Lwów. Przewodniki po wszystkich dzielnicach Lwowa.

 

W V-2019 ukazała się książka „Lwów VIIA. Lwowskie Wodociągi”.

Książka zawiera wspomnienia dr Kazimierza Jaworskiego ur. 1921. Dr Kazimierz Jaworski, zam. we Lwowie

na terenie Wodociągów przy ul. Zielonej, uczeń VIII Gimnazjum, piłkarz Pogoni Lwów, (rozegrał 2 mecze w pierwszej drużynie Pogoni latem 1939).

Obrońca Lwowa w 1939- bronił Lwowa na barykadzie przy ul. Janowskiej. W czasie okupacji był żołnierzem AK, brał udział w akcji „Burza”.

Absolwent Akademii Weterynarii we Lwowie.

 

aa

 

Trwają prace nad wydaniem książki opisującej ulice: Króla Leszczyńskiego, Chocimska, krótka, Barska, Pierackiego.

 

 

 

Wydawnictwo Kresów Wschodnich poleca książki o wszystkich dzielnicach i ulicach Lwowa istniejących przed rokiem 1946:

I Lwów, Stare Miasto.

ulice: Rynek, Plac Kapitulny, Kilińskiego, Rutowskiego, Trybunalska, Krakowska, Skarbkowska, Ormiańska, Grodzickich, Dominikańska, Blacharska, Ruska, Serbska, Boimów, Sobieskiego, Wałowa, Halicka. Obiekty: Katedra Łacińska, kościół Jezuitów, Cerkiew Przeobrażeńska, Katedra Ormiańska, Cerkiew Wołoska, Kościół Dominikanów,  Kościół Bernardynów.

Relacje lwowiaków: Ryszard Orzechowski, ur. 1924, żołnierz AK, który powiesił polską flagę na Ratuszu w czasie akcji „Burza”. Bogdan Donigiewicz ur. 1932, Łucja Moszumańska ur. 1926,

 

01

 

II Lwów, Wokół Starego Miasta.

Ulice: Wały Hetmańskie, Legionów, Hetmańska, Plac Mariacki, Plac Halicki, Plac Bernardyński, Wały Gubernatorskie, Podwale, Czarneckiego. Obiekty: Teatr Wielki, Furta Jezuicka, Muzeum Przemysłu Artystycznego, Muzeum Etnografii, pomnik Mickiewicza, hotel ‘George”, hotel „Warszawski”, pałac Biesiadeckich, II Gimnazjum, Baszta Prochowa, Arsenał Miejski, Arsenał Królewski, kościół Karmelitów, kościół MB Gromnicznej, kościół św. Kazimierza, Pałac Arcybiskupi, Seminarium Duchowne, Namiestnictwo.

Relacje lwowiaków: Adam Block ur. 1926, Urszula Greczkowicz ur. 1927.

 

02

 

III Lwów, Śródmieście Wschodnie. Ulice: Batorego, Pałac Sprawiedliwości, Polskie Radio Lwów, ul. św. Szymona, Krzywa/ Bourlarda, III Gimnazjum, ul. Kubali, Wyższa Szkoła Realna, I Gimnazjum, ul. Piłsudskiego, Asnyka, Zakład Naukowy Strzałkowskiej, ul. Zyblikiewicza, cerkiew Bazylianek, Izba Lekarska, Związek Strzelecki, plac Prusa, ul. Jabłonowskich. ul. Kącik, Na Skałce, plac Orlicza- Dreschera,

Relacje lwowiaków: Aleksander Pitula ur. 1935, Janina Iskra ur. 1925, prof. Zdzisław Żygulski, Witold Kowalenko ur. 1922, Maria Kustra ur. 1926, Maria Michalska ur. 1934, Krystyna Kupiec ur. 1928, Janina Strońska- Szalewicz ur. 1930,

 

srw

 

IV Lwów, Śródmieście Południowe.

Ulice: Akademicka, Tańskiej, Sienkiewicza, Lindego, Cicha, Plac Dąbrowskiego, Bielowskiego, Sokoła, Staszica, Zimorowicza, Koralnicka, Małeckiego, Friedrichów, Dąbczańskiej, Lelewela, Fredry, Łozińskiego, Romanowicza, Senatorska/ Paderewskiego, św. Mikołaja.

Obiekty: Stołówka Teliczkowej, kawiarnia Zalewskiego, Szkoła Żeńska im. Królowej Jadwigi, Izba Przemysłowo- Handlowa, kawiarnia „Szkocka”, Konserwatorium Muzyczne, VII Gimnazjum, Sokół, Polski Dom Akademicki, Prokuratoria Generalna, kościół św. Mikołaja, Stary Uniwersytet, Instytut Weigla, X Gimnazjum im. Henryka Jordana.

Relacje lwowiaków: Maria Chrobak ur. 1926, prof. Władysław Zalewski, Urszula Gojawiczyńska ur. 1933, Ewa Brodzisz ur. 1930, Tadeusz Michalski, prof. Jan Machnik, Barbara Czyżyk ur. 1926, Irena Błońska ur. 1921.

 

04

 

V/1   Lwów, , Śródmieście Zachodnie. Kopernika, pasaż Mikolascha, Poczta Główna, Konserwatorium Muzyczne, Pałac Potockich, Słowackiego, cerkiew św. Ducha, pałac Sapiehów, pałac Bielskich, Teatr Polski, kościół św. Łazarza, ul. Tomickiego, ul. św. Łazarza, ul. Bogusławskiego, ul. Wronowskich,.

kop

V/2. Lwów, Sykstuska.

Ulica Sykstuska z przecznicami. Sykstuska, pasaż Hausmana, Szajnochy, Seminarium Greko-Katolickie, Kleinowska, Kraszewskiego, Kotlarewskiego, pl. Szaszkiewicza, Ukraińskie Towarzystwo Muzyczne,

 

syk

V/3- Lwów,
Park Kościuszki.

książka  obejmuje: Park Kościuszki, ul. 3 Maja, Jagiellońska, plac Smolki. ul. Rejtana, Podlewskiego,.

PK

V/4  Lwów, Mickiewicza, Uniwersytet.

Ulice:  Kołłątaja, Mickiewicza, Marszałkowska, Brajerowska,

Uniwersytet Jana Kazimierza II, Kasyno Szlacheckie, gmach Dyrekcji Kolei.

Relacje lwowiaków: Jerzy Brycki ur. 1932, Jerzy Mielnik ur. 1943, Lesław Jóźków ur. 1933, Marian Bietkowski ur. 1927, Bogusław Seńczuk ur. 1938,

uniw

V/5. Lwów, Karpińskiego.

Książka obejmuje cała ulicę Karpińskiego. Wspomnienia Jana Longchamps De Berier- syna Romana Lonchamps De Berier- ostatniego rektora UJK.

scan

 

V/6  Lwów, Wzgórze św. Jura.

Ulice: Matejki, Ziemiałkowskiego, Badenich, Mickiewicza (odcinek zachodni), plac św. Jura.

Obiekty: Cerkiew Archikatedralna św,.Jura, Pałac Metropolity, klasztor Sacre- Coer.

Relacje lwowiaków: Maria Waligóra, Leszek Sawicki ur. 1927, Witold Kowalenko ur. 1925, Mieczysław Święcicki ur. 1936, Tadeusz Mossoczy ur. 1930, Andrzej Zariczny ur. 1946.

 

xx

VI/1. Lwów, Łyczaków Dolny- Zachód.

Ulica Łyczakowska z przecznicami od placu Cłowego do ul. Hołówki. Plac Cłowy, ul. Bandurskiego, kościół Klarysek, ul. Cłowa, ul. Wąska, ul. Żulińskiego, ul. Skrzyńskiego, ul. Rzeźbiarska, ul. Grottgera, ul. Gliniańska/ Hołówki.

W książce relacje lwowiaków: Roman Nitarski, ur,.1921, żołnierz AK, Maria Raś – Grabowska ur. 1915, żołnierz AK, Urszula Larek ur. 1926, Jerzy Habela ur. 1919- żołnierz AK.

x4

 

VI/2. Lwów, Łyczaków Dolny- Wschód.

ul. Łyczakowska- odcinek od ul. Hoffmana do ul. św. Antoniego, ul. Hoffmana, Bonifratrów, Gołąba, Reja, Miączynskiego, św. Antoniego.

Obiekty: kościół Bonifratrów, VI gimnazjum. Relacje lwowiaków: Ryszard Seidler ur. 1921, Jan Skwarczyński ur. 1925, Adam Machalski ur. 1937, Alicja Domańska ur. 1930, Lidia Szargut, Danuta Faryniarz ur. 1933,

 

lyc

 

VI/3, Lwów kościół św. Antoniego i Łyczakowska 55. Obejmuje kościół św. Antoniego i Łyczakowską 55. (dom, w którym mieszkał Zbigniew Herbert). W książce bardzo dokładne wspomnienia Jerzego Barańskiego ur. 1924, zam. Łyczakowska 55, który bawił się na podwórku ze Zbigniewem Herbertem.

ulice: Słodowa.

Obiekty: kościół św. Antoniego, dom Łyczakowska 55.

Relacje lwowiaków: Jerzy Barański ur. 1925, Lesław Krajniak ur. 1925, Adam Sass ur. 1923.

scan

VI/4. Lwów, Łyczaków Środkowy, Zachód. .

Książka obejmuje fragment ul. Łyczakowskiej z przecznicami: Kłuszyńska, Hausnera.

Relacje lwowiaków: Anna Wimmer- Sokołowska ur. 1933, Jan Słaby- ur. 1926, Andrzej Kiełbusiewicz ur. 1946, Artur Pakosz ur. 1933,

Scan

 

VI/5. Lwów, Łyczaków Środkowy, Centrum.

Książka obejmuje fragment ul. Łyczakowskiej z przecznicami:Heninga, Paulinów.

Relacje lwowiaków: Jan Słaby ur. 1926, Romana Stankiewicz ur. 1930,

 

Scan

VI/6. Lwów, Łyczaków Środkowy, Wschód.

Ul. Łyczakowska – fragment przy cerkwi św. Piotra, ul. św. Piotra, ul. Rewakowicza,  Sahajdacznego, Krupiarska, Orląt, św. Piotra.

Obiekty: cerkiew św. Piotra.

Relacje lwowiaków: Krzysztof Bulzacki ur. 1930, Adam Gajda ur. 1927, Romana Gawęda- Kiedrowska ur. 1939, Marian Wojnowski, Jerzy Skorek ur. 1930, Andrzej Machalski.

OKLADKA_Lyczkow srodkowy_wschod

 

VII/A. Lwów, Lwowskie Wodociągi.

W V-2019 ukazała się książka „Lwów VIIA. Lwowskie Wodociągi”.

Książka zawiera wspomnienia dr Kazimierza Jaworskiego ur. 1921. Dr Kazimierz Jaworski, zam. we Lwowie

na terenie Wodociągów przy ul. Zielonej, uczeń VIII Gimnazjum, piłkarz Pogoni Lwów, (rozegrał 2 mecze w pierwszej drużynie Pogoni latem 1939).

Obrońca Lwowa w 1939- bronił Lwowa na barykadzie przy ul. Janowskiej. W czasie okupacji był żołnierzem AK, brał udział w akcji „Burza”.

Absolwent Akademii Weterynarii we Lwowie.

aa

 

VII/1. Lwów, Pohulanka.

Ulica Kochanowskiego cały przebieg z przecznicami, ulica Pohulanka z przecznicami.

Ulice: Kochanowskiego, Dom Lekarski, ul. Miłkowskiego, ul. Klonowicza, Gimnazjum Ewangelickie, ul. Pola, ul. Kampiana, ul. Konopnickiej, ul. Zamojskiego, ul. Wagilewicza, ul. Szewczenki, ul. Michalskiego, ul. Torosiewicza, ul. Lubeckiego, ul. Poratyńskiego, ul. Stefczyka, ul. Steczkowskiego, Tajny Uniwersytet Ukraiński, ul. Bełzy/ Kredytowa, Filipówka, ul. Pohulanka, ul. Kapitana Kopcia, Lechia Lwów, Lasek Węgliński, Las Benedyktynek Ormiańskich.

W książce m.in.: historia Lechii Lwów, relacje lwowiaków: Antoni Piszczek ur. 1936, Ryszard Seidler ur. 1925, żołnierz AK, Jadwiga Dobrowolska ur. 1930, Ludwik Szafrański ur. 1936, Stanisława Sobota ur. 1922,

 

poh

 

VII/2 Lwów, Zielona i Sichów.

Ulice: Zielona z wieloma przecznicami, Sichów. Lwowskie Wodociągi.

Ul. Zielona, Seniorat Wyznania Augsburskiego, kościół św. Urszuli. Szkoła św. Elżbiety, Zakład Naukowy im. Strzałkowskiej, Gimnazjum Żeńskie im. Asnyka, ul. Oficerska, ul. Strzałkowskiej, ul. Czereśniowa, pałac Zamojskich, Lwowskie Wodociągi, Filipówka, ul. Aleksandrowicza, ul. Studentek, ul. Sierpowa, ul. Własny Dom, ul. Pawlikowskiego, ul. Niewiadomskiego, ul. Kwiatkówka, ul. Węglińskich, ul. Wodociągowa, ul. Narbutta, ul. Jeziorańskiego, Rogatka Sichowska, ul. Półkole, ul. Promień, Sielska, ul. Belowska, ul. Radość, ul. Wygon, ul. Koszyka, ul. Gluzińskiego, Sichów, cerkiew Narodzenia Bogarodzicy, cerkiew św. Michała, stacja Lwów- Sichów.

Relacja lwowiaków: dr Kazimierz Jaworski ur. 1921.

 

07

 

VII/3 Lwów, Góra św. Jacka.

Ulice: Tarnowskiego, ul. św. Jacka, Gimnazjum Urszulanek, ul. Krasińskiego, ul. Sierakowskiego, Sobińskiego, ul. Karpacka, Kordiana, Bursa Grunwaldzka, Sobińskiego, Stalamacha, Gaszyńskiego,

W książce m.in., relacje lwowiaków m.in.: Teresy Grabowskiej- Janickiej ur. 1926, Lesław Krajniak ur. 1926, Alicja Heflich ur. 1930, Krystyna Ungeheuer- Mietelska ur. 1937, Jerzy Remisz ur. 1930, Barbara Czyżyk ur. 1930,. Aurelia Gąsowska, żołnierz AK, ur. 1919.Zbigniew Miga ur. 1933.

 

jac

 

VIII/1 Lwów, Zofiówka.

Plac Prusa, Ul. św. Zofii, pl. Św. Zofii, ul. Zakładników, ul. Pułaskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Racławicka, ul. Ponińskiego, ul. Łukiewicza, Wierzbowa/ Gondulicza, ul. Dwernickiego.

Obiekty: Bursa Panieńska im. Boberskiej, Zakład Ciemnych, willa Batowskiego, Park Stryjski, Targi Wschodnie, Panorama Racławicka, Gimnazjum Kupieckie Żeńskie, VIII Gimnazjum.

Relacje lwowiaków: Marian Bietkowski ur. 1927, Maria Podraza – Kwiatkowska ur. 1926, Ewa Darlewska ur. 1926, Andrzej Pawłowski ur. 1930, Irena Błońska ur. 1921, Ryszard Simków ur. 1930, Tadeusz Riedl r. 1933, Wacław Fastnacht- ur. 1921, żołnierz AK- pracował w willi Otto Waechtera- gubernatora dystryktu, podsłuchiwał jego rozmowy z Hansem Frankiem.

 

zof

VIII/2 Lwów, Dwernickiego 30.

Książka zawiera wspomnienia p. Ireny Błońskiej ur. 1920 zam. przy Dwernickiego 30.  Opisuje ul. Dwernickiego, Żelazna Wodę, Zofiówkę.

p. Irena Błońska była przed wojną zawodniczką sekcji koszykówki „Czarnych” Lwów. Dokładnie opisuje topografie nie istniejącego dziś stadionu „Czarnych”, pamięta nazwiska pracowników klubu, zawodników, osób sprzedających bilety na mecze. W czasie pierwszej okupacji sowieckiej pracowała jak krawcowa w szwalni NKWD przy ul. Rutowskiego. W czasie okupacji niemieckiej pracowała nadal jako krawcowa u. szefa dystryktu na Lwów- Otto Waechtera, następnie u Otto Bauera- szefa sądu najwyższego Reichkommissariat Ukraine. Od kierowcy Bauera dowiedziała się jak przebiegał dokładnie zamach na Bauera przy ul. Ponińskiego we Lwowie.

 

Scan

 

VIII/2 Lwów, Ponińskiego 23.

Książka opisuje wspomnienia p. Henryka Pawłowskiego, ur. 1921 we Wiedniu. Do 1934 zam. w Milanówku, od 1934 do 1945 zam. we Lwowie.W książce dokładne opisy okolic: Parku Stryjskiego, Żelaznej Wody. Henryk Pawłowski jest absolwentem VIII gimnazjum przy ul. Dwernickiego, opisuje swoją szkołę, zajęcia. W czasie Kampanii Wrześniowej był na obozie Przysposobienia Wojskowego na Wołyniu.Bez mapy, pieszo w warunkach wojny doszedł do Lwowa. W czasie 1-szej okupacji sowieckiej studiował na Politechnice, miał wykłady z prof. Bartlem- premierem II RP.  W czasie okupacji niemieckiej czasowo pracował w pod Białą Cerkwią na wschodzie Ukrainy. Po przejściu frontu udał się koleją do ministerstwa edukacji w Moskwie by dostać pozwolenia na kontynuacje studiów we Lwowie. Znał osobiście prof. Rudolfa Weigla. Był kierownikiem akademika przy ul. Czereśniowej. Po deportacji mieszkał w Warszawie. Aktualnie mieszka w Szwecji.

a9-lwow-czesc-viii-3-poninsk

 

 

VIII/4 Lwów, Stryjska.

Opisany jest cały przebieg ul. Stryjskiej, ul. Stryjska, ul. Dąbrowskiego, ul. Roehringa ul. Odrowążów, ul. Łyżwiarska, Cmentarz Stryjski, ul. Murmańczyków, Boczna Stryjskiej, Kaweckiego, Rogatka Stryjska, Bodnarówka, klub „Sokół Ukraina”, Pogoń Lwów, Czarni Lwów, Towarzystwo Zabaw Ruchowych, ul. Christelbauera, ul. Battagli, AZS, Tor Wyścigów Konnych, Cerkiew św. Męczenników Borysa i Hleba.

Dokładna historia Pogoni i Czarnych Lwów.

W książce m.in. relacje: prof. Władysław Zalewski- zam. Stryjska 20, prof. Helena Żygulska- Mach, zam, na ul. Dąbrowskiego, ur. 1926, Leszek Reguła ur. 1930., Ryszard Hauser ur. 1934, Jerzy Chmielowski ur. 1925, Adam Bielec ur. 1937,

Relacja: dr Kazimierz Jaworski ur. 1921, piłkarz Pogoni Lwów, relacje wielu osób, które przed wojną chodziły na mecze Pogoni: Jan Hubisz ur. 1924, Władysław Kłoczko ur. 1926, Tadeusz Gaydamowicz ur. 1923, Józef Piotrowski ur. 1923, Tadeusz Torkowski ur. 1924, Ryszard Strusiński ur. 1926, Władysław Michniewicz ur. 1927.

Relacja: Irena Błońska ur. 1921,- zawodniczka Czarnych Lwów.

 

str

 

IX/1 Lwów, Góra Kalecza i Cytadela.

Ulice: Ossolińskich, Ossolineum, Lwowska Galeria Sztuki, ul. Chorążczyzny, ul. Kalecza, ul. Chmielowskiego, ul. Mochnackiego, Biblioteka UJK, szkoła Powszechna im. Szewczenki, Ukraińskie Muzeum Narodowe, ul. Długosza, cerkiew św. Wasyla, Zakład Chemii UJK,

Ul. Supińskiego, Dom Profesorski, ul. św. Marka, ul. Jakuba Strzemię, Cytadela,

Ul. Pełczyńska, ul. Obozowa, ul. Grecka, ul. Turecka, ul. Bułgarska, ul. Obertyńska, Staw Pełczyński. W książce m.in. dokładna historia lwowskiej Cytadeli, oraz obozu jenieckiego Stalag 328, który tam się znajdował. Próba odtworzenia granic tego obozu.

Relacje lwowiaków: Józef Piotrowski ur. 1923, Stefan Berdak- żołnierz AK, prof. Władysław Zalewski ur. 1930, Jolanta Lubomirska – Pierre ur. 1930, prof. Wacław Gaberle ur. 1934, prof. Marta Stebnicka ur. 1925, Jadwiga Makowska ur. 1926,

 

09-1

 

 

IX/2 Lwów, Wulka.

Ulice: Wulecka, Żmurki, Malczewskiego, Lisa Kuli, generała Chłopickiego, Zjazdowa, Wiarusów, Generała Prądzyńskiego, Krusznik, Generała Iwaszkiewicza,  Nałęcz – Skałkowskiego, Skrzyneckiego, Mila, Wysockiego, Wawerska, Igańska, Droga Wulecka, Morska, Batycka, Żeglarska, Okrętowa, Kadecka, Śliwińskiego, Herburtów, Kosynierska, szczyt/ Skibińskiego, Pochyła, Dylewskich, czysta/ Abrahamowiczów, Małachowskiego/ Pożarskiego, Warzywna, Górska, Wspólna, Widok, Otwarta.

Obiekty: Remiza Tramwajowa na Wuleckiej, Wzgórza Wuleckie, Gimnazjum im. Jordana, Miejski Zakład Sierot, Bursa Abarhamowiczów, II Dom Techników, Szkoła Kadetów.

Relacje lwowiaków:

Witold Pyrkosz ur. 1925,aktor- opisuje dzieciństwo na ul. Wuleckiej we Lwowie. Opis ucieczki na lewy brzeg Sanu jesienią 1939.

Maria Chrobak- Młynarska ur. 1925,świadek zbrodni na wzgórzach Wuleckich w 1941, opisuje oddział żołnierzy dokonujących egzekucji.

Ewa Brodzisz ur. 1930,żołnierz AK.

Cecylia Bartel ur. 1923- córka premiera Kazimierza Bartla,opis aresztowania premiera Bartla przez Niemców.

Janusz Majewski ur. 1930, reżyser filmowy,. opis scen widzianych z okna przy ul. Pochylej w czasie okupacji niemieckiej.

Scan

X/1 Lwów, Kętrzyńskiego, Lwowskich Dzieci..

Ulice: Kętrzyńskiego, szkoła powszechna im. Konarskiego. Ul. Działyńskich, plac Unii Brzeskiej, ul. Ryhezy, kino Roxy, Cmentarz Gródecki, ul. Raszyńska, ul. Lwowskich Dzieci, ul. Zbaraska, ul. Anczewskich, szkoła powszechna im. Żółkiewskiego ul. Bilińskich, ul. Żeromskiego, ul. Dunin – Borkowskich, Szkoła Sienkiewicza, ul. Daniłowiczów, ul. Za Rogatką, ul. Tatar- Trześniowskiego, Skośna,

W książce relacje lwowiaków: Jadwiga Niedzielska, Jerzy Habela ur. 1919, Ewa Kossowska ur. 1941, Karol Liwirski ur. 1933, Stefania Graczyk ur. 1929, Ewa Antosz ur. 1935.

 

kęt

 

X/2 Lwów, Zadwórzańska.

Ulice: Zadwórzańska, Grunwaldzka, Modrzejewskiej, Szymonowiczów, Jana z Dukli, Dunin- Borkowskich, Janowskiego, Daniłowiczów, Jelinka, Orzeszkowej, Kniaziewicza, Sułkowskich. Obiekty: XI Gimnazjum, kościół św. Józefa, Szkoła Sienkiewicza.

Relacje lwowiaków: Maria Kustra ur. 1926, Ryszard Orzechowski ur. 1924, żołnierz AK,

 

zadw

XII/1- Lwów, Bema, Kordeckiego.

Ulica Bema, plac Bema, Magazynowa, Prowiantowa,  ulica Kordeckiego, Niemcewicza, Dembińskiego, Dekerta, Częstochowska, Wernyhory, Wandy, Warsztatowa. Obiekty: Szkoła Powszechna im. Kordeckiego.

Relacje lwowiaków: Józef Barański ur. 1898, Ryszard Śnihur ur. 1937, Maria Raś- Grabowska ur. 1915, Maria Hnatowska ur. 1933, Janusz Wysocki ur. 1937, Helena Giebułtowicz ur. 1925, Jerzy Petryński ur. 1928, Alfred Kaziewicz ur. 1931,

 

Bema

XII/2, Lwów. Dekerta, Chocimska, Głowackiego, Królowej Jadwigi.

Obejmuje ulice: Dekerta, Głowackiego, Chocimska, Królowej Jadwigi.

Obiekty: IX Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego.

Relacje lwowiaków: Jerzy Kulczycki ur. 1935, Ryszard Jabłoński, Ryszard Strusiński ur. 1926. Anna Naróg ur. 1936.

Scan

 

 

XIII Lwów, Janowskie.

Janowska – cały przebieg, ul. Szwedzka, .ul. Wolność, Gimnazjum Ukraińskie, Intendentura Wojskowa, Kościół Reformatów, ul. Świętokrzyska, Boczna Kasprowicza, Langiewicza, Koszarowa, Szklana, Stokowa, Ks. Skorupki, ul. Pilichowska, ul. Janiczka, Cmentarz Kleparowski, Kortumówka, ul. Idzikowskiego, Cmentarz Janowski, Baraki Epidemiczne, ul. Szlachecka, Rogatka Janowska, Frydrychówka, Włościańska, Czerwieńska, Deutsche Ausruestung Werke, Obóz Janowski, KL „Janowska”, Wąwóz „Piaski”, stacja Lwów- Kleparów, ,ul. Dzierzkowskiego, ul. Winnica, ul. Kolejowa Boczna, ul. Rodziewiczówny, Stadtmuellerówka, Batorówka, ul. Chłodna, Jaworowa, cerkwie w Rzęsnej Polskiej.

W książce relacje kilku osób, które widziały Obóz Janowski: Stanisław Wojak ur. 1926, ks. Hieronim Warachim ur. 1915,

relacja więźnia Obozu Janowskiego- Edmund Dobosz ur. 1921

relacje osób, które potajemnie obserwowały egzekucje w Wąwozie „Piaski”. . Edward Adlef ur. 1930, Zbigniew Janczarski ur 1933,

 

13

 

XIV/2 Lwów, Kleparów Północny, Hołosko Małe.

Cały przebieg ul. Warszawskiej, z przecznicami, Hołosko Małe.

Ul. Warszawska, Wierzbickiego, Szewska, Tetmajera, Dostęp, Rogatka Kleparowska, Budzińskiego, Choroszego/ Graniczna, Orląt/ Czerechowa, Górna/ Pagórkowa, Cisowa, Jordańska, Łysenki, Dywizyjna, Jędrzejewskiego, Las Magistracki, ul. Wszystkich Świętych, Cmentarz Kleparowski, ul. Druhów, cerkiew św. Andrzeja, kościół MB Różańcowej, ul. Durskiego, ul. Strumyk, ul. Potok, ul. Wiśniowa, ul. Ruczaj, ul. Iwaszkiewicza/ Sosnowa, ul. Pocztowa, ul. Kapuścińskiego/ Jodłowa, ul. Świerkowa, ul. Jasionowa, cerkiew św. Włodzimierza, ul. Akacjowa, ul. Krechowieckiego, ul. Działki, Niwa, ul. Muellerówka, Łanowa, Zagonowa, Rolnicza, Hanlów, Hołosko Małe, Borsuka, ul. Hołoszczańska, Wypasowa, Dożynkowa, Pastewna, Na Niwach, Żniwna, Bujna, Na Ugorach, Państwowa Szkoła Ogrodnicza, Cmentarz Hołosko Małe, Cmentarz Żołnierzy Września.

Relacje lwowiaków: Stanisław Wojak ur. 1926, prof. Jacek Wilczur ur. 1930, Barbara Mikłaszewska ur. 1939, ks. Hieronim Warachim ur. 1916.

 

kle

 

XVI Lwów, Zamarstynów, Hołosko Wielkie, Brzuchowice.

Zamarstynowska- cały przebieg, wszystkie jej przecznice, wszystkie uliczki Zamarstynowa.

Ul. Zamarstynowska, Pompierska, Misjonarska, kościół Misjonarzy, gmach NKWD, szkoła powszechna im. Sobieskiego, ul. Tatarska, ul. Limanowskiego, ul. Kuszewicza, Dom Pracowników, Gminy Miasta Lwowa, V Gimnazjum im. Żółkiewskiego, ul. Hermana, ul. Łokietka, ul. Wybranowskiego, ul. Balonowa, ul. Piastów, ul. Lubomirskich, ul. Panieńska, ul. Wilczków, ul. Tkacka, ul. Króla Jana III, ul. Szaraniewicza, ul. Weissenhoffa, ul. Pustowójtówny, ul. Stawowa, Nadbrzeżna, Stawowa Boczna, Paderewskiego, Gubrynowicza, Kwiatowa, Krzywa, Wschodnia, Prokopa, Korzenna, Kręta, Kołodziejska, Rękodzielnicza, Cyganówka, ks. Barącza- Sadoka,. Malinowa, Jaworskiego, Ciasna, Ilkiewicza, Sienna, Ogrodnicka, Boczna Ogrodnickiej, Rogatka Zamarstynowska, Rzeczna, Wierzbowa, Zomersztynów, Urbańskiego, Gostyńskiej, Szkoła Powszechna im., Słowackiego, kościół św. Franciszka z Asyżu, ul. Sklepińskiego, ul. Wielkiego Księcia Witolda, ul. Hallera, Gospodarcza, ul. Konopna, Buraczna, Polna, Wiejska, Lniana, ul. Stebelińskich, ul. Emilii Plater, ul. Mirtowa, ul. Brata Alberta, Państwowa Szkoła Ogrodnicza, ul. Krzywda- Boguckiego, ul. Kaskadowa, Hołosko Wielkie, Kąpielisko Zamarstynowskie, ul. Mazepy, Cmentarz Zamarstynowski, cerkwie na Hołosku, Brzuchowice.

W książce m.in.: relacja poety- Adam Macedoński ur. 1931, mieszkał przy Zamarstynowskiej,

Dokładny opis uwolnienia więźniów ze szpitala Zakaźnego przy Zamarstynowskiej. Autor dotarł do dwóch uczestników akcji.

 

16

 

XVII/1 Lwów, Żółkiewskie- obejmuje  południowy odcinek ul. Żółkiewskiej od początku do cerkwi św. Paraskiewy, z przecznicami. Ponadto: Plac Strzelecki, ul. Kohna, Kościelna, Śnieżna, Piesza, Plac Benedyktyński, Rybia, Bajsera, Czackiego, pl. Marii Śnieżnej, Piesza, Benedyktyńska, Szkarpowa, Sieniawska, Spadzista, Podgórna, Smerekowa, Lwia, Pod Bramką Pilnikarska, Misjonarska

Obiekty: kościoły: MB Śnieżnej, Benedyktynek, cerkwie: św. Mikołaja, św. Onufrego, św. Paraskiewy.

Relacje lwowiaków: Lesław Tarnawski ur. 1938, Jacek Wilczur 1930, Lucyna Szydłowska ur. 1938, Edmund Dobosz ur. 1921.

 

x1

 

XVII/1/A Lwów, Żółkiewska 45- obejmuje wspomnienia p. Zbigniewa Langa ur. 1931. Zbigniew Lang ur. we Lwowie mieszkał przy Zborowskich 9, następnie przy Żółkiewskiej 45. W książce wspomnienia z czasu dzieciństwa, z czasów II wojny.

Ciekawy opis dzielnicy Gabrielówka we Lwowie – fabryka czekolady „Hazet”, boisko piłkarskie klubu „Świteź”.

Dokładnie opisuje koszmarne realia życia w okupowanym Lwowie: egzekucje na pl. Strzeleckim,  głód, deportacje.

W 1940 widział deportacje ze stacji Lwów- Podzamcze.

Jako  12-latek sprzedawał alkohol niemieckim żołnierzom na placu Krakowskim.

Jako 13-latek w 1944 aresztowany przez Niemców, jeden dzień spędził na komisariacie gestapo przy ul. Łąckiego, gdzie był pobity.

Aktualnie zamieszkały w Sosnowcu.

 

35-lwow-czesc-xvii-1-a-zolki

 

Lwów, XVII/2 Gabrielówka, Podzamcze Zachód. 

Obejmuje ulice: św. Marcina, św. Kingi, św. Kingi Boczna, Zborowskich, Bojowa, Gabrielówka, Ogórkowa, Moczarowa, Nasypowa, czerwińskiego, Skórzana, Goszczyńskiego, Hudeca,  Studzienna, Ogórkowa, Dojazdowa.

Obiekty: Szkoła Powszechna im. św. Marcina, kościół św. Marcina, szkoła Powszechna im. Issakowicza, Zakład Czyszczenia Miasta, boisko LKS „Świteź, stacja Lwów- Podzamcze.

Relacje lwowiaków: Henryk Kustra- ur. 1926, żołnierz Armii Andersa, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, Zbigniew Lang ur. 1930, Marian Hawryszczyszyn ur. 1930, Barbara Dindorf- Hicke ur. 1933, Maria Mokrzyc ur. 1934.

Scan

 

XVII/3 Lwów- Podzamcze Wschodnie, Zboiska, Zniesienie.

Ulice: Żółkiewska- odc. wschodni, Podzamcze, Stroma, Karaicka, Orzechowa, Szkolna, Stroma, Nowej Rzeźni, Adamowa, Kąpielna/ Wyrwy Furgalskiego, Wołyńska, Szkoły Ludowej, Akcyzowa, Słowackiego/ Styki, Kazimierza Wielkiego/ Mańkowskiego, Śmiała, Pogodna/ Wesoła, Sucha/ Wylotowa, Berka Joselewicza/ Diamanda, Fruchtmana, Dojazdowa/ Szczepanowskiego, Zajazd/ Reicha, Monopolowa, Olejowa, Nowozniesieńska, Mickiewicza/ Ciuchcińskiego, Kraszewskiego/ Gnoińskiego, Torowa/ Hochbergera, Wąska/ Przechód, Krótka/ Przednia, Franka, Jasna/ Kozia, Długa/ Jasińskiego, św. Floriana, Zdrowa, Kościelna/ Dobrej Woli, Proświtna, Chmielnickiego, Graniczna/ Pomiarki, Polna, Poprzeczna, Wniebowstąpienia, Słoneczna/ Szczepanowskiego, Równa/ Petrykiewicza Antosia, św. Jana/ Frycza Modrzewskiego, Krańcowa, Zamknięta/ Brodzińskiego, Nowa, Trawiasta/ Wschodnia, Ucięta, Szewczenki/ Iwana Franki/ Kardynała Trąby, Krzywa/ Zakręt, Średnia/ Kardynała Hozjusza, Sulimirskiej, Bilinkiewicza, Grządkowa, Jabłonowskiego, Zniesienna, Helanki, Gierymskich, Cmentarna, Szwarcego, Dworska, Ogrodowa, Starozniesieńska.

Obiekty: Rzeźnia Miejska, Zakład Hydropatyczny Kisielków,  fabryka Baczewskiego, klasztor Bazylianek, Rogatka Żółkiewska, fabryka konserw Zygmunta Ruckera, kościół MB Nieustającej Pomocy, cerkiew Wszystkich Świętych Ziemi Ukraińskiej, cerkiew Męczennika Dymitra, cerkiew Przenajświętszej Bogarodzicy, cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Cmentarz na Zniesieniu.

Relacje lwowiaków: Jan Schnadel ur. 1926, Marian Bielecki ur. 1946, Maria Jermolik, Stanisława Sołyga, Urszula Kałuszka ur. 1926, Barbara Beńko ur. 1945.

scan

 

XVIII Lwów, Wysoki Zamek.

Ulice: Teatyńska, Kopcowa, Kąpielna, Na Kopiec, Spadzista, Grzegorza z Sanoka, Paparówka, Stroma, Zamkowa, Kisielki, św. Wojciecha, Korso Północne, Sobieszczyzna. Obiekty: kościół św. Kazimierza, klasztor Teatynów, Wysoki Zamek, Kopiec Unii Lubelskiej, kościół św. Wojciecha, cmentarz na Paparówce.

Relacje lwowiaków: Marta Stebnicka ur. 1925, prof. Tadeusz Kaźmierczak ur. 1932, Stanisław Czerny ur. 1927- żołnierz AK.

18

 

 

Wszystkie książki- format A5, okładka kolorowa, tekst czarno- biały. Fotografie i mapki czarno- białe.

Książki można zamawiać:

pwlod@interia.pl

 

 

 

Przewodniki po Lwowie planowane:

 

 

 

V/7. Lwów, Szeptyckich  ulice: Szeptyckich, Domsa, św. Teresy.

V/8. Lwów, Sapiehy Zachód.   ulice: Sapiehy- odcinek zachodni.

V/9. Lwów, Sapiehy Wschód. ulice: Sapiehy- odcinek wschodni.  Kościół św. Marii Magdaleny. szkoła św. Marii Magdaleny.

VI/4. Lwów, Łyczaków Środkowy Zachód. . Fragment Łyczakowskiej i ulice: Kłuszyńska, Heninga, Hausnera.

VI/5. Lwów, Łyczaków Środkowy Wschód. . Fragment Łyczakowskiej i ulice: Paulinów, Pszczelna.

VI/6. Lwów, Łyczaków Górny Zachód..

VI/7. Lwów, Łyczaków Górny Wschód. .

VI/8. Lwów, Kolonia Profesorska i Krzywczyce.

VI/9. Lwów Rogatka Łyczakowska.

VI/10. Lwów, Lesienice.

VI/11. Lwów, Kurkowa Zachód.

VI/12. Lwów, Kurkowa Wschód.

VI/13. Lwów, Piekarska.

VI/14. Lwów, Cetnerówka..

VIII/2 Lwów, Snopków, Żelazna Woda, Nowy Lwów.

Snopkowska, Żelazna Woda, Nowy Lwów.

VIII/3 Lwów, Kozielniki, Persenkówka.

Elektrownia w Kozielnikach, stacja Lwów- Persenkówka.

X/3 Lwów, 29 Listopada.

X/4 Lwów, Mączyńskiego.

X/5 Lwów, Potockiego Wschód.

X/5 Lwów, Potockiego Zachód.

X/5 Lwów, Potockiego Wschód.

XI/1 Lwów,  Kazimierzowska.

Ul. Kazimierzowska z przecznicami: Rzeźnicka, Karna, Brygidek, Kołłątaja, Brajerowska,

XI/2 Lwów, Gródecka Wschód.

XI/3 Lwów, Gródecka Zachód.

XI/4 Lwów, plac Bilczewskiego i al. Focha.

XI/5 Lwów, Dworzec Główny część I.

XI/6 Lwów, Dworzec Główny część II.

XI/7 Lwów, Rogatka Gródecka.

XI/8 Lwów, Bogdanówka i Sygniówka.

Bogdanówka: ulice: Bogdanówka, Obrony Dworca, Droga Lubieńska z przecznicami.

XI/9 Lwów, Kulparków i Skniłów.

XI/10 Lwów, Lewandówka.

XI/3 Lwów, Pierackiego.

XIV/2 Lwów, Kleparów Południowy, Góra Straceń.

Ulice: św. Anny, Jachowicza, Kleparowska, Złota z przecznicami. Browar Miejski. Dom Inwalidów Wojennych. Ulice: Inwalidów, Weteranów.

XV Lwów, Stary Lwów.

Ulice: Słoneczna, Szpitalna, Pełtewna, plac Krakowski, plac św. Teodora.

 

 

 

 

.