Lwów, fotografie.

 

 

 

 

 

 

Lwów, ul. Łyczakowska w dolnym odc, widok na wsch, fot: P. Włodek.

 

Lwów, ul. Gródecka, widok na zach, w oddali wieża kościoła św. Elżbiety. fot: P. Włodek.

Lwów, narożnik: pl. Bilczewskiego/ Gródecka. fot: P. Włodek.

 

 

Lwów, ul. Kazimierzowska, widok na zach, po prawej dom handlowy „Magnus”. fot: P. Włodek.

 

Lwów, Arsenał Królewski.fot: P. Włodek  Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

Lwów, ul. Janowska, widok na wsch. fot: P. Włodek. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Janowskie”

 

sdr

Lwów, ul. Ormiańska. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

dav

Lwów, pl. Krakowski, po prawej pocz ul. Żółkiewskiej.

 

sdr

Lwów, ul. Legionów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta”

 

 

sdr

Lwów, d. Praski Bank Kredytowy, narożnik ulic: Jagiellońska/ Legionów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta”

 

dav

Lwów, narożnik ulic: Kazimierzowska/ Pełtewna.

 

dav

Lwów, ul. Kazimierzowska, widok na wsch, dom handlowy „Magnus”.

 

Lwów, ul. Kazimierzowska, widok na wsch.

 

Lwów, ul. Krakowska, cerkiew Przeobrażeńska. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

Lwów, dzwonnica Katedry Ormiańskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

Lwów, ul. Krakowska. Przed wejściem do Katedry Ormiańskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”
 

 

 

Lwów, ul. Krakowska. Przed wejściem do Katedry Ormiańskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”
 

 

sdr

Lwów, ul. Krakowska. Przed wejściem do Katedry Ormiańskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”
 

 

 

 

Lwów, widok na Ratusz z narożnika ulic: Kilińskiego/ Halicka. Ta część Lwowa opisana jest w książce: ‚Lwów- Stare Miasto”

 

dav

Lwów, ul. Rutowskiego, widok na pn, po lewej kościół Jezuitów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: ‚Lwów- Stare Miasto”

 

dav

Lwów, Krakowska, widok na pn. Ta część Lwowa opisana jest w książce: ‚Lwów- Stare Miasto”

 

sdr

Lwów, dziedziniec przy Katedrze Ormiańskiej, ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

sdr

Lwów, dziedziniec przy Katedrze Ormiańskiej, ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

sdr

Lwów, widok z ul. Legionów na Katedrę Łacińską. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta”.

 

 

sdr

Lwów, ul. Legionów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta”.

 

sdr

Lwów, Teatr Wlk, widok od str ul. Legionów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”.

 

 

 

dav

Lwów, Katedra Ormiańska. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”. http://welwowie.pl

 

sdr

Lwów, dziedziniec przy Katedrze Ormiańskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”.

 

 

Lwów, ul. Ormiańska, widok na wsch. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

sdr

Lwów, ul. Krakowska, cerkiew Przeobrażeńska. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

 

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: P. Włodek,

 

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: P. Włodek,

 

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, neogotycka brama wejściowa, fot: P. Włodek,

 

 

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, grób Seweryna Goszczyńskiego , fot: P. Włodek,

 

Lwów, ul. Batorego. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Śródmieście Wsch” fot: P. Włodek,

 

 

 

Lwów, ul. Teatyńska, kościół św. Kazimierza. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wysoki Zamek”. fot: P. Włodek

 

 

Lwów, widok ze Starego Rynku na ul. Sieniawską. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów-Żółkiewskie”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Supińskiego. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Góra Kalecza i Cytadela”. fot: P. Włodek

 

 

Lwów, dziedziniec pd przy Katedrze Ormiańskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: ‚Lwów- Stare Miasto”

 

Lwów, ul. Franciszkańska, cerkiew św. Jerzego. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Kurkowa, Franciszkańska” fot: P. Włodek

 

 

Lwów, ul. Podwale, wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Kilińskiego, na wprost- w Rynku- Pałac Lubomirskich, za nim wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej. Po prawej fragment Katedry Łacińskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

Lwów, ul. Legionów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta” fot: P. Włodek

 

Lwów, ul. Serbska, widok na pn. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

Lwów, widok z pl. Mariackiego na figurę Matki Boskiej. Po lewej Legionów 1. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Grodzickich. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, Rynek, po lewej Ratusz, po prawej pierzeja pd. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

Lwów, ul. Podwale. Na wprost budynek „Dnister”, po prawej wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Ormiańska. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

Lwów, Rynek, pierzeja wsch. fot: P. Włodek, ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

 

Lwów, Rynek. fot: P. Włodek, ta część opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”.

 

 

Lwów, pl. św. Ducha, w oddali wieża Katedry Łacińskiej. fot: P. Włodek, ta część opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”.

 

 

Lwów, Rynek, pierzeja pd, po prawej wieża Katedry Łacińskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Czarnieckiego, gmach Namiestnictwa. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta”. fot: P. Włodek

 

 

Lwów, Hołosko Wlk, Cmentarz Zamarstynowski. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Zamarstynów”. Fot. P. Włodek

 

 

Lwów, ul. Fredry. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Śródmieście Południowe”. Fot. P. Włodek

 

 

Lwów, ul. Ormiańska, widok na wsch. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” Fot. P. Włodek

 

 

 

Lwów, brama na Cmentarz Łyczakowski przy ul. św. Piotra. Ulica ta opisana jest w książce „Lwów Łyczaków Środkowy Wschód” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, Cmentarz Janowski przy ul. Janowskiej, opisany jest w książce „Lwów Janowskie” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. św. Piotra- prowadzi od Łyczakowskiej w dół na Cm. Łyczakowski (widoczny w oddali). Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Łyczaków Środkowy Wschód”. Fot. P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Kurkowa, widok na zach, na osi kopuła kościoła Dominikanów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Kurkowa” Fot. P. Włodek

 

 

 

Lwów, Rynek, po lewej Ratusz, na wprost pierzeja wsch- za nią wieża Korniakta i jedna z wież kościoła Karmelitów. Po prawej pierzeja pd. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” Fot. P. Włodek

 

 

Lwów, ul. Zielona, opisana jest w książce: „Lwów- Zielona i Sichów”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Trybunalska. Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów Stare Miasto”. ” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Akademicka, widok na pn. Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów Śródmieście Południowe”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, Cmentarz Janowski. Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów Janowskie”. ” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, wsch elewacja Teatru Wlk. przy prawej ramce dom handlowy „Magnus”- u zbiegu ulic: Kazimierzowska/ Szpitalna. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta” fot: P. Włodek

 

 

 

 

Lwów, widok z pl. św. Ducha na Katedrę Łacińską. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

sdr

Lwów, widok z pl. Krakowskiego na kościół MB Śnieżnej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Żółkiewskie”

 

 

 

dav

Lwów, ul. Krakowska. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”
 

 

 

 

dav

Lwów, dzwonnica Katedry Ormiańskiej , Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

 

 

Lwów, pl. Gołuchowskich, na wprost Kazimierzowska. .Po lewej tylna elewacja Teatru Wlk- opisany jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta”. fot: P. Włodek,

 

 

 

Lwów, cerkiew św Mikołaja przy ul. Zamarstynowskiej. . Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Żółkiewskie”. fot: P. Włodek,

 

 

 

 

 

Lwów, widok z Kortumówki na Wysoki Zamek. Kortumówka to wzgórze Roztocza, na zach. krańcu Lwowa. Na jej stoku leży Cmentarz Janowskie. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Janowskie”. fot: P. Włodek,

 

 

 

Lwów, przy wejściu do Katedry Ormiańskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

 

 

Lwów, ul. Rutowskiego, po lewej fragm. Katedry, na osi hotel „George” na pl. Mariackim . Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

 

 

Lwów, ul. Podwale, po lewej fragm. wieży Korniakta, dalej kopuła kościoła Dominikanów, Arsenał Królewski . Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” Fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Żółkiewska, cerkiew św. Paraskiewy. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Żółkiewskie” fot: P. Włodek

 

 

 

 

 

Lwów, ul. Żółkiewska. Tory tramwajowe idą w prawo na ul. Balonową. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Żółkiewskie” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, skrzyżowanie ulic: św. Marcina/ Żółkiewska. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Podzamcze Zach, Gabrielówka” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, widok z ul. Kąpielnej na Żółkiewską. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Podzamcze Wsch, Zboiska, Zniesienie” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Czarnieckiego. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów, Wokół Starego Miasta”. Fot P. Włodek

 

 

 

Lwów, narożnik ulic: Ruska/ Blacharska. fot: P. Włodek, ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

 

 

Lwów, ul. św. Piotra- prowadzi od Łyczakowskiej w dół do Cmentarza Łyczakowskiego. fot: P. Włodek, ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Łyczaków Śr. Wschód”

 

 

Lwów, widok z ul. Podwale: pomnik Fedorowa, kościół Dominikanów, Arsenał Królewski fot: P. Włodek, ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

 

Lwów, skrzyżowanie ulic: Kopcowa/ Unii Lubelskiej. Po lewej w górze fragment Wysokiego Zamku. Ta część Lwowa opisana jest w książce: ‚Lwów- Wysoki Zamek” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, widok z Łyczakowskiej na wieżę kościoła Bernardynów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: ‚Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Kopernika- kościół św. Łazarza. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Kopernika”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, Stary Rynek, kościół św. Jana Chrzciciela. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Żółkiewskie”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów ul. Balonowa , widok na pn. Prowadzi od Żółkiewskiej do Zamarstynowskiej. fot: P. Włodek
Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Zamarstynów”.

 

 

Lwów, ul. św. Piotra. Prowadzi od Łyczakowskiej do Kochanowskiego. Przy niej jest wejście na Cm. Łyczakowski. fot: P. Włodek
Opisana jest w książce: „Lwów- Łyczaków Środkowy Wschód”.

 

 

 

Lwów, skrzyżowanie ulic: Ruska/ Podwale. Po lewej „Dnister”, po prawej fragment cerkwi Wołoskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”. fot: P. Włodek

 

 

Janów Lwowski, 30km na zach od Lwowa, kościół św. Trójcy, pomnik Jana Pawła II. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, Teatr Wlk. Widok ze skrzyżowania ulic: Legionów/Kazimierzowska, Teatr Wlk opisany jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów- ul. Kilińskiego, po prawej Rynek i Ratusz Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, Łyczakowska- na wys. kościoła św. Antoniego. Widok na wsch. W lewo odbija ul. Słodowa. Na wprost „Rynok Wynnyckyj”. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- kościół św. Antoniego i Łyczakowska 55”. fot: P. Włodek,

 

 

Lwów, cerkiew św. Paraskiewy widoczna ze stacji „Lwów- Podzamcze”. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Żółkiewskie”. fot: P. Włodek,

 

 

 

Lwów, Wały Hetmańskie, po prawej fragment ul. Legionów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta” fot: P. Włodek,

 

 

 

Lwów, ul. Rutowskiego, widok na pd. Przy lewej ramce fragm. hotelu „George” przy pl. Mariackim fot: P. Włodek, ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”

 

 

 

Lwów- ul. Kąpielna- prowadzi z Wysokiego Zamku stromo w dół do Żółkiewskiej. W zimie była nie przejezdna- zasypana olbrzymią ilością śniegu. Okoliczne dzieci robiły sobie z niej długi tor saneczkarski. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wysoki Zamek” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, Gródecka, domy kolejarzy, fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, widok z pd. zach. narożnika Rynku na Katedrę Łacińską. Ta część Lwowa opisana jest w książce: ‚Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów pl. Unii Brzeskiej fot Валерий Тесленко

 

 

 

Lwów -dzwonnica Katedry Ormiańskiej fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów -Cm. Łyczakowski, fot: Janusz Trybus

 

 

Lwów, Katedra, kaplica Kampianów, rzeźba przedstawia Chrystusa ukazującego się św. Marii Magdalenie jako Ogrodnik. fot: Janusz Trybus

 

 

Lwów, widok z Rynku na ul. Serbską, ul. Serbska, opisana jest dokładnie w książce „Lwów Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Kopernika. Pałac Bielskich. Obecnie Dom Nauczyciela i Teatr Polski we Lwowie. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Kopernika. fot: P. Włodek 

 

 

 

Lwów, widok z Ratusza na pd-wsch. Widoczne wieże kościołów: Klarysek i Bernardynów , Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”, . fot: P. Włodek,

 

 

 

Lwów, wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej, Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”, . fot: P. Włodek,

 

 

Lwów, ul. Unii Lubelskiej prowadzi od Kurkowej na Wysoki Zamek. Do 1946 jeździł tu tramwaj. Na osi widoczna jedna z wież kościoła Karmelitów i i wieża kościoła Bernardynów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów, Wysoki Zamek”, fot: P. Włodek

 

 

Lwów, Hołosko Wlk, Cmentarz Zamarstynowski, Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Zamarstynów”, fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, kościół MB Gromnicznej, ul. Czarnieckiego, fot: P. Włodek, opisany jest w książce: „Lwów, Wokół Starego Miasta”

 

 

 

Lwów, Na rogu Sykstuskiej i Kościuszki
Gmach dawnego Zach.Regionalnego Urzędu Celnego(arch.T.Obmiński-1906), fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

Lwów- ul. Grodzickich, fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

Lwów- Kleparów, ul. Warszawska, cerkiew św. Andrzeja. Ta cześć Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Kleparów Pn i Hołosko Małe”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, narożnik ulic: Hausnera/ Łyczakowska. Ta cześć Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Łyczaków Środkowy Zach”. fot: P. Włodek 

 

 

 

Lwów, ul. Ponińskiego, Park Stryjski , XIX w wieża wodna. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stryjskie”. fot: P. Włodek 

 

 

Lwów, ul. Żółkiewska, cerkiew św. Paraskiewy, opisana jest w książce: „Lwów- Żółkiewskie”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Stryjska na wys. nie zachowanego stadionu Pogoni lwów. Widok na pd. Stadion znajdował się za ogrodzeniem po prawej stronie. ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stryjskie” .

 

 

 

Lwów- figura Matki Boskiej na pl. Mariackim. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, widok z Wysokiego Zamku na kopuły cerkwi Przeobrażeńskiej. Za nimi: cerkiew św. Jura i neo-gotycka wieża kościoła św. Elżbiety. Cerkiew Przeobrażeńska opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”. fot: P. Włodek 

 

 

 

Lwów- skrzyżowanie ulic: Na Skałce i Kącik fot:. P. Włodek. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Śródmieście Wsch”

 

 

 

Lwów, ul. Podwale, widoczne: Arsenał Miejski, „Dnister”. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, gimnazjum Szajnochy przy ul. Podwale, opisane jest w książce: „Lwów- wokół Starego Miasta”. fot: P. Włodek,

 

 

 

Lwów- Teatr Skarbkowski. Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

Lwów-Rynek, pierzeja pd. Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów- fragment kościoła Dominikanów, widok z ul. Dominikańskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów- fragment kościoła Dominikanów i Arsenał Królewski. Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów- Zboiska, ul. Mazepy, kościół MB Nieustającej Pomocy. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów – Podzamcze Wsch, Zboiska, Zniesienie”. fot: P. Włodek

 

 

Lwów- gimnazjum Strzałkowskiej, ul. Zielona, opisane jest w książce „Lwów- Zielona i Sichów” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów- widok z Wysokiego Zamku. Od lewej: Ratusz, Katedra, kościół Jezuitów, dzwonnica Katedry Ormiańskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Zielona, na wys. ul. Tarnowskiego. Widok na wsch. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Zielona i Sichów”. fot:. P. Włodek

 

 

 

Lwów, pomnik pisarza Iwana Trusza- u zbiegu ulic: św. Zofii i Pułaskiego. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Zofiówka”. fot:. P. Włodek

 

 

 

Lwów- kościół MB Śnieżnej- przy ul. Żółkiewskiej, od wsch zamyka perspektywę pl. Krakowskiego. Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów Żółkiewskie” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów- Zamarstynów. Ul. Lypynskoho- wytyczona po II wojnie. Ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów Zamarstynów” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów- Sichów, ul. Zielona. Cerkiew św. Michała. Sichów- to pd- wsch. przedmieście Lwowa, opisane jest w książce „Lwów- Zielona i Sichów” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, cerkiew św. Piotra i Pawła. Opisana jest w książce: „Lwów- Łyczaków Środkowy Wsch.”fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, kościół Dominikanów. Opisany jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

Lwów, zach pierzeja Rynku, fragment ul. Krakowskiej, kopuły cerkwi Przeobrażeńskiej,. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

Lwów, Rynek, po lewej pierzeja pn, na wprost wsch. Na żółto tynkowana kamienica Bandinellich. Na lewo od niej ul. Dominikańska, na jej osi dzwonnica kościoła Dominikanów. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

Lwów, Rynek, kamienica Bandinellich. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

Lwów, fragm. fasady cerkwi św. Jura, – opisana jest w książce „Lwów- Wzgórze św. Jura” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Halicka, widok na pd, po prawej fragm. Kaplicy Boimów, ta część Lwowa – opisana jest w książce „Lwów Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, pomnik Kilińskiego w Parku Stryjskim, opisany jest w książce: „Lwów- Stryjskie” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, kościół MB Gromnicznej przy ul. Czarnieckiego, opisany jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta.” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, kościół Reformatów przy ul. Janowskiej, opisany jest w książce: „Lwów- Janowskie.” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, cerkiew św. Paraskiewy przy ul. Żółkiewskiej. fot: P. Włodek, opisana jest w książce: „Lwów- Żółkiewskie”

 

 

 

Lwów, Katedra- widok z ul. Kilińskiego, po prawej fragm. ul. Rutowskiego. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”. fot:. P. Włodek

 

 

 

Lwów, kościół św. Zofii, opisany jest w książce: „Lwów- Zofiówka”. fot:. P. Włodek

 

 

 

Lwów, fabryka Baczewskiego przy Żółkiewskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Podzamcze Wsch, Zboiska, Zniesienie” fot: P. Włodek

 

 

Lwów, na wprost ul. Pułaskiego- na jej osi brama wejściowa do Parku Stryjskiego, w prawo ul. Dąbrowskiego- prowadzi do Stryjskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stryjskie” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, widok z Ratusza na Katedrę. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Skarbkowska, widok na zach, widoczna pn kopuła cerkwi Przeobrażeńskiej. ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

Lwów, ul. Krakowska, widok na pn, ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek,

 

 

 

Lwów, cerkiew św. Jura, opisana jest w książce: „Lwów- Wzgórze św. Jura” fot: P. Włodek,

 

 

 

Lwów, ul. Sykstuska- widok na wsch. Po prawej fragm. pn skrzydła Poczty Gł. Za nią po prawej odbija ul. Słowackiego. Ul. Sykstuska opisana jest w książce: „Lwów- Sykstuska” fot: P. Włodek,

 

 

Lwów, ul. Długosza. Opisana jest w książce: „Lwów- Góra Kalecza i Cytadela”. fot P. Włodek

 

 

Lwów, ul. Tomickiego- przedłużenie Kopernika, prowadzi do skrzyżowania z Pełczyńską. Opisana jest w książce: „Lwów- Kopernika”. fot P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. Kochanowskiego. Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

Lwów – wnętrze Katedry Ormiańskiej – jednego z najbardziej niezwykłych miejsc Lwowa. Pełne symboliki freski autorstwa Jana Rosena. fot: Janusz Trybus,

 

 

 

Lwów, widok z Rynku na Katedrę , fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów Katedra Ormiańska, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów kościół Bernardynów, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, cerkiew św. Mikołaja przy ul. Żółkiewskiej, opisana jest w książce „Lwów Żółkiewskie” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów ,rzeźba na fasadzie kościoła Dominikanów, w oddali wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej fot: Janusz Trybus

 

 

Lwów , kościół Bernardynów, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, pl. Mariacki, pomnik Mickiewicza, Katedra fot: Danuta Sochacka

 

 

 

Lwów, kościół Benedyktynek opisany jest w książce: „Lwów- Żółkiewskie” fot: P. Włodek ,

 

 

Lwów -Cm. Łyczakowski, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów -rzeźba Chrystus Frasobliwy- kaplica Boimów, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – fragm. fasady kościoła Bernardynów, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – sklepienie kaplicy Boimów, fot: Janusz Trybus http://www.top.turystyka.pl/

 

 

 

Lwów, Cm. Łyczakowski fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, dzwonnica i fragment fasady kościoła św. Antoniego przy Łyczakowskiej. Kościół św. Antoniego opisany jest w książce: „Lwów- Kościół św. Antoniego i Łyczakowska 55” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, rzeźba na fasadzie kościoła Dominikanów, w oddali wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej fot: Janusz Trybus

 

 

Lwów, rzeźby na fasadzie kościoła Dominikanów, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, pl. Kapitulny, kaplica Boimów, fot: Danuta Sochacka

 

 

 

Lwów, ul. Kochanowskiego, fot: Валерий Тесленко

 

 

 

Lwów, Katedra Łacińska fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, widok z Rynku na Katedrę. fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, rzeźba- alegoria Sławy na Teatrze Wlk. fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, ul. Pierackiego- prowadzi od Gródeckiej do Janowskiej. opisana jest w książce: „Lwów- Pierackiego” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, tramwaj skręca z ul. Podwale w ul. Ruską. Na wprost gimnazjum im. Szajnochy, do którego chodził m.in. Stanisław Lem. W tyle wieże kościoła Karmelitów. Po prawej fragm. gmachu ‚Dnister”. Ul. Ruska opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, rzeźba na Teatrze Wlk. fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów w szczegółach.
Attyka Kamienicy Królewskiej przy lwowskim Rynku. fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, Katedra, kaplica Kampianów, rzeźba przedstawia Chrystusa ukazującego się św. Marii Magdalenie jako Ogrodnik. fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów -Cm. Łyczakowski, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów -Cm. Łyczakowski, grób Karola Szajnochy fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów -Cm. Łyczakowski fot: Janusz Trybus

 

 

Lwów – widok z Rynku na ul. Trybunalską, na osi Kolegium Jezuitów przy ul. Rutowskiego . fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, Czarna kamienica w Rynku, fot: Danuta Sochacka

 

 

 

Lwów, Park Stryjski fot: Валерий Тесленко

 

 

 

Lwów – stojąca obok Katedry Łacińskiej kaplica Boimów. Najpiękniejsza z 3 renesansowych kaplic Lwowa. fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów -ul. Krakowska, w oddali po lewej kopuły cerkwi Przeobrażeńskiej fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – figury atlantów przed wejściem do Kasyna Szlacheckiego, Mickiewicza 6 fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – Cm. Łyczakowski, grób dr Jozefa Torosiewicza fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – po lewej wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej, w środku kopuła kościoła Dominikanów. , fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, widok z Kopca Unii Lubelskiej na kościół Dominikanów, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, Cm. Obrońców Lwowa fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, Rynek, widok na wsch. Na wprost Pałac Lubomirskich, na prawo od niego ul. Ruska. Na jej osi fragm. gimnazjum Szajnochy na ul. Podwale, na ost. planie: wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej i kościół Karmelitów fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, Katedra Łacińska fot: Janusz Trybus

 

 

 

 

Lwów, cerkiew Wniebowstąpienia przy ul. Starozniesieńskiej. Ta część Lwowa opisana jest w książce ‚Lwów- Podzamcze Wsch, Zboiska, Zniesienie ” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, cerkiew św. Anny, na Hołosku Wlk. Ta część Lwowa opisana jest w książce ‚Lwów- Zamarstynów” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, widok z Kopca Unii Lubelskiej, kościoły: Karmelitów, Bernardynów, św. Mikołaja fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów- Pałac Arcybiskupi naprzeciw cerkwi św. Jura. Opisany jest w książce: „Lwów- Wzgórze św. Jura”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów- bud. Straży Pożarnej przy pl. Strzeleckim. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Żółkiewskie”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów- widok z pl. Mariackiego na pl.: Halicki i Bernardyński, w oddali kościół Bernardynów. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta”. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów – Rynek, pierzeja pn, w oddali ul. Trybunalska i Kolegium Jezuitów przy Rutowskiego fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Janusz Trybus

 

 

 

 

Lwów – Cm. Łyczakowski, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, ul. Żółkiewska, widok na pd, na osi kopuła cerkwi Przeobrażeńskiej, ta część Lwowa opisana jest w książce „Lwów- Żółkiewskie” fot: P. Włodek 

 

 

 

Lwów, ul. w. Zofii fot: Валерий Тесленко

 

 

 

Lwów – Cm. Łyczakowski fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, Teatr Wlk, fot: Barbara Malina

 

 

 

Lwów – Rynek, po lewej pierzeja pd, po prawej Ratusz fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, Cmentarz Łyczakowski – górka Powstańców Styczniowych.
Szymon Wizunas Szydłowski – chorąży Ziemi Witebskiej. fot: Janusz Trybus

 

 

Lwów – Cm. Łyczakowski, grób Marii Konopnickiej fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, ul. Janowska – w oddali wieża kościoła św. Anny. Janowska opisana jest w książce: „Lwów- Janowskie” fot:. P. Włodek

 

 

 

Lwów, Wały Hetmańskie, po lewej: Galic. Kasa Oszcz, po prawej- Praski Bank Kredytowy. Na wprost ul. Jagiellońska. Ta część Lwowa opisana jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta” fot:. P. Włodek

 

 

Lwów – lew przed Basztą Prochową, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – od lewej: cerkiew św. Jura, dzwonnica cerkwi św. Ducha, kościół św. Elżbiety fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – widok z Kopca Unii Lubelskiej na Stare Miasto fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – rzeźby dłuta Teodora Rygiera- na fasadzie Uniw. Jana Kazimierza II personifikujące: „Galicja”, Wisła”, Dniestr”. fot: Janusz Trybus 

 

 

 

Lwów, pl. Dąbrowskiego, opisany jest w książce: „Lwów- Śródmieście Pd” fot:. P. Włodek

 

 

 

Lwów – ul. Ruska, w oddali fragm. Rynku. fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – Cm. Łyczakowski, kwatera Powstańców Styczniowych . fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów – grupa rzeźbiarska „Oświata” przed wejściem na Uniw. Jana Kazimierza. fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, Czarna Kamienica przy Rynku, fot: Ewa Giszterowicz.
 

 

 

 

Lwów, kościół Karmelitów, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, kopuły cerkwi Przeobrażeńskiej, w oddali cerkiew św. Jura i jedna z wież kościoła św. Elżbiety, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, wejście do cerkwi Wołoskiej fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów,Cm. Łyczakowski, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, kościół Jezuitów, ul. Rutowskiego
fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów, widok z Rynku na ul. Halicką i kaplicę Boimów, fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów Teatr Wielki, – fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów Teatr Wielki, – fot: Janusz Trybus

 

 

Lwów ul. Ormiańska, po prawej widoczna dzwonnica Katedry Ormiańskiej – fot: Janusz Trybus

 

 

 

Lwów ul. św. Teresy . fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

Lwów, ul. Sobieskiego opisana jest dokładnie w książce „Lwów Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów,ul. Łyczakowska na wys. kościoła św. Antoniego. W prawo do góry idzie ul. św Antoniego- dochodzi do Kurkowej. Łyczakowska opisana jest w książce „Lwów Łyczaków Dolny Zachód” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, ul. św. Łazarza, widok w kier. zach. Na osi wieże kościoła św. Marii Magdaleny. Ulica św. Łazarza prowadzi od Tomickiego na Cytadelę, , opisana jest w książce: „Lwów- Góra Kalecza i Cytadela „. fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów, Baszta Prochowa, widok od ul.Czarnieckiego. Opisana jest w książce: „Lwów-Wokół Starego Miasta” fot: P. Włodek

 

 

 

Lwów – ul. Szeptyckich. fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

 

Lwów, Akademicka, fot: Ewa Giszterowicz,

 

 

 

Lwów, ul. Modrzejewskiej , fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

Lwów, ul. Akademicka, fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

 

Lwów, Galic. Kasa Oszcz. u zbiegu ulic: Legionów/ Jagiellońska. Fot: Danuta Sochacka

 

 

 

Lwów, ul. Legionów, . Fot: Danuta Sochacka

 

 

 

Lwów, Galic. Kasa Oszcz. u zbiegu ulic: Legionów/ Jagiellońska. Fot: Danuta Sochacka

 

 

 

Lwów, Widok z pd dziedzińca przy Katedrze Ormiańskiej na Ratusz. Ratusz opisany jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”. fot:. P. Włodek

 

 

 

Lwów, pl. Halicki, fot: Roman Abrahamowicz

 

 

 

 

aa

Lwów, Zniesienie ul. Poprzeczna, w oddali fragm. Wysokiego Zamku, ,Zniesienie opisane jest w książce: „Lwów- Podzamcze Wsch, Zboiska , Zniesienie”. fot:. P. Włodek

 

 

aa

Lwów, Teatr Wlk, fot: Danuta Sochacka

 

 

aa

Lwów, Teatr Wlk, fot: Danuta Sochacka

 

 

 

aa

Lwów, szkoła św. Marii Magdaleny ul. Sapiehy, fot: Antoni Wilgusiewicz

 

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

aa

Lwów, pl. Halicki, pierzeja pn, na wprost ul. Wałowa, fot: Roman Abrahamowicz

 

 

aa

Lwów, Domy Profesorskie przy ul. Supińskiego 17. Ulica prowadzi od Pełczyńskiej na Cytadelę. , Opisana jest w książce: „Lwów- Góra Kalecza i Cytadela ” fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów, sanatorium Soleckiego u zbiegu: Pszczelna/ Łyczakowska, , Opisane jest w książce: „Lwów- Łyczaków Śr. Zach.” fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów, ul. Blacharska od ul. Ruskiej. Opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, przed Ratuszem , – fot: Danuta Sochacka

 

 

aa

Lwów, pl. Kapitulny,, kaplica Boimów, – fot: Danuta Sochacka

 

 

aa

Lwów, pl. Smolki fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Kilińskiego, po prawej fragm. Rynku- pałac Lubomirskich- za nim wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej – opisane są w książce: „Lwów- Stare Miasto”. fot:. P. Włodek

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Potockiego fot: Валерий Тесленко.
 
 

aa

Lwów, Cm. Zamarstynowski- na Hołosku Wlk, opisany jest w książce: „Lwów- Zamarstynów” fot P. Włodek

 

 

aa

Lwów, pl. Kapitulny, opisany jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”. fot P. Włodek

 

 

aa

Lwów, ul. Boczkowskiego fot P. Włodek

 

 

 

aa

Lwów, ul. Potockiego fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Żółkiewska opisana jest  w książce: „Lwów- Żółkiewskie” fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów, ul. Smerekowa i św. Jana opisane są w książce: „Lwów- Żółkiewskie” fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów, ul. Gródecka fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Zamarstynowska, fot: Roman Abrahamowicz
 
 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Potockiego fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Grunwaldzka, fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Grunwaldzka, fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, widok z Rynku na ul. Serbską. ul. Serbska jest opisana w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów, ul. św. Antoniego, widok na klasztor przy ul. Kurkowej, fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Łąckiego fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, hotel „George” fot: Ewa Giszterowicz.,

 

 

aa

Lwów, ul. Lwowskich Dzieci . fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, kościół MB Ostrobramskiej, na Górnym Łyczakowie, fot: Julian Balowski.

 

 

aa

Lwów, ul. Modrzejewskiej, fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Szymonowiczów, fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, pałac Siemieńskich, ul. Piekarska fot: Валерий Тесленко,

 

 

aa

Lwów, ul. Leszczyńskiego fot: Валерий Тесленко,,

 

 

aa

Lwów, ul. Gródecka na wys. nie istniejącego dziś Dworca Czerniowieckiego, fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Kubali fot: Валерий Тесленко,

 

 

 

aa

Lwów, ul. Snopkowska fot: Валерий Тесленко,

 

 

aa

Lwów , pl. Prusa ,. fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów , pl. Prusa ,. fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów , pl. Prusa ,. fot: Валерий Тесленко

 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Dwernickiego, . fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Dwernickiego, . fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Dwernickiego, . fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, fragment Katedry, widok od ul. Halickiej,. fot: Julian Balowski.

 

 

aa

Lwów, kościół MB Śnieżnej, po lewej pocz. ul. Żółkiewskiej . fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Dwernickiego. fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. św. Piotra. fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwow, ul. Issakowicza fot: Валерий Тесленко

 

 

 

 

 

 
 
 

aa

Lwów, plac Gwardii Narodowej, Po lewej fragment cerkwi św. Jerzego przy Franciszkańskiej. fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Chrzanowskiej, fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Chrzanowskiej, fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, widok z Ratusza na wsch kościół Dominikanów, cerkiew Wołoska . fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. św. Piotra, po lewej bramy Cm. Łyczakowskiego. fot: Валерий Тесленко

 

 

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Chrzanowskiej, fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, kościół MB Ostrobramskiej, na Górnym Łyczakowie, fot: Julian Balowski.

 

 

a1

Lwów, pomnik Neptuna, fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

aa

Lwów, ul. Bogusławskiego, fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Kopernika fot: Валерий Тесленко,

 

 

aa

Lwów, kościół Bernardynów fot: Валерий Тесленко,

 

 

aa

Lwów, pl. Krakowski fot: Валерий Тесленко,

 

 

aa

Lwów, ul. Bogusławskiego, fot: Валерий Тесленко

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Bogusławskiego, fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, widok z pl. Cłowego na Basztę Gliniańską i wieżę kościoła Bernardynów. fot: Ewa Giszterowicz

 

 

aa

Lwów, mury miejskie przy klasztorze Bernardynów. Zbiory: Irena Błońska. Lata 80-te XX w.

 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Korzeniowskiego, Валерий Тесленко

 

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, stacja Lwów- Podzamcze- opisana jest w książce: „Lwów Podzamcze Zach i Gabrielówka”. , fot. P. Włodek,

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, 1931, kawiarnia „Roma” Akademicka 25, róg Fredry zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

aa

Lwów, 1931, wyścigi automobilowe, ul. Pełczyńska zbiory:  dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

aa

Lwów, X-1938, Szpital Powszechny ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

aa

Kosów Huculski 1935 zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

aa

Lwów, VI 1939 Klub Motocyklowy, Szkoła Kadetów. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

mde

Lwów, Katedra Ormiańska, opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” 
 
 

aa

Lwów, ul. Japońska, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

aa

Lwów, ul. Królowej Jadwigi fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, Łyczakowska, widok na wieże kościołów: Klarysek, Bernardynów. fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej i kopuła kościoła Dominikanów, Opisane są w książce: „Lwów- Stare Miasto”. fot:. P. Włodek 
 
 

aa

Lwów, ul. Sapiehy, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, widok z ogrodów przy cerkwi św. Jura na Pałac Arcybiskupi, za nim kopuła cerkwi św. Jura. fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Dekerta, fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, Akademicka, chodnik wsch, widok na pn , zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

aa

Lwów, widok z pl. Gołuchowskich na Wysoki Zamek. fot:. P. Włodek

 

 

aa

Lwów 1943, Instytut Weigla. Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, 1934, Cytadela, dezynfekcja ubrań. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

aa

Lwów, Szpital Powszechny, ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

aa

Lwów, Szkoła Kadetów. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

aa

Lwów, ul. Głowackiego. fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów, ul. Kopernika, fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

aa

Lwów, ul. Chocimska, w oddali fragm. kościoła św. Elżbiety , fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, widok z ul. Leszczyńskiego na kościół św. Elżbiety ., fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко. Po prawej widoczna jedna z wież kościoła św. Elżbiety.

 

 

aa

Lwów, ul. Kordeckiego fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, pl. Mariacki, opisany jest w książce: „Lwów- Wokół Starego Miasta” fot:. P. Włodek .

 

 

aa

Lwów, ul. Rycerska fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja pd, . fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów, widok z Rynku na wsch. Na wprost ul. Dominikańska- na jej osi dzwonnica kościoła Dominikanów. Po prawej żółta kamienica Bandinellich- za nią fragm. kopuły kościoła Dominikanów. fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, Pałac Lubomirskich w Rynku, ul. Ruska, w oddali kościół Karmelitów i gimnazjum Szajnochy. W prawo odbija ul. Serbska. Rynek we Lwowie opisany jest w książce: „Lwów- Stare Miasto” fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów, IX 1938, plac Mariacki, widok na pn. Po lewej fragment cokołu pod figurą MB, po prawej ul. Hetmańska 2 i fragment gmachu Sprechera.
Zbiory: Maria Zielińska
 
 

aa

Lwów, ul. Ogórkowa na Podzamczu. Opisana jest w książce: „Lwów Gabrielówka i Podzamcze Zach.” fot:. P. Włodek

 

 

aa

Lwów, ul. Ruska, widoczne też: wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej i kościół Karmelitów.” Fot. P. Włodek 
 
 

aa

Lwów, narożnik: Rynek/ Trybunalska, fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, pomnik Mickiewicza, Katedra, Ratusz.  Fot. P. Włodek 
 
 

aa

Lwów, ul. Grodzickich . fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, Rynek, . fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, widok z ul. Hetmańskiej na: kościół Jezuitów, pl. św. Ducha, Ratusz Fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, Rynek, narożnik ul: Trybunalska/ , Krakowska fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Królowej Jadwigi fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja pd. Rynek we Lwowie opisuję w książce: „Lwów- Stare Miasto”. fot: P. Włodek 

 

 

aa

Lwów- ul. Grodzickich- widok na pd. Opisana jest w książce: „Lwów- Stare Miasto”, fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów- Ratusz,. fot: P. Włodek

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, fragment kościoła św. Elżbiety. fot: Lesław Tarnawski.

 

 

aa

Lwów, kaplica Boimów na pl. Kapitulnym fot: P. Włodek,

 

 

aa

Lwów, sierociniec przy ul. Janowskiej Fot. P. Włodek 

 

 

aa

Lwów,  ul. Ormiańska , fot: Grzegorz Czyżewicz

 

 

aa

Lwów, maszt radiowy na Wysokim Zamku, fot: Grzegorz Czyżewicz

 

 

aa

Lwów, ul. Łozińskiego fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Łozińskiego fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, cerkiew Przeobrażeńska , fot: Grzegorz Czyżewicz

 

 

aa

Lwów, kościół MB Śnieżnej , fot: Grzegorz Czyżewicz

 

 

aa

Lwów, fragment elewacji kamienicy „Cztery Pory Roku” na ul. Ormiańskiej. Fot: Julian Balowski.

 

 

aa

Lwów, ul. Ormiańska , fot: Grzegorz Czyżewicz

 

 

aa

Lwów, widok z Wysokiego Zamku- na: od lewej: kościół Karmelitów, cerkiew Wołoską, kościoły: Bernardynów, Dominikanów, , fot: Grzegorz Czyżewicz

 

 

aa

Lwów, ul. Krakowska, wejście do Katedry Ormiańskiej, fot: Grzegorz Czyżewicz

 

 

aa

Lwów, po prawej Mychajło Derlica- z Kleparowa z ul. Dywizyjnej 1, pod pomnikiem Agenora Gołuchowskiego w Parku Kościuszki. Zmarł w 1976 w Użhorodzie. Nadesłał Igor Monchuk. Fotka wykonana w latach 30-tych XXw.

 

 

 

 

 

aa

Lwów, dzwonnica Katedry Ormiańskiej, fot: Grzegorz Czyżewicz

 

 

 

aa

Lwów, klasztor przy cerkwi św. Onufrego, ul. Żółkiewska fot: Grzegorz Czyżewicz

 

 

aa

Lwów, dziedziniec Kamienicy Królewskiej fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

aa

Lwów, ul. Sakramentek fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Ormiańska, Fot. P. Włodek 

 

 

aa

Lwów, Rynek, fot: Ewa Giszterowicz

 

 

aa

Lwów, ul. Głowińskiego, fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Sakramentek, fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Kochanowskiego. fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Halicka, po prawej kaplica Boimów, . fot: P. Włodek,

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Dąbrowskiego. fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, Antoni Żychiewicz, uczeń VIII gimnazjum we Lwowie, na tarczy nr 566 oznaczający VIII gimnazjum. Zbiory: Maja Ingarden. Maja Ingarden- lekarz weterynarii- jest zoną prawnuka prof. filozofii ze Lwowa- Romana Ingardena.

 

 

aa

Lwów, ul. Pełczyńska. fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Długosza. fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Pełczyńska. fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Herburtów. fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Czarnieckiego , fot: P. Włodek, 

 

 

aa

Lwów, ul. Snopkowska fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów. Krystyna Zbierzchowska ur. we Lwowie, wnuczka znanego lwowskiego poety Henryka Zbierzchowskiego, zam. przy ul. Piaskowej. Fotografia wykonana po wojnie Katowicach. Zbiory: Zofia Stelmach- ur. 1930 we Lwowie przy Leśnej 16

 

 

aa

Lwów, ul. Balsera, fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Snopkowska, fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, pomnik Neptuna pod Ratuszem, fot: P. Włodek, 

 

 

aa

Lwów, ul. św. Zofii , fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, dzwonnica Katedry Ormiańskiej, fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów, ul. św. Zofii , fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, ul. św. Zofii , fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, ul. Jabłonowskich , fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, rzeźba „Chrzest Chrystusa” w narożniku Rynku i pl. Kapitulnego. fot: Kazimierz Piotrowski.

aa

Lwów, ul. Legionów, ,fot: P. Włodek 

aa

Lwów, ul. Balsera, fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, pałac hr. Comello, ul. Piekarska, fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, ul. św. Zofii fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, ul. Jabłonowskich fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, pałac Bielskich, dziś Dom Nauczyciela i siedziba Polskiego Teatru Ludowego, przy ul. Kopernika. fot: Antoni Wilgusiewicz.

aa

Lwów, ul. Zyblikiewicza fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, ul. Balsera, fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, Sykstuska, fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów ul. Karmelicka Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów kościół Karmelitów Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, kościół św. Józefa, fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, Poczta Główna, fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, ul. Dąbrowskiego, fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, Apteka- Muzeum u zbiegu: Grodzickich/ Dominikańska fot. P. Włodek 

aa

Lwów, kościół św. Józefa , Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów ul. Działyńskich (boczna Gródeckiej), Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Kilińskiego fot: P. Włodek 

aa

Lwów kościół Karmelitów Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów kościół św. Elżbiety Fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów- kościół Karmelitów, Fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów,  ul. Rybia Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów: kościół Dominikanów i Arsenał Królewski, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, ul. Grodzickich 1. fot: P. Włodek

aa

Lwów- kościół Karmelitów, Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów- kościół św. Kazimierza, Fot: Валерий Тесленко

aa

Brzuchowice pod Lwowem, cerkiew, fot: P. Włodek 

aa

Lwów- ul. Teatyńska Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, pl. Mariacki, hotel „George” fot: P. Włodek

aa

Lwów, Arsenał Miejski fot: P. Włodek 

aa

Lwów kościół MB Gromnicznej, Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Pałac Potockich, widok od ul. Cichej, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, pl. Mariacki, pomnik Mickiewicza, fot: P. Włodek 

aa

Lwów Instytut Leśny, Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Staszica fot: P. Włodek,

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Fredry, fot: P. Włodek

 

 

aa

grób Gabrieli Zapolskiej na Cm. Łyczakowskim we Lwowie- fot: P. Włodek

aa

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa. Grób Ludwika Rydygiera. Ludwik Rydygier- rektor Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie,, prof. med. 1szy chirurg na świecie, który przeprowadził resekcję żołądka. Dokonał tego w pow. szpitalu w Chełmnie nad Wisłą w ówczesnym zaborze pruskim. Dotarłem do lwowianki ur. 1930, do której rodziców przychodził w gości syn Ludwika Rydygiera- Antoni- również lekarz. Przed 1939 wyjechał do Argentyny. Dalsze losy nieznane. fot> P. Włodek

aa

Lwów, Teatr Wlk, fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów- ul. św. Zofii Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów ul. Lelewela fot: P. Włodek

aa

Lwów, ul. Legionów 

aa

Lwów ul. Lwowskich Dzieci fot: . P. Włodek 

aa

Lwów- ul. św. Zofii Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Kadecka, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, ul. Jabłonowskich fot: P. Włodek, 

aa

Lwów, pierwotny bud. Uniwersytetu Jana Kazimierza przy ul. św. Mikołaja, fot: P. Włodek,

 

 

aa

Lwów, Rynek, widok na Katedrę, fot: P. Włodek, 

 

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja zach, w oddali cerkiew Przeobrażeńska , fot: P. Włodek, 

aa

Lwów- bud. Straży Poż. przy pl. Strzeleckim, Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów- ul. Czarnieckiego, gmach Namiestnictwa, Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, gimnazjum im. Szajnochy przy ul. Podwale fot:: P. Włodek 

aa

Lwów- Ratusz i cerkiew Wołoska Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Długosza fot: P. Włodek 

aa

Lwów, cerkiew św. Paraskiewy widoczna ze stacji Lwów- Podzamcze fot: P. Włodek 

aa

Lwów- Wysoki Zamek ul. Smerekowa, Fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Łyczakowska fot: P. Włodek 

 

 

aa

Lwów, widok z ul. Janowskiej na Kleparowską, fot: Roman Abrahamowicz

aa

Lwów ul. Zielona, fot: P. Włodek

aa

Lwów, ul. Słoneczna, fot: Roman Abrahamowicz

aa

Lwów, ul. Kleinowska Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Skarbkowska fot: P. Włodek 

aa

Lwów, pl. Unii Brzeskiej, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, ul. Janowska na wys. Cmentarza Janowskiego. fot: P. Włodek

aa

Lwów, ul. Śnieżna, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, ul. Zamarstynowska, odc. pd, widok na pn. fot:. P. Włodek 

aa

Lwów- Kleparów, cerkiew św. Andrzeja Apostoła przy ul. Warszawskiej, fot:. P. Włodek 

aa

Lwów, placyk przed stacją Lwów- Podzamcze, na wprost fragm. ulic: św. Marcina i Żółkiewskiej, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, ul. Lelewela Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, cerkiew Wołoska przy ul. Ruskiej fot: P. Włodek 

aa

Lwów, Rynek, po prawej pierzeja pd. fot: P. Włodek

aa

Lwów, ul. św. Zofii Fot: Валерий Тесленко

a1

Lwów- Zamarstynów. Białe barierki- jedyna pozostałość po nie istniejącym już mostku na Pełtwi, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, Teatr Skarbkowski, widok od ul. Hetmańskiej fot: P. Włodek, 

aa

Lwów, Galic. Kasa Oszcz. u zbiegu ulic: Legionów/ Jagiellońska
 

aa

Lwów, ul. Lindego fot: P. Włodek, 

aa

Lwów, narożnik ulic: Ruska/ Blacharska fot: P. Włodek,

aa

Lwów. . nadesłał: Antoni Wilgusiewicz.:
a to nasz dom przy ul. Króla Leszczyńskiego 46, niestety już nie istnieje…

aa

Lwów, cerkiew św. Onufrego przy ul. Żółkiewskiej. fot: P. Włodek

aa

Lwów – Katedra- widok od ul. Rutowskiego, po lewej w oddali pałac Lubomirskich w Rynku, za nim wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej

aa

Lwów, Praski Bank Kredytowy u zbiegu ulic: Jagiellońska, Legionów. 

aa

Lwów, ul. Krakowska, widok na pn, w oddali cerkiew Przeobrażeńska

aa

Lwów, pomnik Ignacego Łukasiewicza , fot: P. Włodek 

aa

Lwów, ul. Jabłonowskich Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Dworzec Kolejowy. 

aa

Lwów, ul. Kąpielna, na Wysokim Zamku, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, ul. Legionów, ,fot: P. Włodek

aa

Lwów, Rynek, pierzeja pd, widoczna wieża Katedry. fot: P. Włodek 

aa

Lwów, ul. św. Zofii Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, narożnik ulic: Blacharska/ Boimów. fot: P. Włodek

a1

Lwów, ul. Tarnowskiego na Górze św. Jacka, widok na pn. fot: P. Włodek 

aa

Lwów, Teatr Wlk 

aa

Lwów, pl. Mariacki, hotel „George” fot: P. Włodek 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja pn, po prawej ul. Grodzickich fot: P. Włodek 

aa

Lwów, Pałac Lubomirskich w Rynku, ul. Ruska, w oddali kościół Karmelitów, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, plac Strzelecki,po prawej fragment Straży Pożarnej, fot: Lesław Tarnawski,

sdr

Lwów, Teatr Skarbkowski

aa

Lwów, cerkiew Przeobrażeńska przy ul. Krakowskiej,.

aa

Lwów, ul. Kilińskiego, po lewej fragm. Katedry, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja wsch. fot: P. Włodek 

aa

Lwów, ul. Pełczyńska Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Teatr Wlk, fot: P. Włodek 

 

.

aa

Lwów, pl. Mariacki, pomnik Mickiewicza fot: P. Włodek

aa

Lwów- Ratusz, po prawej wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja zach, fot: ,P. Włodek 

aa

Lwów- Zamarstynów, klasztor Najświętszego Zbawiciela, fot: P. Włodek 

aa

Lwów, pl. Strzelecki, na wprost budynek Straży Pożarnej , fot: P. Włodek, 

aa

Lwów, Czarna Kamienica w Rynku, fot: Ewa Giszterowicz

 

 

aa

Lwów, ul. Pełczyńska Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, kościół św. Kazimierza, fot. P. Włodek 

a1

Lwów, Akademicka, zbiory: Jan Słaby

aa

Lwów, kościół Reformatów, ul. Janowska. fot: P. Włodek, 

a4

Lwów, Park Kościuszki, w tle UJK. Zbiory: Maria Zielińska. 

aa

fotka legionistów Piłsudskiego- chyba na Cytadeli we Lwowie. Wśród nich Roman Jabłoński (1898-1939)- zam. we Lwowie przy Lenartowicza 14. Niestety nie wiem który to na fotce.

aa

Lwów, ul. Nabielaka. Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Browar, ul. Kleparowska, fot: Antoni Wilgusiewicz.

aa

Lwów, ul. Trybunalska, widok na zach.
Ulica ta idzie od pn-zach. narożnika Rynku do ul. Rutowskiego. Na jej osi widać Kolegium Jezuitów. Opisana jest w mojej książce „Lwów Stare Miasto”.

aa

Lwów, Sykstuska, po prawej fragment Poczty Głównej. fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, dom handlowy „Magnus” przy Kazimierzowskiej 

aa

Lwów, ul. Tarnowskiego. Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów- cerkiew św. Paraskiewy przy ul. Żołkiewskiej fot: P. Włodek

aa

Lwów, ul. Tarnowskiego. Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, wieża kościoła Bernardynów, widok z ul. Blacharskiej, fot: Lesław Tarnawski,

aa

Lwów, ul. św. Zofii. Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Dwernickiego. Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, cerkiew św. Jura, kościół św. Elżbiety. fot: Janusz Trybus.

aa

Lwów, ul. Nabielaka. Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, hotel „Astoria” na rogu Kazimierzowskiej i Furmańskiej,

 

 

aa

Lwów, ul. Dunin Borkowskich. Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, od lewej: Katedra, kościół Jezuitów, Ratusz, fot: P. Włodek

aa

Lwów, ul. Piekarska, kościół Zmartwychwstańców, fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów widok z ul. Trybunalskiej na Rynek i kopułę kościoła Dominikanów. fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, ul. Anczewskich. Fot: Валерий Тесленко

aa

W środku: Wiktor Budzyński:- dyr. Polskiego Radia Lwów. Obok niego- „Szczepcio”- Kazimierz Wajda i Tońcio- Henryk Vogelfanger. Zbiory: p. Barbara Eilmes
Wspomnienia p. Eilmes będą opisane w książce, którą wydam: „Lwów , Żółkiewska 72”.

aa

Lwów, ul. św. Zofii. Fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Zielona, gimnazjum Strzałkowskiej. Fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, pl. Prusa fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Szymonowiczów fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Zielona fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Ratusz, widok od ul. Halickiej fot:: P. Włodek

aa

Lwów, ul. Sobińskiego fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Pałac Młodzieży, ul. Kopernika
fot: Lesław Tarnawski.

aa

Lwów, ul. Zielona, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. św. Zofii, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, widok z Ratusza na zach. Rejon ul. Kościuszki, fragment tylnej elewacji UJK, Park Kościuszki, gmach Dyrekcji PKP, ul. Zygmuntowska, po prawej rejon Gródeckiej, w oddali kościół św. Elżbiety i cerkiew św. Jura. fot: Ewa Giszterowicz

aa

Lwów, ul. Zielona, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. św Jacka, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Piłsudskiego, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, św. Zofii, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Sobińskiego fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Teatr Wlk, widok od ul. Pełtewnej. fot: P. Włodek,

aa

Lwów, wnętrze Cerkwi Wołoskiej.
fot: Lesław Tarnawski.

aa

Lwów, ul. Tarnowskiego, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, kościół Dominikanów
fot: Lesław Tarnawski.
 

aa

Lwów, ul. Asnyka, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Arsenał Królewski, fot. P. Włodek,

aa

Lwów, ul. Zadwórzańska fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Kadecka, fot: P. Włodek

aa

Lwów, ul. św. Zofii fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, wnętrze kościoła Jezuitów, fot: Ewa Giszterowicz.
 
aa
Lwów, cerkiew Przeobrażeńska przy ul. Krakowskiej
 
 aa
Lwów, ul. Asnyka, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Dominikańska.
fot: Lesław Tarnawski.

aa

Lwów, podwórze przy ul. Asnyka, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. św. Jacka, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Dwernickiego, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Kazimierzowska widok na wsch, po lewej Brygidki, fot: P. Włodek

aa

Lwów, ul. Romanowicza fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. św. Zofii fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, widok z ul. Podwale na ul. Ruską. po lewej „Dnister”, po prawej fragment cerkwi Wołoskiej.
fot: Lesław Tarnawski

aa

Lwów, widok z ul. Rzeźniczej na Kazimierzowską, po lewej fragment Brygidek fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Akademicka, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Pełczyńska, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Rynek, pierzeja wsch., fot: P. Włodek,

aa

Lwów, Kasyno Szlacheckie, ul. Mickiewicza.
fot: Lesław Tarnawski.

aa

Lwów, Katedra Ormiańska

 

 

aa

Lwów, widok z Parku Kościuszki na ul. Mickiewicza, po prawej fragment UJK.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

aa

Lwów, Cm. Obrońców Lwowa, fot: P. Włodek

aa

Lwów, Rynek , dziedziniec Kamienicy Królewskiej
fot: Lesław Tarnawski.

aa

Lwów, bloki kolejowe przy Gródeckiej, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Rynek , pierzeja wsch.
fot: Lesław Tarnawski.

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Kazimierzowska, kościół św. Anny. fot: P. Włodek,

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, lwy przed Basztą Prochową. fot: P. Włodek,

aa

Lwów, ul. Friedrichów, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Teatr Wielki.
fot: Lesław Tarnawski.

aa

Lwów, ul. Gródecka, Domy Kolejarzy, fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Czarna Kamienica, fot: Ewa Giszterowicz,

aa

Lwów, ul. Zielona fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, szpital Powszechny ul. Pijarów. fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Zielona fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Tarnowskiego fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Ratusz, widok od ul. Halickiej fot:: P. Włodek

aa

Lwów, ul. Zielona, Wodociągi , Fot. Валерий Тесленко

 

 

 

 

 

aa

Lwów, Katedra Łacińska, fot: P. Włodek

aa

Lwów, ul. Tarnowskiego , Fot. Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Nabielaka , Fot. Валерий Тесленко

aa

Lwów, dzwonnica cerkwi św. Ducha ul. Kopernika, fot: Lesław Tarnawski.

 

 

aa

Lwów, ul. Śniadeckich, widok na Politechnikę. fot: Ewa Giszterowicz

aa

Lwów, Katedra Ormiańska

aa

Lwów. ul. Snopkowska . Fot. Валерий Тесленко

aa

Lwów. kawiarnia „Szkocka” u zbiegu ulic: Akademicka, Fredry, Łozińskiego. Fot. Валерий Тесленко

aa

Lwów, Łyczakowska, widok na wsch. Po lewej odbija w górę ul. św. Antoniego idąca na pn do Kurkowej, za nią widoczne schodki do kościoła św. Antoniego. Fot:. P. Włodek

 

 

aa

Lwów. pl. Unii Brzeskiej. Fot. Валерий Тесленко

aa

Lwów. Ossolineum. Fot. Валерий Тесленко

aa

Lwów, Cm. Obrońców Lwowa, fot: P. Włodek

 

 

 

 

aa

Lwów. ul. Potockiego. Fot. Валерий Тесленко

 

 

 

 

aa

Lwów. ul. Potockiego. Fot. Валерий Тесленко

aa

Lwów. ul. Potockiego. Fot. Валерий Тесленко

aa

Lwów. ul. Lenartowicza. Fot. Валерий Тесленко

aa

Lwów, fragment Katedry, zach. pierzeja Rynku. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

aa

Lwów. ul. Lenartowicza. Fot. Валерий Тесленко

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, widok na Żelazną Wodę i VIII gimnazjum przy Dwernickiego. Zbiory: Rajmund Śmierzchalski.

aa

Lwów, ul. Stryjska fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, ul. Snopkowska fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Rynek, narożnik: Grodzickich i Dominikańskiej, fot: P. Włodek,

aa

Lwów, pl. Strzelecki, na wprost budynek Straży Pożarnej , fot: P. Włodek,

aa

Lwów, Park Stryjski, budynek- pozostałość po d. Targach Wsch. fot: Валерий Тесленко

aa

Lwowski Rynek , pierzeja wsch, fot: P. Włodek

aa

Lwów, oddział armii austriackiej, zbiory: Weronika Rauch,

aa

Lwów, widok z ul. Legionów na Katedrę,

aa

Lwów, Łyczakowska, widok na wsch. Po lewej odbija w górę ul. św. Antoniego idąca na pn do Kurkowej, za nią widoczne schodki do kościoła św. Antoniego. Fot:. P. Włodek

aa

Lwów, Kazimierzowska widok na wsch, po lewej Brygidki, fot: P. Włodek

aa

Lwów, widok z pl. Kapitulnego na ul. Rutowskiego i kościół Jezuitów. Fot: P. Włodek

aa

Lwów, Teatr Wlk, widok od ul. Pełtewnej. fot: P. Włodek,

aa

Lwów, widok z Rynku na Katedrę Łacińską fot: P. Włodek

aa

Lwów ul. Stroha, w oddali fragm. ul. św. Teresy, fot: Валерий Тесленко.

aa

Lwów, 1934, Cytadela, dezynfekcja ubrań. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

aa

Lwów, Ratusz, fot: P. Włodek

aa

Lwów, kościół Dominikanów, fot: P. Włodek,

aa

Stacja Lwów Podzamcze, Stację opisuję w książce: „Lwów XVII/2 Gabrielówka, Podzamcze Zachód”.
fot: P. Włodek

aa

Lwów, uliczka na Lewandówce, fot: P. Włodek

aa

Lwów, dziedziniec pd przy Katedrze Ormiańskiej

er

Lwów, widok z placu Cłowego na Basztę Gliniańską. Lata 80-te XX w. Zbiory: Irena Błońska.

eg

Lwów, Akademicka, zbiory: Ewa Giszterowicz

 

 

eg

Lwów-kamienica”Pod Jeleniem”na rogu Rynku i ul.Grodzickich
Na parterze mieściła się legendarna restauracja „Atlas”, fot: Ewa Giszterowicz,

eg

Lwów, przy kaplicy Boimów, fot: Ewa Giszterowicz,

wt

Lwów, widok z ul. Rutowskiego na Katedrę Łacińską. Widoczny fragment placu Kapitulnego. fot: Валерий Тесленко.

xx

Lwów, wiosna 1944, nastoletni żołnierze AK w czasie ćwiczeń. AK-owcy w czasie ćwiczeń używali mundurów „Baudienstu”, do którego byli wcieleni.Wtedy nie posiadali jeszcze mundurów AK. Ćwiczenia wojskowe odbywali w lesie pod Zubrzą na pd wsch od Lwowa. Zbiory: Rajmund Śmierzchalski.

hy

Lwów, fasada Cerkwi Archikatedralnej św. Jura. fot: Helena Yurkovska.

eg

Lwow, widok z Ratusza na pn, ul. Krakowska, Ormiańska, Skarbkowska,
cerkiew Przeobrażeńska, Katedra Ormiańska.
Na dalszym planie: plac Krakowski, kościół MB Śnieżnej.
fot: Ewa Giszterowicz:

20170226_164905

Rajmund Śmierzchalski ur. 1928 we Lwowie, zam. na ul. Toruńskiej. p. Śmierzchalski był żołnierzem AK, uczestnikiem akcji „Burza”.
Fotka z akcji „Burza” na Nowym Lwowie. Żołnierze AK na dachu garażu domu przy ul. Toruńskiej obserwują okolicę. Fotkę wykonał Rajmund Śmierzchalski.

20161114_140448

Lwów, budowa domu przy ul. Ptaśnika. Zbiory: Janina Sarnecka. Ul. Ptaśnika opisana będzie w książce „Lwów, Kolonia Profesorska”.

eg

Lwów, widok z ratusza na zach, ul. Rutowskiego, kościół Jezuitów, ul. Kilińskiego, plac św. Ducha, Wały Hetmańskie. Fragmenty ulic: Sykstuskiej i Jagiellońskiej. fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, cerkiew archikatedralna św. Jura. fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, widok z Ratusza na zach. Rejon ul. Kościuszki, fragment tylnej elewacji UJK, Park Kościuszki, gmach Dyrekcji PKP, ul. Zygmuntowska, po prawej rejon Gródeckiej, w oddali kościół św. Elżbiety i cerkiew św. Jura. fot: Ewa Giszterowicz

20161023_191432

Lwów, kennkarta z czasów okupacji niemieckiej, Maria Dziaduch zam. Krzywczyce- wschodnie przedmieście Lwowa. Kennkarta- wydana 15/6/1944- a 6 tyg później AK zaczęła akcję „Burza” we Lwowie. Krzywczyce opisane będą w książce: „Lwów, Krzywczyce”.

DSC00143

Lwów, pozwolenie na skanalizowanie domu przy ul. św. Marcina 61, zbiory: Maria Korody.

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów,Kamienica Bernatowiczowska przy Rynku, fot: Ewa Giszterowicz.

 

Scan

Lwów, 1925, dzieci pracowników szpitala na Kulparkowie. Zbiory- Barbara Litwiniuk ur. 1921- w 1-szym rzędzie 1-sza od lewej.
3-cia od prawej w 2-gim rzędzie- Irena Jarosewycz- W przyszłości żona gen. Andersa. Wspomnienia p. Litwiniuk opisane będą w książce: „Lwów, Kulparków”

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

kip

Lwów, dawny kościół Reformatów przy Janowskiej, obecnie cerkiew. fot: Kazimierz Piotrowski,

kp

Lwów, Góra Piaskowa, fot: Kazimierz Piotrowski.

eg

Lwów,fasada Kaplicy Boimów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

Scan0036

Lwów, 16/12/1937, pozwolenie na budowę domu przy ul. Rzecznej na Zamarstynowie, dla Rozalii Łopaczek zam. Stebelińskich `17. Zbiory: Henryk Słowiński.

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski  fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, ul. Trybunalska fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów,  willa Biesiadeckiego na ul. Potockiego. Fot:  Ewa Giszterowicz.

kp

Lwów, lew przy wejściu do willi Biesiadeckiego na ul. Potockiego. Fot: Kazimierz Piotrowski.

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski
fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, kościół św. Mikołaja , fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski
Grób S.Goszczyńskiego, fot: Ewa Giszterowicz.

ad

Lwów, narożnik Janowskiej i Kleparowskiej, fot: Andrzej Dmytryszyn

 

 

eg5

Lwów, Akademicka, po prawej wieża katedry. Fot: Ewa Giszterowicz.

eg2

Lwów, kościół Franciszkanek, ul. Kurkowa, , fot: Ewa Giszterowicz,

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz,

wrzesien-1938-001

Lwów, IX 1938, plac Mariacki, widok na pn. Po lewej fragment cokołu pod figurą MB, po prawej ul. Hetmańska 2 i fragment gmachu Sprechera.
Zbiory: Maria Zielińska.

eg2

kościół w Buczaczu, fot: Ewa Giszterowicz.

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

legit-szkolna-001

Lwów, legitymacja szkolna- Marian Zieliński, gimnazjum na ul. Szymonowiczów. Zbiory: Maria Zielińska.

kp

Lwów, sklepienie kościoła Bernardynów, fot: Kazimierz Piotrowski.

eg

Zamek w Chocimiu. fot: Ewa Giszterowicz

 

 

6-listopad-1937-001

Lwów, Park Kościuszki, w tle UJK. Zbiory: Maria Zielińska.

eg

Lwów, dziedziniec Kamienicy Królewskiej fot: Ewa Giszterowicz.

scan

Lwów, cerkiew archikatedralna św. Jura, fot: Lesław Tarnawski. Cerkiew będzie opisana w książce: „Lwów V/6 Wzgórze św. Jura”.

eg1

Olesko- Zamek, , fot: Ewa Giszterowicz

eg2

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz,

eg2

Kościół pw.Wniebowzięcia NMP w Złoczowie, fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Kościół , Cmentarz Łyczakowski, , fot: Ewa Giszterowicz.

eg1

Lwów, ul. Pełczyńska, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

x1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz,

xx

Lwów, fot: Валерий Тесленко.

xx

Lwów, róg Kurkowej i Unii Lubelskiej, fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz

dsc00101

Lwów, legitymacja szkolna z czasów okupacji niemieckiej. Zbiory: Teofil Bisaga ur. we Lwowie, zam. we Lwowie przy Wójtowskiej 5. Wspomnienia pana Bisagi są opisane w książce „Lwów VI/7 Łyczaków Środkowy Wschód”.

 

 

 

 

wr

Lwów, zbiory: Weronika Rauch, mam problem z lokalizacją- wygląda na Akademicką, ewent Legionów???

 

 

wodociagowa-5-nieistniejacy-001

Lwów. Nie istniejący dziś dom przy Wodociągowej 5 (boczna Zielonej). Zbiory: Maria Witosławska.

 

 

xx

Lwów, figura Madonny na ul. Grodzickich. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

20161223_191749

Lwów, świadectwo szkolne, szkoła na ul. Kordeckiego. Zbiory: Elżbieta Mokrzycka.

 

 

 

x1

Lwów, ul. Pełczyńska, fot: Ewa Giszterowicz,

 

 

 

eg2

Lwów, ul. Akademicka, Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, skrzyżowanie ulic: Czarneckiego (po lewej) i Łyczakowskiej (po prawej). Przy lewej ramce wieże kościoła Karmelitów i gmach Namiestnictwa. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

20161223_192015

Lwów. Elżbieta Mokrzycka, z ojcem na Wysokim Zamku. Elżbieta Mokrzycka ur. 1931 we Lwowie, mieszkała na ul. Królowej Jadwigi 18 do 1946. Wspomnienia p. Mokrzyckiej będą opisane w książce „Lwów, Dworzec Główny”.

 

 

 

x3

Lwów, ul. Kochanowskiego. fot: Ewa Giszterowicz,

 

 

 

scan

Lwów, ul. Halicka, widok na pn. fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

eg

Lwów, widok z pl. Akademickiego na kawiarnię „Szkocką”, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg2

Lwów, kaplica Boimów,  fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg3

Lwów, kaplica Boimów,  fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów, Czarna Kamienica, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, kamienica Bandinellich. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg1

Lwów,dziedziniec Kamienicy Królewskiej,. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg1

Lwów, hotel ‚George”, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, zach pierzeja Rynku, fragment ul. Krakowskiej, kopuły cerkwi Przeobrażeńskiej,. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów, dziedziniec kamienicy Królewskiej. . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg2

Lwów, ul. Piekarska . fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, . fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

20161102_133105

Lwów, fotka wykonana w 1942 w rejonie ul. Hilarowicza- Kolonia Profesorska. Zbiory: Teresa Wojciechowska. Wspomnienia p. Wojciechowskiej będą opisane w książce „Lwów, Kolonia Profesorska”.

 

 

 

eg

Lwów, ul. Rutowskiego, widok na pn. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, . fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

eg2

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, . fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

eg1

Lwów, ul. Karmelicka. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

hy

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Helena Yurkovska.

 

 

 

eg1

Lwów, Ikonostas, cerkwi Wołoskiej, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg9

Lwów, wieża Korniakta fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg6

Lwów, wnętrze cerkwi Wołoskiej, fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

eg3

Lwów, Katedra Łacińska , fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg1

Lwów, Widok z Czarnej Kamienicy na kościół Dominikanów i cerkiew Wołoską. Fot Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, Ossolineum, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

20161114_123844

Lwów, na Czartowskiej Skale, zbiory: Jan Słaby.

 

 

 

eg

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

 

 

eg2

Lwów, Ossolineum, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg1

Lwów,pomnik Kilińskiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów,kościół Bernardynów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

20161114_140356

Lwów, ul. Ptaśnika na Koloni Profesorskiej, po bombardowaniu. Zbiory: Janina Sarnecka.

 

 

ff

Lwów, „Tańcząca Madonna” dłuta F.Fesingera przed kościołem św. Antoniego. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

20161102_132942

Lwów, 1942. Chór kościelny przed kościołem MB Ostrobramskiej. Zbiory: Teresa Wojciechowska. Wspomnienia p. Wojciechowskiej będą opublikowane w książce „Lwów, Kolonia Profesorska”.

 

 

 

cc

Lwów. Fasada siedziby Rozgłośni Polskiego Radia Lwów-ul.Batorego. Fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

d

Lwów, zbiory: Jan Słaby.

 

 

 

e

Kościół Karmelitów we Lwowie. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

20161114_123613

Lwów, Górny Łyczaków, ktoś poznaje jaka to ulica? Zbiory: Jan Słaby.

 

 

 

eg

Lwów. Kościół Franciszkanek przy ul.Kurkowej, fot Ewa Giszterowicz,

 

 

 

20161114_123819

Lwów, Akademicka, zbiory: Jan Słaby

 

 

 

 

20161102_132942

Lwów, 1942. Chór kościelny na schodach przed kościołem MB Ostrobramskiej na Górnym Łyczakowie. Zbiory Teresa Wojciechowska. Wspomnienia p. Wojciechowskiej będą opisane w książce „Lwow, Kolonia Profesorska”,.

 

 

 

20161102_133051

Lwów, fotka wykonana w zimie 1942 przy ul. Boberskiej na Koloni Profesorskiej. W środku Teresa Wojciechowska ur. 1927 pow. Krzemieniec na Wołyniu. We Lwowie mieszkała w latach 1940-44- najpierw przy ul. Koszowej, potem przy ul. Boberskiej.
Zbiory: Teresa Wojciechowska.

 

 

 

xx

Lwów, zdjęcie wykonał pan Kupiec- w kwietniu 1944 na Koloni Profesorskiej. Bombardowanie Lwowa. Rejon ul. Hilarowicza. Zbiory: Teresa Wojciechowska.

 

 

 

xx

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Lesław Tarnawski,

 

 

 

scan

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Lesław Tarnawski,

 

 

 

20161027_160804

Lwów, ostatni rektor UJK we Lwowie- Roman Longchamps De Berier z dwoma synami, na podwórzu swego domu przy Karpińskiego 11.
Zbiory: Jan Longchamps De Berier.

 

 

eg

Lwów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

scan

Lwów, pocztówka z czasów I wojny adresowana do Anastazji Halaunbrenner zam. w blokach kolejowych przy Grodeckiej 131. Zbiory: Anastazja Halaunbrenner.

 

 

 

 

 

20161023_191529

Lwów, Krzywczyce, dokument- ubezpieczenie domu.

 

 

scan

Lwów, ul. Sykstuska, po prawej fragment Poczty Głównej. fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

eg5

Lwów, Kościół Bernardynów o zachodzie słońca, fot: Ewa Giszterowicz,

 

 

 

eg1

Lwów,ul.Krakowska i cerkiew Przemienienia Pańskiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

scan0003

Lwów, kopuła Galicyjskiej Kasy Oszczędności, ul. Legionów/ Jagiellońska, fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

eg

Lwów, ul. Pełczyńska, fot: Ewa Giszterowicz. ul. Pełczyńska prowadzi w miejscu dawnego Potoku Pełczyńskiego (obecnie zasklepiony) od skrzyżowania z Wulecką do placu Prusa. Zabudowana przeważnie w odcinku wsch. Opisana „dom po domu” w książce „Lwów IX/1 Góra Kalecza i Cytadela”.

 

 

 

dsc00532

Lwów, plac Mariacki, lata 50-te XX wieku, zbiory: Zofia Stelmach.

 

 

 

dsc00540

Lwów. Krystyna Zbierzchowska ur. we Lwowie, wnuczka znanego lwowskiego poety Henryka Zbierzchowskiego, zam. przy ul. Piaskowej. Fotografia wykonana po wojnie Katowicach. Zbiory: Zofia Stelmach- ur. 1930 we Lwowie przy Leśnej 16.

 

 

 

Scan

Lwów, pismo z pracowni rzeźbiarskiej Jana Matusiewicza Lwów ul. św. Piotra 8 do Jana Pituły zam ul. Na Bajki 9 z dnia 28/12/1942.

 

 

 

Scan

Lwów, wieża kościoła Bernardynów, widok z ul. Blacharskiej, fot: Lesław Tarnawski,

 

 

 

Scan

Lwów, plac Strzelecki 3, fot: Lesław Tarnawski. Tu mieszkał w czasie wojny Lesław Tarnawski ur. 1937 w Krasnem.

 

 

 

DSC00115

Lwów, kondukt pogrzebowy, najpewniej na Placu Mariackim, zbiory: Maria Korody.

 

 

 

i

Lwów, narożnik ulic: Małej i Słodowej, fot: Iwona Łaptaszyńska.

 

 

 

Scan

Lwów, wejście do Kasyna Szlacheckiego, ul. Mickiewicza,
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, kościół św. Kazimierza, ul. Teatyńska.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, widok z ul. Podwale na ul. ruską. Po lewej „Dnister”, po prawej fragment cerkwi Wołoskiej.
fot: Lesław Tarnawski.
 
 

Scan

Lwów, stacja kolejowa w Krasnem, woj. lwowskie,
fot: Lesław Tarnawski ur. 1937 Krasne.

 

 

 

Scan

Lwów, Rynek , dziedziniec Kamienicy Królewskiej
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, Rynek , pierzeja wsch.
fot: Lesław Tarnawski.
 
 
 

Scan

Lwów, Rynek 3, fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, Kaplica Trzech Świętych przy cerkwi Wołoskiej.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, Teatr Wielki.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, lato 1943, widok z Kajzerwaldu na północ,
w dole fragment ul. Żółkiewskiej W oddali nie zabudowane Zboiska.

 

 

Scan

Lwów, widok z Kopca Unii Lubelskiej
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, kościół Dominikanów, widok z ul. Ormiańskiej.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, Pałac Potockich.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, Katedra Ormiańska.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

x1

Lwów ul. Asnyka, fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

Scan

Lwów, Rynek, pierzeja wsch, po lewej fragment ul. Grodzickich.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, brama wejściowa na dziedziniec przed cerkwią św. Jura . fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, dziedziniec przy Katedrze Ormiańskiej. fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, dzwonnica cerkwi św. Ducha ul. Kopernika, fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, kościół św. Mikołaja fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, ul. Halicka, widok na pn . fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, cerkiew św. Jura, fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, widok z ul. Podwale na Arsenał Miejski fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, widok z Parku Kościuszki na ul. Mickiewicza, Kasyno Szlacheckie. Po prawej fragment UJK. fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, wieża Korniaktowska cerkwi Wołoskiej. Po prawej fragment Baszty Prochowej. fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, Straż Pożarna, widok z placu Strzeleckiego. , fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

Scan

Lwów, Rynek 10, pałac Lubomirskich, fot: Lesław Tarnawski.

 

 

 

eg

Lwów. Kawiarnia Szkocka przy Akademickiej-w okresie międzywojennym ulubione miejsce spotkań genialnych lwowskich matematyków. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

pw

Lwów, pomnik Kilińskiego, fot: Kazimierz Piotrowski

 

 

 

eg

Lwów, Katedra Łacińska, widok z ul. Rutowskiego. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, Restauracja-muzeum „Kupoł” w dawnym domu Maryli Wolskiej, fot: Ewa Giszterowicz,

 

 

 

eg

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

 

eg

Lwów, ul. 3 Maja, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

legitymacja

legitymacji nauczycielska- 1935, Julia Rojowa, powiat Brzeżany, Kozowa, zbiory: Jerzy Kaczkowski.

 

 

 

eg

Lwów, Teatr Wielki, fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, wnętrze restauracji „Atlas”, Rynek 45, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

lm

Lwów, drużyna piłkarska KKS Orzeł Biały- na meczu wyjazdowym na boisku RKS- Bogdanówka- we Lwowie. Na fotce: Kazimierz Mozer- ur. 1909, ojciec Leszka Mozera ur. 1939 we Lwowie. Kazimierz Mozer znał osobiście Kazimierza Górskiego, który grał w RKS. Zbiory: Leszek Mozer.

 

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, cmentarz Łyczakowski, Brama Główna fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, Rynek 45, restauracja Atlas. fot Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła św. Antoniego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, Dom Segala na rogu ulic: Akademicka i Chorążczyzny,fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, fasada kościoła Jezuitów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów, kościół św. Jana Chrzciciela, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, ul. Dominikańska, fragment kościoła Dominikanów. fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

eg

Lwów. Dzwonnica kościoła Dominikanów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

 

 

 

 

eg1

Lwów, Kościół Sióstr Franciszkanek-ul.Kurkowa fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, posąg św. Antoniego, przed kościołem św. Antoniego. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, posąg św. Antoniego, przed kościołem św. Antoniego. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, kościół św. Antoniego, fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 
 

eg

Lwów, kościół św. Mikołaja, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, wnętrze Teatru Wielkiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, widok z Ratusza na zach. Na 1-szym planie rejon ulicy Kościuszki, dalej tylna elewacja UJK, Park Kościuszki, ul. Mickiewicza, Dyrekcja Kolei, w oddali: cerkiew św. Jura, kościół św. Elżbiety,. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, dzwonnica Katedry Ormiańskiej, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, pomnik Grottgera w kościele Dominikanów, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, fronton UJK, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, Rynek, narożnik Ruskiej i Serbskiej ,  Fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, ,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

ef

Lwów, Katedra Łacińska, ,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, kościół Jezuitów,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg1

Lwów, Kaplica Kampianów w Katedrze Łacińskiej , . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, Rynek, pierzeja zach, widok na pn, w oddali kopuły cerkwi Przeobrażeńskiej. , . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła Jezuitów, . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg1

Lwów, fragment UJK. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła Dominikanów. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

Wacław Jastrzębiec Pyszyński WJP dziadek 001

Lwów. Klepsydra z 5/8/1943. Józef Baranowski.  Kondukt pogrzebowy wyruszył z kościoła Reformatów na ul. Janowskiej.

Zbiory: Wacław Pyszyński.

 

 

 

eg

Lwów,kościół Dominikanów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła Dominikanów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg

Lwów, sklepienie kościoła Jezuitów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

016

Lwów, legitymacja, Fundusz Pracy.

Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

 

014

Lwów, świadectwo chrztu, 1915, kościół św. Marii Magdaleny.

Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

K 009

Kołomyja, świadectwo szkolne z 15/6/1918, zbiory:Jerzy Kaczkowski.

 

 

 

013

Lwów 1934, Abiturientki gimnazjum Królowej Jadwigi. Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

 

012

Lwów 1943, Instytut Weigla. Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

dp

Lwów, Rynek, pierzeja pd, w oddali Katedra, fot: Dariusz Palusiński.

 

 

hp

Lwów, szkoła św. Józefa, zbiory: Henryk Pawłowski.

 

 

 

011

Lwów, 1939,Oficerska, Akademicka, Legionów. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

eg6

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg5

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

x1

Lwów, tableau- VIII Gimnazjum z ul. Dwernickiego, matura 1939. Zbiory: Henryk Pawłowski.

 

 

 

eg

Lwów, Czarna Kamienica przy Rynku, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

010

Lwów, 1939, kopanie okopów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

eg2

Lwów, Grodzickich 1, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg1

Lwów, widok z Kopca Unii Lubelskiej na Stare Miasto,

fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

009

Lwów, 1931, Akademicka, UJK, fotki wykonane w czasie wyścigów automobilowych. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

eg

Lwów, kaplica Boimów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

 

008

Brzuchowice 1930, Lwów Głęboka 12, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

007

Lwów, Szpital Powszechny, ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

006

Lwów, Szpital Powszechny, ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

005

Lwów, 1934, Cytadela, dezynfekcja ubrań.  zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

001

Lwów, Szpital Powszechny ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

004

Lwów 1934, Kosów Huculski 1935

zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

003

Lwów,  Szkoła Kadetów.

zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

 

002

Lwów, Klub Motocyklowy, Szkoła Kadetów.

zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

 

x1

Lwów, kościół Dominikanów, Arsenał Królewski.

 

 

 

 

K 007

Brzeżany, 1922, świadectwo szkolne, Zofia Rojówna, zbiory: Jerzy Kaczkowski.

 

 

 

K 004

Lwów, świadectwo ślubu, kościół św. Mikołaja, rok 1936, zbiory: Jerzy Kaczkowski.

 

 

 

K 002

Kołomyja, świadectwo szkolne, Władysław Kaczkowski, rok 1924, zbiory: Jerzy Kaczkowski

 

 

K 001

Świadectwo szkolne, Brzeżany, Zofia Rojówna. Zbiory: Jerzy Kaczkowski. rok 1924.