Lwów, fotografie.

 

 

 

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja zach. fot: Dariusz Paterek

 

aa

Lwów, kościół Dominikanów, fot: Dariusz Paterek

aa

Lwów, widok na Żelazną Wodę i VIII gimnazjum przy Dwernickiego. Zbiory: Rajmund Śmierzchalski.

 

aa

Lwów, ul. Stryjska fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Snopkowska fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Rynek, narożnik: Grodzickich i Dominikańskiej, fot: P. Włodek,

aa

Lwów, pl. Strzelecki, na wprost budynek Straży Pożarnej , fot: P. Włodek,

 

aa

Lwów, Park Stryjski, budynek- pozostałość po d. Targach Wsch. fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwowski Rynek , pierzeja wsch, fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, oddział armii austriackiej, zbiory: Weronika Rauch,

 

aa

Lwów, widok z ul. Legionów na Katedrę,

 

aa

Lwów, Łyczakowska, widok na wsch. Po lewej odbija w górę ul. św. Antoniego idąca na pn do Kurkowej, za nią widoczne schodki do kościoła św. Antoniego. Fot:. P. Włodek

 

aa

Lwów, Kazimierzowska widok na wsch, po lewej Brygidki, fot: P. Włodek

aa

Lwów, widok z pl. Kapitulnego na ul. Rutowskiego i kościół Jezuitów. Fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, Teatr Wlk, widok od ul. Pełtewnej. fot: P. Włodek,

 

aa

Lwów, widok z Rynku na Katedrę Łacińską fot: P. Włodek

 

aa

Lwów ul. Stroha, w oddali fragm. ul. św. Teresy, fot: Валерий Тесленко.

 

aa

Lwów, 1934, Cytadela, dezynfekcja ubrań. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

aa

Lwów, Ratusz, fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, kościół Dominikanów, fot: P. Włodek,

aa

Stacja Lwów Podzamcze, Stację opisuję w książce: „Lwów XVII/2 Gabrielówka, Podzamcze Zachód”.
fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, uliczka na Lewandówce, fot: P. Włodek http://welwowie.pl/

aa

Lwów, dziedziniec pd przy Katedrze Ormiańskiej

 

er

Lwów, widok z placu Cłowego na Basztę Gliniańską. Lata 80-te XX w. Zbiory: Irena Błońska.

 

eg

Lwów, Akademicka, zbiory: Ewa Giszterowicz

 

kp

Lwów, pomnik na Wzgórzach Wuleckich, fot: Kazimierz Piotrowski,

 

kp

Lwów, ul. Sapiehy,.po lewej fragment komisariatu przy ul. Łąckiego. fot: Kazimierz Piotrowski,

 

eg

Lwów-kamienica”Pod Jeleniem”na rogu Rynku i ul.Grodzickich
Na parterze mieściła się legendarna restauracja „Atlas”, fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg

Lwów, przy kaplicy Boimów, fot: Ewa Giszterowicz,

 

wt

Lwów, widok z ul. Rutowskiego na Katedrę Łacińską. Widoczny fragment placu Kapitulnego. fot: Валерий Тесленко.

 

xx

Lwów, wiosna 1944, nastoletni żołnierze AK w czasie ćwiczeń. AK-owcy w czasie ćwiczeń używali mundurów „Baudienstu”, do którego byli wcieleni.Wtedy nie posiadali jeszcze mundurów AK. Ćwiczenia wojskowe odbywali w lesie pod Zubrzą na pd wsch od Lwowa. Zbiory: Rajmund Śmierzchalski.

 

 

hy

Lwów, fasada Cerkwi Archikatedralnej św. Jura. fot: Helena Yurkovska.

 

eg

Lwow, widok z Ratusza na pn, ul. Krakowska, Ormiańska, Skarbkowska,
cerkiew Przeobrażeńska, Katedra Ormiańska.
Na dalszym planie: plac Krakowski, kościół MB Śnieżnej.
fot: Ewa Giszterowicz:

 

20170226_164905

Rajmund Śmierzchalski ur. 1928 we Lwowie, zam. na ul. Toruńskiej. p. Śmierzchalski był żołnierzem AK, uczestnikiem akcji „Burza”.
Fotka z akcji „Burza” na Nowym Lwowie. Żołnierze AK na dachu garażu domu przy ul. Toruńskiej obserwują okolicę. Fotkę wykonał Rajmund Śmierzchalski.

 

20161114_140448

Lwów, budowa domu przy ul. Ptaśnika. Zbiory: Janina Sarnecka. Ul. Ptaśnika opisana będzie w książce „Lwów, Kolonia Profesorska”.

 

eg

Lwów, widok z ratusza na zach, ul. Rutowskiego, kościół Jezuitów, ul. Kilińskiego, plac św. Ducha, Wały Hetmańskie. Fragmenty ulic: Sykstuskiej i Jagiellońskiej. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, cerkiew archikatedralna św. Jura. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, widok z Ratusza na zach. Rejon ul. Kościuszki, fragment tylnej elewacji UJK, Park Kościuszki, gmach Dyrekcji PKP, ul. Zygmuntowska, po prawej rejon Gródeckiej, w oddali kościół św. Elżbiety i cerkiew św. Jura. fot: Ewa Giszterowicz

 

20161023_191432

Lwów, kennkarta z czasów okupacji niemieckiej, Maria Dziaduch zam. Krzywczyce- wschodnie przedmieście Lwowa. Kennkarta- wydana 15/6/1944- a 6 tyg później AK zaczęła akcję „Burza” we Lwowie. Krzywczyce opisane będą w książce: „Lwów, Krzywczyce”.

 

DSC00143

Lwów, pozwolenie na skanalizowanie domu przy ul. św. Marcina 61, zbiory: Maria Korody.

 

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów,Kamienica Bernatowiczowska przy Rynku, fot: Ewa Giszterowicz.

 

Scan

Lwów, 1925, dzieci pracowników szpitala na Kulparkowie. Zbiory- Barbara Litwiniuk ur. 1921- w 1-szym rzędzie 1-sza od lewej.
3-cia od prawej w 2-gim rzędzie- Irena Jarosewycz- W przyszłości żona gen. Andersa. Wspomnienia p. Litwiniuk opisane będą w książce: „Lwów, Kulparków”

 

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

kip

Lwów, dawny kościół Reformatów przy Janowskiej, obecnie cerkiew. fot: Kazimierz Piotrowski,

 

kp

Lwów, Góra Piaskowa, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

 

eg

Lwów,fasada Kaplicy Boimów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

Scan0036

Lwów, 16/12/1937, pozwolenie na budowę domu przy ul. Rzecznej na Zamarstynowie, dla Rozalii Łopaczek zam. Stebelińskich `17. Zbiory: Henryk Słowiński.

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski  fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów, ul. Trybunalska fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów,  willa Biesiadeckiego na ul. Potockiego. Fot:  Ewa Giszterowicz.

 

kp

Lwów, lew przy wejściu do willi Biesiadeckiego na ul. Potockiego. Fot: Kazimierz Piotrowski.

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski
fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, kościół św. Mikołaja , fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski
Grób S.Goszczyńskiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

ad

Lwów, narożnik Janowskiej i Kleparowskiej, fot: Andrzej Dmytryszyn

 

kp

Lwów, willa „Przystań”, ul. Pułaskiego. fot: Kazimierz Piotrowski

 

eg5

Lwów, Akademicka, po prawej wieża katedry. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg2

Lwów, kościół Franciszkanek, ul. Kurkowa, , fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz,

 

wrzesien-1938-001

Lwów, IX 1938, plac Mariacki, widok na pn. Po lewej fragment cokołu pod figurą MB, po prawej ul. Hetmańska 2 i fragment gmachu Sprechera.
Zbiory: Maria Zielińska.

 

eg2

kościół w Buczaczu, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

legit-szkolna-001

Lwów, legitymacja szkolna- Marian Zieliński, gimnazjum na ul. Szymonowiczów. Zbiory: Maria Zielińska.

 

kp

Lwów, sklepienie kościoła Bernardynów, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

 

eg

Zamek w Chocimiu. fot: Ewa Giszterowicz

 

kp

Lwów, dziedziniec Kamienicy Królewskiej 2010, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

6-listopad-1937-001

Lwów, Park Kościuszki, w tle UJK. Zbiory: Maria Zielińska.

 

eg

Lwów, dziedziniec Kamienicy Królewskiej fot: Ewa Giszterowicz.

 

scan

Lwów, cerkiew archikatedralna św. Jura, fot: Lesław Tarnawski. Cerkiew będzie opisana w książce: „Lwów V/6 Wzgórze św. Jura”.

 

eg1

Olesko- Zamek, , fot: Ewa Giszterowicz

 

eg2

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg2

Kościół pw.Wniebowzięcia NMP w Złoczowie, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Kościół , Cmentarz Łyczakowski, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, ul. Pełczyńska, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

kp

Lwów, plac Prusa, fot: Kazimierz Piotrowski,

 

x1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz,

 

xx

Lwów, fot: Валерий Тесленко.

 

xx

Lwów, róg Kurkowej i Unii Lubelskiej, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz

 

 

dsc00101

Lwów, legitymacja szkolna z czasów okupacji niemieckiej. Zbiory: Teofil Bisaga ur. we Lwowie, zam. we Lwowie przy Wójtowskiej 5. Wspomnienia pana Bisagi będą opisane w książce „Lwów VI/7 Łyczaków Środkowy Wschód”.

 

 

kp

Lwów, plac Mariacki, pomnik Mickiewicza, po lewej dach Katedry, za nią wieża Ratusza. fot: Kazimierz Piotrowski.

 

wr

Lwów, zbiory: Weronika Rauch, mam problem z lokalizacją- wygląda na Akademicką, ewent Legionów???

 

wodociagowa-5-nieistniejacy-001

Lwów. Nie istniejący dziś dom przy Wodociągowej 5 (boczna Zielonej). Zbiory: Maria Witosławska.

 

xx

Lwów, figura Madonny na ul. Grodzickich. fot: Ewa Giszterowicz.

 

20161223_191749

Lwów, świadectwo szkolne, szkoła na ul. Kordeckiego. Zbiory: Elżbieta Mokrzycka.

 

x1

Lwów, ul. Pełczyńska, fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg2

Lwów, ul. Akademicka, Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, skrzyżowanie ulic: Czarneckiego (po lewej) i Łyczakowskiej (po prawej). Przy lewej ramce wieże kościoła Karmelitów i gmach Namiestnictwa. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

20161223_192015

Lwów. Elżbieta Mokrzycka, z ojcem na Wysokim Zamku. Elżbieta Mokrzycka ur. 1931 we Lwowie, mieszkała na ul. Królowej Jadwigi 18 do 1946. Wspomnienia p. Mokrzyckiej będą opisane w książce „Lwów, Dworzec Główny”.

 

x3

Lwów, ul. Kochanowskiego. fot: Ewa Giszterowicz,

 

scan

Lwów, ul. Halicka, widok na pn. fot: Lesław Tarnawski.

 

 

eg

Lwów, widok z pl. Akademickiego na kawiarnię „Szkocką”, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg2

Lwów, kaplica Boimów,  fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg3

Lwów, kaplica Boimów,  fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Czarna Kamienica, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów, kamienica Bandinellich. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów,dziedziniec Kamienicy Królewskiej,. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, hotel ‚George”, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, zach pierzeja Rynku, fragment ul. Krakowskiej, kopuły cerkwi Przeobrażeńskiej,. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, dziedziniec kamienicy Królewskiej. . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg2

Lwów, ul. Piekarska . fot: Ewa Giszterowicz

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, . fot: Ewa Giszterowicz

 

20161102_133105

Lwów, fotka wykonana w 1942 w rejonie ul. Hilarowicza- Kolonia Profesorska. Zbiory: Teresa Wojciechowska. Wspomnienia p. Wojciechowskiej będą opisane w książce „Lwów, Kolonia Profesorska”.

 

eg

Lwów, ul. Rutowskiego, widok na pn. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, . fot: Ewa Giszterowicz

 

eg2

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, . fot: Ewa Giszterowicz

 

eg1

Lwów, ul. Karmelicka. fot: Ewa Giszterowicz.

 

hy

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Helena Yurkovska.

 

eg1

Lwów, Ikonostas, cerkwi Wołoskiej, fot: Ewa Giszterowicz.

eg9

Lwów, wieża Korniakta fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg6

Lwów, wnętrze cerkwi Wołoskiej, fot: Ewa Giszterowicz

 

eg3

Lwów, Katedra Łacińska , fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, Widok z Czarnej Kamienicy na kościół Dominikanów i cerkiew Wołoską. Fot Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Ossolineum, fot: Ewa Giszterowicz.

 

20161114_123844

Lwów, na Czartowskiej Skale, zbiory: Jan Słaby.

 

eg

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Ewa Giszterowicz.

 

Zdjęcie użytkownika Przemysław Włodek.

Lwów, kościół Jezuitów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg2

Lwów, Ossolineum, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów,pomnik Kilińskiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów,kościół Bernardynów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

20161114_140356

Lwów, ul. Ptaśnika na Koloni Profesorskiej, po bombardowaniu. Zbiory: Janina Sarnecka.

 

ff

Lwów, „Tańcząca Madonna” dłuta F.Fesingera przed kościołem św. Antoniego. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

20161102_132942

Lwów, 1942. Chór kościelny przed kościołem MB Ostrobramskiej. Zbiory: Teresa Wojciechowska. Wspomnienia p. Wojciechowskiej będą opublikowane w książce „Lwów, Kolonia Profesorska”.

 

cc

Lwów. Fasada siedziby Rozgłośni Polskiego Radia Lwów-ul.Batorego. Fot: Ewa Giszterowicz

 

d

Lwów, zbiory: Jan Słaby.

 

e

Kościół Karmelitów we Lwowie. fot: Ewa Giszterowicz.

 

20161114_123613

Lwów, Górny Łyczaków, ktoś poznaje jaka to ulica? Zbiory: Jan Słaby.

 

eg

Lwów. Kościół Franciszkanek przy ul.Kurkowej, fot Ewa Giszterowicz,

20161114_123819

Lwów, Akademicka, zbiory: Jan Słaby

 

kp

Lwów, fragment Pałacu Lubomirskich, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

20161102_132942

Lwów, 1942. Chór kościelny na schodach przed kościołem MB Ostrobramskiej na Górnym Łyczakowie. Zbiory Teresa Wojciechowska. Wspomnienia p. Wojciechowskiej będą opisane w książce „Lwow, Kolonia Profesorska”,.

 

20161102_133051

Lwów, fotka wykonana w zimie 1942 przy ul. Boberskiej na Koloni Profesorskiej. W środku Teresa Wojciechowska ur. 1927 pow. Krzemieniec na Wołyniu. We Lwowie mieszkała w latach 1940-44- najpierw przy ul. Koszowej, potem przy ul. Boberskiej.
Zbiory: Teresa Wojciechowska.

 

xx

Lwów, zdjęcie wykonał pan Kupiec- w kwietniu 1944 na Koloni Profesorskiej. Bombardowanie Lwowa. Rejon ul. Hilarowicza. Zbiory: Teresa Wojciechowska.

 

k

Lwów, figura MB przy ul. Grodzickich, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

 

xx

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Lesław Tarnawski,

 

 

scan

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Lesław Tarnawski,

 

20161027_160804

Lwów, ostatni rektor UJK we Lwowie- Roman Longchamps De Berier z dwoma synami, na podwórzu swego domu przy Karpińskiego 11.
Zbiory: Jan Longchamps De Berier.

 

eg

Lwów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

scan

Lwów, pocztówka z czasów I wojny adresowana do Anastazji Halaunbrenner zam. w blokach kolejowych przy Grodeckiej 131. Zbiory: Anastazja Halaunbrenner.

 

kp

Lwów, Poczta Główna, ul. Słowackiego. . fot: Kazimierz Piotrowski.

 

20161023_191529

Lwów, Krzywczyce, dokument- ubezpieczenie domu.

 

scan

Lwów, ul. Sykstuska, po prawej fragment Poczty Głównej. fot: Lesław Tarnawski.

 

eg5

Lwów, Kościół Bernardynów o zachodzie słońca, fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg1

Lwów,ul.Krakowska i cerkiew Przemienienia Pańskiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

scan0003

Lwów, kopuła Galicyjskiej Kasy Oszczędności, ul. Legionów/ Jagiellońska, fot: Lesław Tarnawski.

 

eg

Lwów, ul. Pełczyńska, fot: Ewa Giszterowicz. ul. Pełczyńska prowadzi w miejscu dawnego Potoku Pełczyńskiego (obecnie zasklepiony) od skrzyżowania z Wulecką do placu Prusa. Zabudowana przeważnie w odcinku wsch. Opisana „dom po domu” w książce „Lwów IX/1 Góra Kalecza i Cytadela”.

 

dsc00532

Lwów, plac Mariacki, lata 50-te XX wieku, zbiory: Zofia Stelmach.

 

dsc00540

Lwów. Krystyna Zbierzchowska ur. we Lwowie, wnuczka znanego lwowskiego poety Henryka Zbierzchowskiego, zam. przy ul. Piaskowej. Fotografia wykonana po wojnie Katowicach. Zbiory: Zofia Stelmach- ur. 1930 we Lwowie przy Leśnej 16.

 

Scan

Lwów, pismo z pracowni rzeźbiarskiej Jana Matusiewicza Lwów ul. św. Piotra 8 do Jana Pituły zam ul. Na Bajki 9 z dnia 28/12/1942.

 

Scan

Lwów, wieża kościoła Bernardynów, widok z ul. Blacharskiej, fot: Lesław Tarnawski,

 

Scan

Lwów, plac Strzelecki 3, fot: Lesław Tarnawski. Tu mieszkał w czasie wojny Lesław Tarnawski ur. 1937 w Krasnem.

 

DSC00115

Lwów, kondukt pogrzebowy, najpewniej na Placu Mariackim, zbiory: Maria Korody.

 

i

Lwów, narożnik ulic: Małej i Słodowej, fot: Iwona Łaptaszyńska.

 

Scan

Lwów, wejście do Kasyna Szlacheckiego, ul. Mickiewicza,
fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, kościół św. Kazimierza, ul. Teatyńska.
fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, widok z ul. Podwale na ul. ruską. Po lewej „Dnister”, po prawej fragment cerkwi Wołoskiej.
fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, stacja kolejowa w Krasnem, woj. lwowskie,
fot: Lesław Tarnawski ur. 1937 Krasne.

 

Scan

Lwów, Rynek , dziedziniec Kamienicy Królewskiej
fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, Rynek , pierzeja wsch.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, Rynek 3, fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, Kaplica Trzech Świętych przy cerkwi Wołoskiej.
fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, Teatr Wielki.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, lato 1943, widok z Kajzerwaldu na północ,
w dole fragment ul. Żółkiewskiej W oddali nie zabudowane Zboiska.
Scan

Lwów, widok z Kopca Unii Lubelskiej
fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, kościół Dominikanów, widok z ul. Ormiańskiej.
fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, Pałac Potockich.
fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, Katedra Ormiańska.
fot: Lesław Tarnawski.
x1

Lwów ul. Asnyka, fot: Валерий Тесленко.

Scan

Lwów, Rynek, pierzeja wsch, po lewej fragment ul. Grodzickich.
fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, brama wejściowa na dziedziniec przed cerkwią św. Jura . fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, dziedziniec przy Katedrze Ormiańskiej. fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, dzwonnica cerkwi św. Ducha ul. Kopernika, fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, kościół św. Mikołaja fot: Lesław Tarnawski.

Scan

Lwów, ul. Halicka, widok na pn . fot: Lesław Tarnawski.

Scan

Lwów, cerkiew św. Jura, fot: Lesław Tarnawski.

Scan

Lwów, widok z ul. Podwale na Arsenał Miejski fot: Lesław Tarnawski.

Scan

Lwów, widok z Parku Kościuszki na ul. Mickiewicza, Kasyno Szlacheckie. Po prawej fragment UJK. fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, wieża Korniaktowska cerkwi Wołoskiej. Po prawej fragment Baszty Prochowej. fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, Straż Pożarna, widok z placu Strzeleckiego. , fot: Lesław Tarnawski.

Scan

Lwów, Rynek 10, pałac Lubomirskich, fot: Lesław Tarnawski.

eg

Lwów. Kawiarnia Szkocka przy Akademickiej-w okresie międzywojennym ulubione miejsce spotkań genialnych lwowskich matematyków. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

pw

Lwów, pomnik Kilińskiego, fot: Kazimierz Piotrowski

 

eg

Lwów, Katedra Łacińska, widok z ul. Rutowskiego. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Restauracja-muzeum „Kupoł” w dawnym domu Maryli Wolskiej, fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Ewa Giszterowicz.

kp

Lwów, hotel ‚Imperial”, ul. 3 Maja, fot: Kazimierz Piotrowski.

eg

Lwów, ul. 3 Maja, fot: Ewa Giszterowicz.

legitymacja

legitymacji nauczycielska- 1935, Julia Rojowa, powiat Brzeżany, Kozowa, zbiory: Jerzy Kaczkowski.

eg

Lwów, Teatr Wielki, fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, wnętrze restauracji „Atlas”, Rynek 45, fot: Ewa Giszterowicz.

lm

Lwów, drużyna piłkarska KKS Orzeł Biały- na meczu wyjazdowym na boisku RKS- Bogdanówka- we Lwowie. Na fotce: Kazimierz Mozer- ur. 1909, ojciec Leszka Mozera ur. 1939 we Lwowie. Kazimierz Mozer znał osobiście Kazimierza Górskiego, który grał w RKS. Zbiory: Leszek Mozer.

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, cmentarz Łyczakowski, Brama Główna fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, Rynek 45, restauracja Atlas. fot Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła św. Antoniego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Dom Segala na rogu ulic: Akademicka i Chorążczyzny,fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, fasada kościoła Jezuitów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, kościół św. Jana Chrzciciela, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, ul. Dominikańska, fragment kościoła Dominikanów. fot: Ewa Giszterowicz

 

eg

Lwów. Dzwonnica kościoła Dominikanów, fot: Ewa Giszterowicz.

kp

Lwów, widok z placu Cłowego na mury miejskie i kościół Bernardynów, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

kp

Lwów, Teatr Wielki, fot: Kazimierz Piotrowski

 

eg1

Lwów, Kościół Sióstr Franciszkanek-ul.Kurkowa fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, posąg św. Antoniego, przed kościołem św. Antoniego. fot: Ewa Giszterowicz.

 

kp

Lwów, Uniwersytet Jana Kazimierza II. Fof: Kazimierz Piotrowski.

 

kp

Lwów, brama wejściowa na Cmentarz Janowski fot: Kazimierz Piotrowski

 

eg

Lwów, posąg św. Antoniego, przed kościołem św. Antoniego. fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, kościół św. Antoniego, fot: Ewa Giszterowicz

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

Zdjęcie użytkownika We Lwowie.

 

 

 

eg

Lwów, kościół św. Mikołaja, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, wnętrze Teatru Wielkiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, widok z Ratusza na zach. Na 1-szym planie rejon ulicy Kościuszki, dalej tylna elewacja UJK, Park Kościuszki, ul. Mickiewicza, Dyrekcja Kolei, w oddali: cerkiew św. Jura, kościół św. Elżbiety,. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, dzwonnica Katedry Ormiańskiej, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, pomnik Grottgera w kościele Dominikanów, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, fronton UJK, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Rynek, narożnik Ruskiej i Serbskiej ,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, ,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

ef

Lwów, Katedra Łacińska, ,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, kościół Jezuitów,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, Kaplica Kampianów w Katedrze Łacińskiej , . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Rynek, pierzeja zach, widok na pn, w oddali kopuły cerkwi Przeobrażeńskiej. , . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła Jezuitów, . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, fragment UJK. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła Dominikanów. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

Wacław Jastrzębiec Pyszyński WJP dziadek 001

Lwów. Klepsydra z 5/8/1943. Józef Baranowski.  Kondukt pogrzebowy wyruszył z kościoła Reformatów na ul. Janowskiej.

Zbiory: Wacław Pyszyński.

 

 

eg

Lwów,kościół Dominikanów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła Dominikanów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, sklepienie kościoła Jezuitów, fot: Ewa Giszterowicz.

016

Lwów, legitymacja, Fundusz Pracy.

Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

014

Lwów, świadectwo chrztu, 1915, kościół św. Marii Magdaleny.

Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

K 009

Kołomyja, świadectwo szkolne z 15/6/1918, zbiory:Jerzy Kaczkowski.

 

 

 

013

Lwów 1934, Abiturientki gimnazjum Królowej Jadwigi. Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

012

Lwów 1943, Instytut Weigla. Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

dp

Lwów, Rynek, pierzeja pd, w oddali Katedra, fot: Dariusz Palusiński.

 

hp

Lwów, szkoła św. Józefa, zbiory: Henryk Pawłowski.

 

 

011

Lwów, 1939,Oficerska, Akademicka, Legionów. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

eg6

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg5

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

x1

Lwów, tableau- VIII Gimnazjum z ul. Dwernickiego, matura 1939. Zbiory: Henryk Pawłowski.

 

 

eg

Lwów, Czarna Kamienica przy Rynku, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

010

Lwów, 1939, kopanie okopów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

eg2

Lwów, Grodzickich 1, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, widok z Kopca Unii Lubelskiej na Stare Miasto,

fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

009

Lwów, 1931, Akademicka, UJK, fotki wykonane w czasie wyścigów automobilowych. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

eg

Lwów, kaplica Boimów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

008

Brzuchowice 1930, Lwów Głęboka 12, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

007

Lwów, Szpital Powszechny, ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

006

Lwów, Szpital Powszechny, ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

005

Lwów, 1934, Cytadela, dezynfekcja ubrań.  zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

001

Lwów, Szpital Powszechny ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

004

Lwów 1934, Kosów Huculski 1935

zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

003

Lwów,  Szkoła Kadetów.

zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

002

Lwów, Klub Motocyklowy, Szkoła Kadetów.

zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

x1

Lwów, kościół Dominikanów, Arsenał Królewski.

 

 

 

Lwów, X/1 Zadwórzańska, książka opisuje cały przebieg ul. Zadwórzańskiej + okoliczne uliczki:

Grunwaldzka, Modrzejewskiej, Szymonowiczów, Jana z Dukli, Dunin- Borkowskich, Janowskiego, Daniłowiczów, Jelinka, Orzeszkowej, Kniaziewicza, Sułkowskich. Obiekty: XI Gimnazjum, kościół św. Józefa, Szkoła Sienkiewicza.

Relacje lwowiaków: Maria Kustra ur. 1926, Ryszard Orzechowski ur. 1924, żołnierz AK. Zamawiać mailowo: pwlod@interia.pl

Zadw

K 007

Brzeżany, 1922, świadectwo szkolne, Zofia Rojówna, zbiory: Jerzy Kaczkowski.

 

K 004

Lwów, świadectwo ślubu, kościół św. Mikołaja, rok 1936, zbiory: Jerzy Kaczkowski.

 

K 002

Kołomyja, świadectwo szkolne, Władysław Kaczkowski, rok 1924, zbiory: Jerzy Kaczkowski

K 001

Świadectwo szkolne, Brzeżany, Zofia Rojówna. Zbiory: Jerzy Kaczkowski. rok 1924.