Bartla przez Niemców.

Janusz Majewski ur. 1930, reżyser filmowy,. opis scen widzianych z okna przy ul. Pochylej w czasie okupacji niemieckiej.

Scan

X/1 Lwów, Kętrzyńskiego, Lwowskich Dzieci..

Ulice: Kętrzyńskiego, szkoła powszechna im. Konarskiego. Ul. Działyńskich, plac Unii Brzeskiej, ul. Ryhezy, kino Roxy, Cmentarz Gródecki, ul. Raszyńska, ul. Lwowskich Dzieci, ul. Zbaraska, ul. Anczewskich, szkoła powszechna im. Żółkiewskiego ul. Bilińskich, ul. Żeromskiego, ul. Dunin – Borkowskich, Szkoła Sienkiewicza, ul. Daniłowiczów, ul. Za Rogatką, ul. Tatar- Trześniowskiego, Skośna,

W książce relacje lwowiaków: Jadwiga Niedzielska, Jerzy Habela ur. 1919, Ewa Kossowska ur. 1941, Karol Liwirski ur. 1933, Stefania Graczyk ur. 1929, Ewa Antosz ur. 1935.

kęt

X/2 Lwów, Zadwórzańska.

Ulice: Zadwórzańska, Grunwaldzka, Modrzejewskiej, Szymonowiczów, Jana z Dukli, Dunin- Borkowskich, Janowskiego, Daniłowiczów, Jelinka, Orzeszkowej, Kniaziewicza, Sułkowskich. Obiekty: XI Gimnazjum, kościół św. Józefa, Szkoła Sienkiewicza.

Relacje lwowiaków: Maria Kustra ur. 1926, Ryszard Orzechowski ur. 1924, żołnierz AK,

zadw

X/2 Lwów, 29 Listopada Wschód. .

Książka będzie obejmować ulice: 29 Listopada- wschód, Okólskiego, Wiśniowieckich, Szymonowiczów, Czwartaków, Ostrołęcka, Norwida, Siemiradzkiego, Grochowska, Stachiewicza, Igańska, Obwodowa, Gipsowa, Bandurskiego/ Jelinka, Orzeszkowej, Sułkowskich,

Wspomnienia lwowiaków: Urszula Kałuszka ur. 1926, Witold Kowalenko ur. 1925, Zbigniew Janczarski ur. 1933, Ewa Marszał- Halicka, Jadwiga Niedzielska ur. 1933, Ewa Brodzisz, p. Fedak ur. 1937,

Obiekty: Syndykat Emigracyjny,

X/3 Lwów, 29 Listopada Zachód. Grochowska, Obwodowa

Książka będzie obejmować ulice: 29 Listopada- zachód, Grochowska, Stachiewicza, Igańska, Obwodowa, Gipsowa, Bandurskiego/ Jelinka, Orzeszkowej, Sułkowskich,

Wspomnienia lwowiaków: Ewa Marszał- Halicka, Jadwiga Niedzielska ur. 1933, Ewa Brodzisz, p. Fedak ur. 1937,

X/4 Lwów,  Mączyńskiego.

Książka będzie obejmować ulice: Japońska, pl. Zgody, Mączyńskiego, Pod Stoczkiem, Boremelska, Bolesław Chrobrego, Przejazd,

Wspomnienia lwowiaków: Krystyna Dattner ur. 1922, Krystyna Ilnicka ur. 1936, Witold Kowalenko ur. 1925, Jan Sura, Anna Perier, prof. Zdzisław Domosławski, Adam Chowaniec,

X/5 Lwów Głęboka, Na Bajkach.

Książka będzie obejmować ulice: Głęboka, Na Bajkach.

Wspomnienia lwowiaków: dr Lucyna Raczyńska, Rzepecka, Helena Olkowska ur. 1931, Leszek Maciaszek ur. 1935,

X/6 Lwów Potockiego- Wschód.

Książka będzie obejmować ulice: Potockiego -wschód, św. Marii Magdaleny, Lenartowicza, Śniadeckich, Chodkiewicza, Żmurki,

Wspomnienia lwowiaków: Zofia Kosińska, Janusz Majewski ur. 1931,

X/7 Lwów Potockiego- Środek- Wschód,

Książka będzie obejmować ulice: Chodkiewicza, Potockiego- odc. śr., Nowy  Świat, Groswajera,

Wspomnienia lwowiaków: Maria Zielińska ur. 1922,

X/8 Lwów Potockiego- Środek- Zachód,

Książka będzie obejmować ulice:  Sodowa/ Reymonta, Zdrowie, Potockiego- fragment, Cieplaka,

Wspomnienia lwowiaków: Jan Hollender, Teresa Kondolewicz Wilk ur. 1930, Krystyna Szwaja, Barbara Czyżyk, Krystyna Weigl- ur. 1945- wnuczka prof. Rudolfa Weigla,

Obiekty- Instytut Weigla,

X/9 Lwów Potockiego i Issakowicza.

Książka będzie obejmować ulice: Issakowicza, Potockiego- fragment, Bartusówny,

Wspomnienia lwowiaków:prof. Jerzy Kowalczuk ur. 1927,

Obiekty: Dom Techników (I), kościół Karmelitanek,

.X/10 Lwów Potockiego Zachód.

Książka będzie obejmować ulice: Potockiego- fragment, Chrobrego, Przejazd, Ostrołęcka, Ałtajska, Chłapowskiego, Podchorążych, Sowińskiego,

Wspomnienia lwowiaków:prof. Jerzy Kowalczuk ur. 1927,

Obiekty: szkoła Bazylianek, Gimnazjum Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Instytut Leśnictwa),

.X/10 Lwów  Nabielaka.

Książka będzie obejmować ulice: Nabielaka, Strzała/ Fleszara,

Wspomnienia lwowiaków: Jerzy Rappe ur. 1926, Maria Chrobak ur. 1925, Leszek Sawicki ur. 1927, Wiesław Krawczyński ur. 1921,

XI/1, Lwów Kazimierzowska Wschód.

Książka będzie obejmować ulice:Kazimierzowska (odc. wsch.), Karna, Brygidek, Bernsteina,

Relacje lwowiaków: Janusz Majewski ur. 1931, Alfred Kaziewicz, Tadeusz Torkowski ur. 1924, Władysław Załogowicz, Wiesław Krawczyński ur. 1921,

Obiekty: dom handlowy „Magnus”, Brygidki,

XI/2, Lwów Kazimierzowska Zachód.

Książka będzie obejmować ulice: Kazimierzowska (odc. zach.), Krasickich,

Relacje lwowiaków: Lidia Sagan ur. 1941, Maria Bietkowski ur. 1927, Barbara Hayny ur.  1935,

Obiekty: Komenda Policji Państwowej Lwów Miasto, Sąd Grodzki Zamiejski,

XI/3, Lwów. Kościół św. Anny.

Książka będzie obejmować ulice: Gródecka (fragment przy kościele  św. Anny).

Relacje lwowiaków: Czesław Niebielski ur. 1939, Urszula Larek ur. 1925, Władysław Kłoczko ur. 1926, Szczepan Makowiec, Stanisław Jaźwiecki, prof. Jerzy Kowalczuk ur. 1927, Zofia Stelmach ur. 1930,

Urszula Mokrzycka, Teresa Zięba ur. 1929, Barbara Hayny ur. 1935, Anna Remer ur. 1934, Maria Alicja Domańska ur. 1930, Jan Skwarczyński ur. 1925, Bronisław Bidziński ur. 1929, Anna Wandycz ur. 1931,

p. Lach ur. 1924, dr Kazimierz Jaworski ur. 1921, Tadeusz Torkowski ur. 1924, Witold Hordyński ur. 1929, Zbigniew Janczarski ur. 1933, Stanisław Wojak ur. 1926, Danuta Dąbrowska, Jerzy Petryński ur. 1928,

Zdzisław Piwko, Józef Mahel ur. 1932, Stanisława Matuła, Zuzanna Bargiel, Jan Hubisz, Maria Hłanda ur. 1930, Ryszard Strusiński ur. 1926, Maria Zielińska ur. 1922,

Obiekty: kościół św. Anny,

XI/4, Lwów Koszary Ferdynanda.

Książka będzie obejmować ulice: Gródecka- fragment wsch., Sądowa, Zygmuntowska, Gródecka Ślepa/ Zamknięta,

Relacje lwowiaków: Maria Mierzwińska ur.  1943, Zbigniew Szpyt ur. 1929,

Obiekty: Dom Katolicki, Pałac Gołuchowskich, Szkoła Powszechna Żeńska im. Kościuszki, Koszary Ferdynanda,

XI/5, Lwów Gródecka Wschód

Książka będzie obejmować ulice: Gródecka- fragment wsch, Piwowarska/ Skargi, Kasztelańska,

Relacje lwowiaków: Adam Chowaniec, Ryszard Orzechowski,

Obiekty: Bursa Diakonów, Narodna Lecznica,

XI/6, Lwów Gródecka, Kościół św. Elżbiety i Domy Kolejowe.

Książka będzie obejmować ulice: Gródecka- fragment,

Relacje lwowiaków: Zdzisław Raganowicz ur. 1929,

Obiekty: kościół św. Elżbiety,

XI/7 Lwów Gródecka, pl. Bilczewskiego i Focha.

Książka będzie obejmować ulice: pl. Bilczewskiego, Gródecka- fragment, al. Focha,

Relacje lwowiaków: Teresa Kondolewicz- Wilk ur. 1930 (siostrzenica Kazimierza Wajdy „Szczepcio”), p. Foremny ur. 1935,

Obiekty: Dworzec Czerniowiecki.

XI/8 Lwów Dworzec Główny.

Książka będzie obejmować Dworzec Kolejowy we Lwowie. p. Wilsona.

Relacje lwowiaków: Edward Wołoszyn ur. 1942, Jerzy Sałabuj ur. 1934, Leszek Iwasiewicz ur. 1940.

Obiekty: Dworzec Kolejowy we Lwowie.

XI/9 Lwów Rogatka Gródecka,

Książka będzie obejmować ulice: Gródecka fragment, Kubasiewicza, Ulatowskiego, Konfederacka, Bilińskich

Relacje lwowiaków:  Lidia Żygulska ur. 1933, Roman Nitarski ur. 1921, Bogusław Seńczuk, Jerzy Petryński ur. 1928,

Obiekty: Remiza MKE, Rogatka Gródecka,

XI/10  Lwów Kulparków Północny, .

Książka będzie obejmować ulice: Gródecka fragment, Podkolejowa, Bogdanówka, za Rogatka / Tatar- Trześniowskiego, Kulparkowska- odc. pn. , Boczna, Kulparkowska, Ukośna, Mokłowskiego.

Relacje lwowiaków: Jan Hubisz ur. 1924, Rudolf Piss ur. 1929, Władysława Kopyra ur. 1925,

XI/11  Lwów.  Kulparków Południowy.

Książka będzie obejmować ulice: Kulparkowska- odc. pd. Prochowni, Łąkowa, Skrót, Robotnicza, Poprzeczna, Składowa, Łącznikowa, Smulikowskiego, Torowa, Mostowa, Toczyskiego, Boruty- Spiechowicza, Młockiego, Kamieńskiego,  Śniadowskiego, Haydera, Walecznych, por. Wilusza, Wiktora Ślepowrona, Zakładowa, Zborzil- Mireckiego, Boczna Zakładowej, Dębniki,

Relacje lwowiaków: Czesława Wolska ur. 1932, Urszula- Bojko- Wolska ur. 1932,

Obiekty: Most Kulparkowski,

XI/12  Lwów.  Kulparków Szpital, Sokolniki- 

Książka będzie obejmować ulice: Kulparkowska- (fragment pd),

Relacje lwowiaków: Edmund Dobosz ur. 1921, Barbara Litwiniuk ur. 1921, Elżbieta Jaworska- Cyunel ur. 1935- mieszkanka Sokolnik pod Lwowem, ,

Obiekty: Szpital Kulparkowski,

XI/13  Lwów. Sygniówka, Droga Lubieńska, Skniłów.

Książka będzie obejmować: Sygniówkę Małą i Wielką,. Ulice: Spokojna, Konduktorska, Kaniowska, Okrężna, Orla, Obrony Dworca, Nowa, projektowana, Obrońców Lwowa,

Ptasia/ Sas Zubrzyckiego, Podmiejska, Gołębia, Jaskółcza, Wolaka, Łowczówek/ Kustanowicza, Główna,

Relacje lwowiaków: Bogumił Bonczar, Władysław Michniewicz ur. 1927, Ryszard Strusiński ur. 1926, Alfred Kozłowski ur. 1924, Stanisława Putała ur. 1922, Tadeusz Torkowski ur. 1924,

Zdzisław Piwko ur. 1940,.

Obiekty: boisko RKS,

XI/14  Lwów. Bogdanówka.

Książka będzie obejmować ulice: Gródecka (fragm.), Fabryczna, Ludowa, Obrony Dworca, Projektowana, Cerkiewna, Równoległa, Zygzak, Cerkiewna Boczna, Nowakowskiego, Konduktorska, Sucha, Okrężna,

Prosta, Torowa, Bitschana, Olechowskiego, Plac Fabryczny, Miejska. Parowozowa, Sygnałowa, Wagonowa, Pusta, radzymińska, Rokitniańska, Podhajecka, Cudnowska, Warecka, Berestecka, Dudzińskich, Martynowska,

Orszańska, Główna, Na Lewandówkę, Gryczana Żytnia, Pszeniczna, Owsiana, Leopolskiego, Olchowa, Blotna, Błotna Boczna, Ceglana, Kamienna, Kredowa, Parafialna, Portu Lotniczego,

Relacje lwowiaków: Edward Adles, Teresa Zięba, Maria Kaproń, Ludwika Fiałka, Zygmunt Chrostek ur. 1932, Romualda Mazurek- Gacka, Jadwiga Nosal- Stadnik ur. 1936, Andrzej Salik,

Obiekty: Cerkiew św. Andrzej i Włodzimierza, Most Merkurego, Fabryka „Merkury”, Cerkiew Przenajświętszej Bogarodzicy, Cmentarz Skniłowski.

XI/15  Lwów. Lewandówka.

Książka będzie obejmować ulice: Błonie Janowskie, Szewczenki/ Szeroka/ Błękitnej Armii, 3 Maja/ Lotnicza, Błonna,  Boczna Szerokiej/ Torunia, Warszawska/ Kapitana Bastyra, Polna/ Kapitana Żwirki, Kołłątaja/ Kapitana Wichury, Sienkiewicza/ Związkowa, Cicha/ Boczna Lotnicza, Lubelska/ Silnikowa, Słowackiego/ Śmigłowa, Zacisze/ Zagroda, Na Ćwierciach, Błotna, Zamojskiego/ Pilotów, Koźniarowka, Koźniarowka Boczna, Kapitana Steca, Grunwaldzka/ Miejska, Warszawska/ Kapitana Bastyra, Sobieskiego/ Ciasna, Konopnickiej/ Mierna, Słowackiego/ Śmigłowa, Dorobek, Piastów/ Wygoda, Zamojskiego/ Bagnista, Bema/ Łowiecka, Reja/ Podleśna, Hetmańska/ Podkomoroska, Zamknięta/ Komisarska, Kasztelańska/ Starościńska, Strzelecka/ Sterowa, Szewczenki Boczna/ Szybowcowa, Barska/ Hangarowa, Pod koleją, Białohorska,

Relacje lwowiaków: Aniela Różycka, Karol Hille ur. 1928, Władysława Węgrzynowska ur. 1923, Stanisława Nowosielska ur. 1927, Maria Świerczek, Urszula Przybylska ur. 1934, Stanisław Nowik , Zuzanna Bargiel ur. 1930,

Obiekty: Kościół MB Nieustającej Pomocy, cerkiew św. Andrzeja i Jozafata, Cmentarz na Lewandówce, cerkiew św. Ducha, szkoła Powsz. na Lewandówce, Tow. Szkoły Ludowej, pl. Za Dworcem, Barska/ Skrzydłowa, Kułakowskiego,

Edward Kluz, Leopold Malinowski ur. 1925,

XII/1- Lwów, Bema, Kordeckiego.

Ulica Bema, plac Bema, Magazynowa, Prowiantowa,  ulica Kordeckiego, Niemcewicza, Dembińskiego, Dekerta, Częstochowska, Wernyhory, Wandy, Warsztatowa. Obiekty: Szkoła Powszechna im. Kordeckiego.

Relacje lwowiaków: Józef Barański ur. 1898, Ryszard Śnihur ur. 1937, Maria Raś- Grabowska ur. 1915, Maria Hnatowska ur. 1933, Janusz Wysocki ur. 1937, Helena Giebułtowicz ur. 1925, Jerzy Petryński ur. 1928, Alfred Kaziewicz ur. 1931,

aa

XII/2, Lwów. Dekerta, Chocimska, Głowackiego, Królowej Jadwigi.

Obejmuje ulice: Dekerta, Głowackiego, Chocimska, Królowej Jadwigi.

Obiekty: IX Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego.

Relacje lwowiaków: Jerzy Kulczycki ur. 1935, Ryszard Jabłoński, Ryszard Strusiński ur. 1926. Anna Naróg ur. 1936.

Scan

„XII/3. Lwów Króla Leszczyńskiego”.

Książka opisuje cały przebieg ul. Króla Leszczyńskiego oraz sąsiednie uliczki: Krótka, Traugutta, Czachowskiego, Zaciszna, Rycerska.

Relacje lwowiaków: Wanda Kuśnierz ur. 1928,  Witold Hordyński ur. 1929, Aleksander Michał Zagajewski ur. 1934, Maria Gabrielska ur. 1931,

aa

„XII/4.  Lwów Pierackiego

Obejmuje ul. Pierackiego, Dembińskiego, Spółdzielcza, Kaspra Boczkowskiego, Niemcewicza, Jasna, Kasprowicza, Boczna Kasprowicza

Relacje lwowiaków: Janusz Wysocki ur. 1937, prof. Zdzisław Żygulski jr ur. 1921,  Maria Kustra, Ludwika Kulczyńska.

aa

XIII Lwów, Janowskie.

Janowska – cały przebieg, ul. Szwedzka, .ul. Wolność, Gimnazjum Ukraińskie, Intendentura Wojskowa, Kościół Reformatów, ul. Świętokrzyska, Boczna Kasprowicza, Langiewicza, Koszarowa, Szklana, Stokowa, Ks. Skorupki, ul. Pilichowska, ul. Janiczka, Cmentarz Kleparowski, Kortumówka, ul. Idzikowskiego, Cmentarz Janowski, Baraki Epidemiczne, ul. Szlachecka, Rogatka Janowska, Frydrychówka, Włościańska, Czerwieńska, Deutsche Ausruestung Werke, Obóz Janowski, KL „Janowska”, Wąwóz „Piaski”, stacja Lwów- Kleparów, ,ul. Dzierzkowskiego, ul. Winnica, ul. Kolejowa Boczna, ul. Rodziewiczówny, Stadtmuellerówka, Batorówka, ul. Chłodna, Jaworowa, cerkwie w Rzęsnej Polskiej.

W książce relacje kilku osób, które widziały Obóz Janowski: Stanisław Wojak ur. 1926, ks. Hieronim Warachim ur. 1915,

relacja więźnia Obozu Janowskiego- Edmund Dobosz ur. 1921

relacje osób, które potajemnie obserwowały egzekucje w Wąwozie „Piaski”. . Edward Adlef ur. 1930, Zbigniew Janczarski ur 1933,

13

„Lwów XIV/1. „Kleparów Południowy.

Książka będzie obejmować ulice: Kleparowska, św. Anny,  Jachowicza, Rappaporta, Złota, Weteranów, Inwalidów, Kortumowska, Tercjarska, Meiselsa, Arciszewskich,

Wspomnienia lwowiaków: Lidia Szargut ur. 1925, Leszek Mozer ur. 1939, Krystyna Gackiewicz, Lesław Jóźków, Bronisław Bidziński ur. 1931, Stanisław Wojak ur. 1926.

Obiekty: Szkoła im. św. Anny,  Komisariat przy Jachowicza, Dom Inwalidów Wojennych, Browar Lwowski przy Kleparowskiej, Stary Cmentarz Żydowski, Góra Stracenia, Szkoła Powszechna im. Lenartowicza, Pływalnia wojskowa im. Mościckiego.

XIV/2 Lwów, Kleparów Północny, Hołosko Małe.

Cały przebieg ul. Warszawskiej, z przecznicami, Hołosko Małe.

Ul. Warszawska, Wierzbickiego, Szewska, Tetmajera, Dostęp, Rogatka Kleparowska, Budzińskiego, Choroszego/ Graniczna, Orląt/ Czerechowa, Górna/ Pagórkowa, Cisowa, Jordańska, Łysenki, Dywizyjna, Jędrzejewskiego, Las Magistracki, ul. Wszystkich Świętych, Cmentarz Kleparowski, ul. Druhów, cerkiew św. Andrzeja, kościół MB Różańcowej, ul. Durskiego, ul. Strumyk, ul. Potok, ul. Wiśniowa, ul. Ruczaj, ul. Iwaszkiewicza/ Sosnowa, ul. Pocztowa, ul. Kapuścińskiego/ Jodłowa, ul. Świerkowa, ul. Jasionowa, cerkiew św. Włodzimierza, ul. Akacjowa, ul. Krechowieckiego, ul. Działki, Niwa, ul. Muellerówka, Łanowa, Zagonowa, Rolnicza, Hanlów, Hołosko Małe, Borsuka, ul. Hołoszczańska, Wypasowa, Dożynkowa, Pastewna, Na Niwach, Żniwna, Bujna, Na Ugorach, Państwowa Szkoła Ogrodnicza, Cmentarz Hołosko Małe, Cmentarz Żołnierzy Września.

Relacje lwowiaków: Stanisław Wojak ur. 1926, prof. Jacek Wilczur ur. 1930, Barbara Mikłaszewska ur. 1939, ks. Hieronim Warachim ur. 1916.

kle

XV/1 „Lwów  Plac Krakowski„”

Książka będzie opisywać pl. Gołuchowskich, pl. Krakowski, pl. Rzeźni, pl. św. Teodora,  Ulice:  Gęsia, Rzeźnicza, Łamana, Smocza, Starotandetna, Starozakonna,Zakatna, Wesoła, Czarna,   Łazienna, Węglowa, Bożnicza,Owocowa, Makabeuszów,  Cebulna/ Aszkenazego,

Wspomnienia lwowiaków: Adam Chowaniec, prof. Jerzy Wilczur, Maria Mokrzyc, Maria Świerczek, Czesława Pyka ur. 1930, Stanisława Putała ur. 1921, Teresa Nawolska ur. 1935, Stanisław Wojak ur. 1926, Jan Hubisz ur. 1924, Jerzy Brycki ur. 1930,

XV/2  „Lwów Pełtewna„”

Książka będzie opisywać ulice: Pełtewna, Wagowa, pl. Zbożowy, Miodowa, Pompierska., Misjonarska, Por. Steinhausa/ Przerwana, pl. Misjonarski,  Okrzei, Pełtewna Boczna,  Kresowa, Graniczna,  Sadłowskiego, Bałuckiego, Prezydenta Mościckiego/ Wierzbickiego, Szewska, Goszczyńskiego, północna, Tetmajera, Spokojna , Dostęp, Albinowskiego/ Źródlana Boczna, Beliniaków, Skłodowskiej, pl. Klopperów/ Kazimierza Wlk, dzielna, Na Boisko, Nadbrzeżna, Stawowa, ,Ordona, Korytnia, Biernatówka, Tadeusza, Dzielna, Limanowskiego/ Cisowa, Jordańska, Kapulińskich, Łysenki, Strumyk, Strażacka, Majowa, Kasprowicza Boczna, Bełzy, Pod Boiskiem, Pod Boiskiem Boczna,

Wspomnienia lwowiaków: Bogusław Seńczuk, Lesław Flis ur. 1936, Maria Świerczek, Krystyna Garczyńska ur. 1924, Bronisław Bidziński ur. 1931, Bolesław Noga ur. 1935, Wiesław Krawczyński ur. 1921, Krystyna Szwaja, Jan Słaby,

prof. Jerzy Wilczur, Karol Warachim, Mieczysław Szponer, Stanisław Wojak ur. 1926, Wanda Olszewska,

Obiekty: szkoła Powszechna im. Reja, boisko KKS „Orzeł Biały”.

XV/2  „Lwów Słoneczna i Szpitalna.

Książka będzie opisywać ulice:    Słoneczna, Berka Joselewicza, Korzeniowskiego,  Gazowa, Kotlarska, Berka Joselewicza, Przerwana, Cechowa, pl. Misjonarski,  Źródlana, Pod Dębem,. Szpitalna, Karna/ Byka, Alembeków, Nenckiego, Wodna, Lwowska,

Wspomnienia lwowiaków: Albina Marzęcka ur. 1942, Leszek Pękalski ur. 1945, Danuta Mirosławska ur. 1936, Lesław Flis ur. 1936, Andrzej Przepiórski, Danuta Borowiec,

Obiekty:  Miejski zakład Gazowy,

XVI Lwów, Zamarstynów, Hołosko Wielkie, Brzuchowice.

Zamarstynowska- cały przebieg, wszystkie jej przecznice, wszystkie uliczki Zamarstynowa.

Ul. Zamarstynowska, Pompierska, Misjonarska, kościół Misjonarzy, gmach NKWD, szkoła powszechna im. Sobieskiego, ul. Tatarska, ul. Limanowskiego, ul. Kuszewicza, Dom Pracowników, Gminy Miasta Lwowa, V Gimnazjum im. Żółkiewskiego, ul. Hermana, ul. Łokietka, ul. Wybranowskiego, ul. Balonowa, ul. Piastów, ul. Lubomirskich, ul. Panieńska, ul. Wilczków, ul. Tkacka, ul. Króla Jana III, ul. Szaraniewicza, ul. Weissenhoffa, ul. Pustowójtówny, ul. Stawowa, Nadbrzeżna, Stawowa Boczna, Paderewskiego, Gubrynowicza, Kwiatowa, Krzywa, Wschodnia, Prokopa, Korzenna, Kręta, Kołodziejska, Rękodzielnicza, Cyganówka, ks. Barącza- Sadoka,. Malinowa, Jaworskiego, Ciasna, Ilkiewicza, Sienna, Ogrodnicka, Boczna Ogrodnickiej, Rogatka Zamarstynowska, Rzeczna, Wierzbowa, Zomersztynów, Urbańskiego, Gostyńskiej, Szkoła Powszechna im., Słowackiego, kościół św. Franciszka z Asyżu, ul. Sklepińskiego, ul. Wielkiego Księcia Witolda, ul. Hallera, Gospodarcza, ul. Konopna, Buraczna, Polna, Wiejska, Lniana, ul. Stebelińskich, ul. Emilii Plater, ul. Mirtowa, ul. Brata Alberta, Państwowa Szkoła Ogrodnicza, ul. Krzywda- Boguckiego, ul. Kaskadowa, Hołosko Wielkie, Kąpielisko Zamarstynowskie, ul. Mazepy, Cmentarz Zamarstynowski, cerkwie na Hołosku, Brzuchowice.

Relacje lwowiaków:  Adam Macedoński ur. 1931- poeta, mieszkał przy Zamarstynowskiej, Urszula Greczkowicz ur. 1927, Jan Hubisz ur. 1924, Karol Liwirski ur. 1933, Jerzy Brycki ur. 1932, prof. Władysław Zalewski, Jadwiga Dobrowolska, Marian Wojnowski, Aleksander Pitula, Andrzej Mikłaszewski, Zbigniew Janczarski ur. 1933, Stanisław Góral, Edmund Dobosz ur. 1921, ks. Hieronim Warachim ur. 1916, Ewa Brodzisz, Krystyna Szwaja, Krzysztof Bulzacki ur. 1930. Stanisław Wojak ur. 1926, Czesława Pyka ur. 1930, Kazimierz Martyn. Romana Przybyło ur. 1943, Janina Łampika ur. 1934, Lesław Jóźków, Stanisław Dradrach ur. 1941, Teresa nawolska ur. 1935, Alicja Janowska, Władysław Załogowicz ur. 1921, Wacław Lisowski ur. 1934, Lesław Flis ur. 1935, Elżbieta Orfin ur. 1933, Andrzej Jaworski, prof. Jacek Wilczur ur. 1925,  Krystyna Stosio, Mieczysław Szponer, Maria Bojanowska, Wacław Fastnacht ur. 1921,

Dokładny opis uwolnienia więźniów ze szpitala Zakaźnego przy Zamarstynowskiej. Autor dotarł do dwóch uczestników akcji.

16

XVII/1 Lwów, Żółkiewskie– obejmuje  południowy odcinek ul. Żółkiewskiej od początku do cerkwi św. Paraskiewy, z przecznicami. Ponadto: Plac Strzelecki, ul. Kohna, Kościelna, Śnieżna, Piesza, Plac Benedyktyński, Rybia, Bajsera, Czackiego, pl. Marii Śnieżnej, Piesza, Benedyktyńska, Szkarpowa, Sieniawska, Spadzista, Podgórna, Smerekowa, Lwia, Pod Bramką Pilnikarska, Misjonarska

Obiekty: kościoły: MB Śnieżnej, Benedyktynek, cerkwie: św. Mikołaja, św. Onufrego, św. Paraskiewy.

Relacje lwowiaków: Lesław Tarnawski ur. 1938, Jacek Wilczur 1930, Lucyna Szydłowska ur. 1938, Edmund Dobosz ur. 1921.

x1

 

XVII/1/A Lwów, Żółkiewska 45– obejmuje wspomnienia p. Zbigniewa Langa ur. 1931. Zbigniew Lang ur. we Lwowie mieszkał przy Zborowskich 9, następnie przy Żółkiewskiej 45. W książce wspomnienia z czasu dzieciństwa, z czasów II wojny.

Ciekawy opis dzielnicy Gabrielówka we Lwowie – fabryka czekolady „Hazet”, boisko piłkarskie klubu „Świteź”.

Dokładnie opisuje koszmarne realia życia w okupowanym Lwowie: egzekucje na pl. Strzeleckim,  głód, deportacje.

W 1940 widział deportacje ze stacji Lwów- Podzamcze.

Jako  12-latek sprzedawał alkohol niemieckim żołnierzom na placu Krakowskim.

Jako 13-latek w 1944 aresztowany przez Niemców, jeden dzień spędził na komisariacie gestapo przy ul. Łąckiego, gdzie był pobity.

Aktualnie zamieszkały w Sosnowcu.

35-lwow-czesc-xvii-1-a-zolki

Lwów, XVII/2 Gabrielówka, Podzamcze Zachód. 

Obejmuje ulice: św. Marcina, św. Kingi, św. Kingi Boczna, Zborowskich, Bojowa, Gabrielówka, Ogórkowa, Moczarowa, Nasypowa, czerwińskiego, Skórzana, Goszczyńskiego, Hudeca,  Studzienna, Ogórkowa, Dojazdowa.

Obiekty: Szkoła Powszechna im. św. Marcina, kościół św. Marcina, szkoła Powszechna im. Issakowicza, Zakład Czyszczenia Miasta, boisko LKS „Świteź, stacja Lwów- Podzamcze.

Relacje lwowiaków: Henryk Kustra- ur. 1926, żołnierz Armii Andersa, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, Zbigniew Lang ur. 1930, Marian Hawryszczyszyn ur. 1930, Barbara Dindorf- Hicke ur. 1933, Maria Mokrzyc ur. 1934.

Scan

XVII/3 Lwów- Podzamcze Wschodnie, Zboiska, Zniesienie.

Ulice: Żółkiewska- odc. wschodni, Podzamcze, Stroma, Karaicka, Orzechowa, Szkolna, Stroma, Nowej Rzeźni, Adamowa, Kąpielna/ Wyrwy Furgalskiego, Wołyńska, Szkoły Ludowej, Akcyzowa, Słowackiego/ Styki, Kazimierza Wielkiego/ Mańkowskiego, Śmiała, Pogodna/ Wesoła, Sucha/ Wylotowa, Berka Joselewicza/ Diamanda, Fruchtmana, Dojazdowa/ Szczepanowskiego, Zajazd/ Reicha, Monopolowa, Olejowa, Nowozniesieńska, Mickiewicza/ Ciuchcińskiego, Kraszewskiego/ Gnoińskiego, Torowa/ Hochbergera, Wąska/ Przechód, Krótka/ Przednia, Franka, Jasna/ Kozia, Długa/ Jasińskiego, św. Floriana, Zdrowa, Kościelna/ Dobrej Woli, Proświtna, Chmielnickiego, Graniczna/ Pomiarki, Polna, Poprzeczna, Wniebowstąpienia, Słoneczna/ Szczepanowskiego, Równa/ Petrykiewicza Antosia, św. Jana/ Frycza Modrzewskiego, Krańcowa, Zamknięta/ Brodzińskiego, Nowa, Trawiasta/ Wschodnia, Ucięta, Szewczenki/ Iwana Franki/ Kardynała Trąby, Krzywa/ Zakręt, Średnia/ Kardynała Hozjusza, Sulimirskiej, Bilinkiewicza, Grządkowa, Jabłonowskiego, Zniesienna, Helanki, Gierymskich, Cmentarna, Szwarcego, Dworska, Ogrodowa, Starozniesieńska.

Obiekty: Rzeźnia Miejska, Zakład Hydropatyczny Kisielków,  fabryka Baczewskiego, klasztor Bazylianek, Rogatka Żółkiewska, fabryka konserw Zygmunta Ruckera, kościół MB Nieustającej Pomocy, cerkiew Wszystkich Świętych Ziemi Ukraińskiej, cerkiew Męczennika Dymitra, cerkiew Przenajświętszej Bogarodzicy, cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Cmentarz na Zniesieniu.

Relacje lwowiaków: Jan Schnadel ur. 1926, Marian Bielecki ur. 1946, Maria Jermolik, Stanisława Sołyga, Urszula Kałuszka ur. 1926, Barbara Beńko ur. 1945.

scan

XVIII Lwów, Wysoki Zamek.

Ulice: Teatyńska, Kopcowa, Kąpielna, Na Kopiec, Spadzista, Grzegorza z Sanoka, Paparówka, Stroma, Zamkowa, Kisielki, św. Wojciecha, Korso Północne, Sobieszczyzna. Obiekty: kościół św. Kazimierza, klasztor Teatynów, Wysoki Zamek, Kopiec Unii Lubelskiej, kościół św. Wojciecha, cmentarz na Paparówce.

Relacje lwowiaków: Marta Stebnicka ur. 1925, prof. Tadeusz Kaźmierczak ur. 1932, Stanisław Czerny ur. 1927- żołnierz AK.

18

Wszystkie książki- format A5, okładka kolorowa, tekst czarno- biały. Fotografie i mapki czarno- białe.

Książki można zamawiać:

pwlod@interia.pl

.