Lwów, fotografie.

 

 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Skarbkowska fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, pl. Unii Brzeskiej, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Janowska na wys. Cmentarza Janowskiego. fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Lwów, ul. Śnieżna, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Zamarstynowska, odc. pd, widok na pn. fot:. P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów- Kleparów, cerkiew św. Andrzeja Apostoła przy ul. Warszawskiej, fot:. P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, placyk przed stacją Lwów- Podzamcze, na wprost fragm. ulic: św. Marcina i Żółkiewskiej, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Lelewela Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów, cerkiew Wołoska przy ul. Ruskiej fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, Rynek, po prawej pierzeja pd. fot: P. Włodek

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. św. Zofii Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

a1

Lwów- Zamarstynów. Białe barierki- jedyna pozostałość po nie istniejącym już mostku na Pełtwi, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, Teatr Skarbkowski, widok od ul. Hetmańskiej fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Lwów, Galic. Kasa Oszcz. u zbiegu ulic: Legionów/ Jagiellońska
 

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Lindego fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Lwów, narożnik ulic: Ruska/ Blacharska fot: P. Włodek,

 

 

 

aa

Lwów. . nadesłał: Antoni Wilgusiewicz.:
a to nasz dom przy ul. Króla Leszczyńskiego 46, niestety już nie istnieje…

 

 

 

aa

Lwów, cerkiew św. Onufrego przy ul. Żółkiewskiej. fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Lwów – Katedra- widok od ul. Rutowskiego, po lewej w oddali pałac Lubomirskich w Rynku, za nim wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej

 

 

 

aa

Lwów, Praski Bank Kredytowy u zbiegu ulic: Jagiellońska, Legionów. 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Krakowska, widok na pn, w oddali cerkiew Przeobrażeńska

 

 

 

aa

Lwów, pomnik Ignacego Łukasiewicza , fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Jabłonowskich Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów, Dworzec Kolejowy. 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Kąpielna, na Wysokim Zamku, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Legionów, ,fot: P. Włodek

 

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja pd, widoczna wieża Katedry. fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, ul. św. Zofii Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów, narożnik ulic: Blacharska/ Boimów. fot: P. Włodek

 

 

 

a1

 

Lwów, ul. Tarnowskiego na Górze św. Jacka, widok na pn. fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, Teatr Wlk 

 

 

 

aa

Lwów, pl. Mariacki, hotel „George” fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja pn, po prawej ul. Grodzickich fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, Pałac Lubomirskich w Rynku, ul. Ruska, w oddali kościół Karmelitów, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, plac Strzelecki,po prawej fragment Straży Pożarnej, fot: Lesław Tarnawski,

 

 

 

sdr

Lwów, Teatr Skarbkowski

 

 

aa

Lwów, cerkiew Przeobrażeńska przy ul. Krakowskiej,.

 

 

 

aa

Lwów, ul. Kilińskiego, po lewej fragm. Katedry, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja wsch. fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Pełczyńska Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów, Teatr Wlk, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, Cm. Łyczakowski, fot: Dariusz Paterek.

 

 

 

aa

Lwów, pl. Mariacki, pomnik Mickiewicza fot: P. Włodek http://welwowie.pl/

 

 

 

aa

Lwów- Ratusz, po prawej wieża Korniakta cerkwi Wołoskiej, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja zach, fot: ,P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów- Zamarstynów, klasztor Najświętszego Zbawiciela, fot: P. Włodek 

 

 

 

aa

Lwów, pl. Strzelecki, na wprost budynek Straży Pożarnej , fot: P. Włodek, 

 

 

 

aa

Lwów, Czarna Kamienica w Rynku, fot: Ewa Giszterowicz

 

 

 

aa

Lwów, Cm. Obrońców Lwowa, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Lwów, ul. Pełczyńska Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów, kościół św. Kazimierza, fot. P. Włodek 

 

 

a1

Lwów, Akademicka, zbiory: Jan Słaby

 

 

aa

Lwów, kościół Reformatów, ul. Janowska. fot: P. Włodek, 

 

 

 

a4

Lwów, Park Kościuszki, w tle UJK. Zbiory: Maria Zielińska. 

 

 

 

aa

fotka legionistów Piłsudskiego- chyba na Cytadeli we Lwowie. Wśród nich Roman Jabłoński (1898-1939)- zam. we Lwowie przy Lenartowicza 14. Niestety nie wiem który to na fotce.

 

 

 

aa

Lwów, ul. Nabielaka. Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów, Browar, ul. Kleparowska, fot: Antoni Wilgusiewicz.

 

 

 

aa

Lwów, ul. Trybunalska, widok na zach.
Ulica ta idzie od pn-zach. narożnika Rynku do ul. Rutowskiego. Na jej osi widać Kolegium Jezuitów. Opisana jest w mojej książce „Lwów Stare Miasto”.

 

 

 

aa

Lwów, Sykstuska, po prawej fragment Poczty Głównej. fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

aa

Lwów, dom handlowy „Magnus” przy Kazimierzowskiej 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Tarnowskiego. Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów- cerkiew św. Paraskiewy przy ul. Żołkiewskiej fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Lwów, ul. Tarnowskiego. Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów, wieża kościoła Bernardynów, widok z ul. Blacharskiej, fot: Lesław Tarnawski,

 

 

 

aa

Lwów, ul. św. Zofii. Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów, Cm. Łyczakowski, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Lwów, ul. Piekarska, kościół Zmartwychwstańców, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

 

aa

Lwów, ul. Dwernickiego. Fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, cerkiew św. Jura, kościół św. Elżbiety. fot: Janusz Trybus.

 

 

 

 

aa

Lwów, ul. Nabielaka. Fot: Валерий Тесленко

 

 

 

aa

Lwów, hotel „Astoria” na rogu Kazimierzowskiej i Furmańskiej,

 

 

 

aa

Lwów, Cm. Łyczakowski, fot: Dariusz Paterek

 

 

 

aa

Lwów, ul. Dunin Borkowskich. Fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, od lewej: Katedra, kościół Jezuitów, Ratusz, fot: P. Włodek

 

 

 

aa

Lwów, ul. Piekarska, kościół Zmartwychwstańców, fot: Валерий Тесленко.

 

 

 

aa

Lwów widok z ul. Trybunalskiej na Rynek i kopułę kościoła Dominikanów. fot: Валерий Тесленко.

 

 

aa

Lwów, ul. Anczewskich. Fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

W środku: Wiktor Budzyński:- dyr. Polskiego Radia Lwów. Obok niego- „Szczepcio”- Kazimierz Wajda i Tońcio- Henryk Vogelfanger. Zbiory: p. Barbara Eilmes
Wspomnienia p. Eilmes będą opisane w książce, którą wydam: „Lwów , Żółkiewska 72″.

 

 

aa

Lwów, ul. św. Zofii. Fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Zielona, gimnazjum Strzałkowskiej. Fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Dariusz Paterek

 

 

aa

Lwów, pl. Prusa fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Szymonowiczów fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Zielona fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Ratusz, widok od ul. Halickiej fot:: P. Włodek

 

aa

Lwów, ul. Sobińskiego fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Pałac Młodzieży, ul. Kopernika
fot: Lesław Tarnawski.

 

aa

Lwów, ul. Zielona, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. św. Zofii, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, widok z Ratusza na zach. Rejon ul. Kościuszki, fragment tylnej elewacji UJK, Park Kościuszki, gmach Dyrekcji PKP, ul. Zygmuntowska, po prawej rejon Gródeckiej, w oddali kościół św. Elżbiety i cerkiew św. Jura. fot: Ewa Giszterowicz

 

aa

Lwów, ul. Zielona, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. św Jacka, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Piłsudskiego, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

aa

Lwów, ul. Piłsudskiego, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, św. Zofii, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Sobińskiego fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Teatr Wlk, widok od ul. Pełtewnej. fot: P. Włodek,

 

aa

Lwów, wnętrze Cerkwi Wołoskiej.
fot: Lesław Tarnawski.

 

aa

Lwów, ul. Tarnowskiego, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, kościół Dominikanów
fot: Lesław Tarnawski.

 

aa

Lwów, ul. Asnyka, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Arsenał Królewski, fot. P. Włodek,

 

aa

Lwów, ul. Zadwórzańska fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Kadecka, fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, ul. św. Zofii fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, wnętrze kościoła Jezuitów, fot: Ewa Giszterowicz.
aa
Lwów, cerkiew Przeobrażeńska przy ul. Krakowskiej
 aa
Lwów, ul. Asnyka, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Dominikańska.
fot: Lesław Tarnawski.

 

aa

Lwów, podwórze przy ul. Asnyka, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. św. Jacka, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Dwernickiego, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Kazimierzowska widok na wsch, po lewej Brygidki, fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, ul. Romanowicza fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. św. Zofii fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, widok z ul. Podwale na ul. Ruską. po lewej „Dnister”, po prawej fragment cerkwi Wołoskiej.
fot: Lesław Tarnawski

 

aa

Lwów, widok z ul. Rzeźniczej na Kazimierzowską, po lewej fragment Brygidek fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Akademicka, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Pełczyńska, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja wsch., fot: P. Włodek,

 

aa

Lwów, Kasyno Szlacheckie, ul. Mickiewicza.
fot: Lesław Tarnawski.

 

aa

Lwów, Katedra Ormiańska

 

aa

Lwów, kościół Dominikanów, fot: Dariusz Paterek.

 

aa

Lwów, widok z Parku Kościuszki na ul. Mickiewicza, po prawej fragment UJK.
fot: Lesław Tarnawski.

 

aa

Lwów, Rynek na wprost pierzeja zach z ul. Trybunalską, po prawej pierzeja pn, fot: Dariusz Paterek.

 

aa

Lwów, Cm. Obrońców Lwowa, fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, Rynek , dziedziniec Kamienicy Królewskiej
fot: Lesław Tarnawski.

 

aa

Lwów, bloki kolejowe przy Gródeckiej, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Rynek , pierzeja wsch.
fot: Lesław Tarnawski.

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Kazimierzowska, kościół św. Anny. fot: P. Włodek,

 

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. 29 Listopada, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, lwy przed Basztą Prochową. fot: P. Włodek,

 

aa

Lwów, ul. Friedrichów, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Teatr Wielki.
fot: Lesław Tarnawski.

 

aa

Lwów, ul. Gródecka, Domy Kolejarzy, fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Czarna Kamienica, fot: Ewa Giszterowicz,

 

aa

Lwów, ul. Zielona fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, szpital Powszechny ul. Pijarów. fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Zielona fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Tarnowskiego fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Ratusz, widok od ul. Halickiej fot:: P. Włodek

 

aa

Lwów, ul. Zielona, Wodociągi , Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Rynek, fot: Dariusz Paterek

 

aa

Lwów, sklepienie kościoła św. Mikołaja fot: Kazimierz Piotrowski.

 

aa

Lwów, Katedra Łacińska, fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, ul. Tarnowskiego , Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Nabielaka , Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, dzwonnica cerkwi św. Ducha ul. Kopernika, fot: Lesław Tarnawski.

 

 

aa

Lwów, pomnik Adonisa w Rynku, fot: Dariusz Paterek

 

aa

Lwów, ul. Śniadeckich, widok na Politechnikę. fot: Ewa Giszterowicz

 

aa

Lwów, Katedra Ormiańska

 

aa

Lwów. ul. Snopkowska . Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów. kawiarnia „Szkocka” u zbiegu ulic: Akademicka, Fredry, Łozińskiego. Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Łyczakowska, widok na wsch. Po lewej odbija w górę ul. św. Antoniego idąca na pn do Kurkowej, za nią widoczne schodki do kościoła św. Antoniego. Fot:. P. Włodek

 

aa

Lwów. tabl. na Ossolineum, fot: Kazimierz Piotrowski

 

 

aa

Lwów. pl. Unii Brzeskiej. Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów. Ossolineum. Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, Cm. Obrońców Lwowa, fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa , fot: Dariusz Paterek

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja zach. , fot: Dariusz Paterek

 

aa

Lwów. ul. Potockiego. Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, ul. Kilińskiego, fot: Dariusz Paterek

 

aa

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Dariusz Paterek

 

aa

Lwów. ul. Potockiego. Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów. ul. Potockiego. Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów. ul. Lenartowicza. Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, fragment Katedry, zach. pierzeja Rynku. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja pd, na wprost ul. Kilińskiego fot: Dariusz Paterek

aa

Lwów. ul. Lenartowicza. Fot. Валерий Тесленко

 

aa

Lwów, schody przed kościołem Dominikanów fot: Dariusz Paterek

 

aa

Lwów, Rynek, pierzeja zach. fot: Dariusz Paterek

 

aa

Lwów, kościół Dominikanów, fot: Dariusz Paterek

aa

Lwów, widok na Żelazną Wodę i VIII gimnazjum przy Dwernickiego. Zbiory: Rajmund Śmierzchalski.

 

aa

Lwów, ul. Stryjska fot: Валерий Тесленко

 

 

aa

Lwów, ul. Snopkowska fot: Валерий Тесленко

aa

Lwów, Rynek, narożnik: Grodzickich i Dominikańskiej, fot: P. Włodek,

aa

Lwów, pl. Strzelecki, na wprost budynek Straży Pożarnej , fot: P. Włodek,

 

aa

Lwów, Park Stryjski, budynek- pozostałość po d. Targach Wsch. fot: Валерий Тесленко

 

aa

Lwowski Rynek , pierzeja wsch, fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, oddział armii austriackiej, zbiory: Weronika Rauch,

 

aa

Lwów, widok z ul. Legionów na Katedrę,

 

aa

Lwów, Łyczakowska, widok na wsch. Po lewej odbija w górę ul. św. Antoniego idąca na pn do Kurkowej, za nią widoczne schodki do kościoła św. Antoniego. Fot:. P. Włodek

 

aa

Lwów, Kazimierzowska widok na wsch, po lewej Brygidki, fot: P. Włodek

aa

Lwów, widok z pl. Kapitulnego na ul. Rutowskiego i kościół Jezuitów. Fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, Teatr Wlk, widok od ul. Pełtewnej. fot: P. Włodek,

 

aa

Lwów, widok z Rynku na Katedrę Łacińską fot: P. Włodek

 

aa

Lwów ul. Stroha, w oddali fragm. ul. św. Teresy, fot: Валерий Тесленко.

 

aa

Lwów, 1934, Cytadela, dezynfekcja ubrań. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

aa

Lwów, Ratusz, fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, kościół Dominikanów, fot: P. Włodek,

aa

Stacja Lwów Podzamcze, Stację opisuję w książce: „Lwów XVII/2 Gabrielówka, Podzamcze Zachód”.
fot: P. Włodek

 

aa

Lwów, uliczka na Lewandówce, fot: P. Włodek http://welwowie.pl/

aa

Lwów, dziedziniec pd przy Katedrze Ormiańskiej

 

er

Lwów, widok z placu Cłowego na Basztę Gliniańską. Lata 80-te XX w. Zbiory: Irena Błońska.

 

eg

Lwów, Akademicka, zbiory: Ewa Giszterowicz

 

kp

Lwów, pomnik na Wzgórzach Wuleckich, fot: Kazimierz Piotrowski,

 

kp

Lwów, ul. Sapiehy,.po lewej fragment komisariatu przy ul. Łąckiego. fot: Kazimierz Piotrowski,

 

eg

Lwów-kamienica”Pod Jeleniem”na rogu Rynku i ul.Grodzickich
Na parterze mieściła się legendarna restauracja „Atlas”, fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg

Lwów, przy kaplicy Boimów, fot: Ewa Giszterowicz,

 

wt

Lwów, widok z ul. Rutowskiego na Katedrę Łacińską. Widoczny fragment placu Kapitulnego. fot: Валерий Тесленко.

 

xx

Lwów, wiosna 1944, nastoletni żołnierze AK w czasie ćwiczeń. AK-owcy w czasie ćwiczeń używali mundurów „Baudienstu”, do którego byli wcieleni.Wtedy nie posiadali jeszcze mundurów AK. Ćwiczenia wojskowe odbywali w lesie pod Zubrzą na pd wsch od Lwowa. Zbiory: Rajmund Śmierzchalski.

 

 

hy

Lwów, fasada Cerkwi Archikatedralnej św. Jura. fot: Helena Yurkovska.

 

eg

Lwow, widok z Ratusza na pn, ul. Krakowska, Ormiańska, Skarbkowska,
cerkiew Przeobrażeńska, Katedra Ormiańska.
Na dalszym planie: plac Krakowski, kościół MB Śnieżnej.
fot: Ewa Giszterowicz:

 

20170226_164905

Rajmund Śmierzchalski ur. 1928 we Lwowie, zam. na ul. Toruńskiej. p. Śmierzchalski był żołnierzem AK, uczestnikiem akcji „Burza”.
Fotka z akcji „Burza” na Nowym Lwowie. Żołnierze AK na dachu garażu domu przy ul. Toruńskiej obserwują okolicę. Fotkę wykonał Rajmund Śmierzchalski.

 

20161114_140448

Lwów, budowa domu przy ul. Ptaśnika. Zbiory: Janina Sarnecka. Ul. Ptaśnika opisana będzie w książce „Lwów, Kolonia Profesorska”.

 

eg

Lwów, widok z ratusza na zach, ul. Rutowskiego, kościół Jezuitów, ul. Kilińskiego, plac św. Ducha, Wały Hetmańskie. Fragmenty ulic: Sykstuskiej i Jagiellońskiej. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, cerkiew archikatedralna św. Jura. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, widok z Ratusza na zach. Rejon ul. Kościuszki, fragment tylnej elewacji UJK, Park Kościuszki, gmach Dyrekcji PKP, ul. Zygmuntowska, po prawej rejon Gródeckiej, w oddali kościół św. Elżbiety i cerkiew św. Jura. fot: Ewa Giszterowicz

 

20161023_191432

Lwów, kennkarta z czasów okupacji niemieckiej, Maria Dziaduch zam. Krzywczyce- wschodnie przedmieście Lwowa. Kennkarta- wydana 15/6/1944- a 6 tyg później AK zaczęła akcję „Burza” we Lwowie. Krzywczyce opisane będą w książce: „Lwów, Krzywczyce”.

 

DSC00143

Lwów, pozwolenie na skanalizowanie domu przy ul. św. Marcina 61, zbiory: Maria Korody.

 

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów,Kamienica Bernatowiczowska przy Rynku, fot: Ewa Giszterowicz.

 

Scan

Lwów, 1925, dzieci pracowników szpitala na Kulparkowie. Zbiory- Barbara Litwiniuk ur. 1921- w 1-szym rzędzie 1-sza od lewej.
3-cia od prawej w 2-gim rzędzie- Irena Jarosewycz- W przyszłości żona gen. Andersa. Wspomnienia p. Litwiniuk opisane będą w książce: „Lwów, Kulparków”

 

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

kip

Lwów, dawny kościół Reformatów przy Janowskiej, obecnie cerkiew. fot: Kazimierz Piotrowski,

 

kp

Lwów, Góra Piaskowa, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

 

eg

Lwów,fasada Kaplicy Boimów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

Scan0036

Lwów, 16/12/1937, pozwolenie na budowę domu przy ul. Rzecznej na Zamarstynowie, dla Rozalii Łopaczek zam. Stebelińskich `17. Zbiory: Henryk Słowiński.

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski  fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów, ul. Trybunalska fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów,  willa Biesiadeckiego na ul. Potockiego. Fot:  Ewa Giszterowicz.

 

kp

Lwów, lew przy wejściu do willi Biesiadeckiego na ul. Potockiego. Fot: Kazimierz Piotrowski.

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski
fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, kościół św. Mikołaja , fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski
Grób S.Goszczyńskiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

ad

Lwów, narożnik Janowskiej i Kleparowskiej, fot: Andrzej Dmytryszyn

 

kp

Lwów, willa „Przystań”, ul. Pułaskiego. fot: Kazimierz Piotrowski

 

eg5

Lwów, Akademicka, po prawej wieża katedry. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg2

Lwów, kościół Franciszkanek, ul. Kurkowa, , fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz,

 

wrzesien-1938-001

Lwów, IX 1938, plac Mariacki, widok na pn. Po lewej fragment cokołu pod figurą MB, po prawej ul. Hetmańska 2 i fragment gmachu Sprechera.
Zbiory: Maria Zielińska.

 

eg2

kościół w Buczaczu, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

legit-szkolna-001

Lwów, legitymacja szkolna- Marian Zieliński, gimnazjum na ul. Szymonowiczów. Zbiory: Maria Zielińska.

 

kp

Lwów, sklepienie kościoła Bernardynów, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

 

eg

Zamek w Chocimiu. fot: Ewa Giszterowicz

 

kp

Lwów, dziedziniec Kamienicy Królewskiej 2010, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

6-listopad-1937-001

Lwów, Park Kościuszki, w tle UJK. Zbiory: Maria Zielińska.

 

eg

Lwów, dziedziniec Kamienicy Królewskiej fot: Ewa Giszterowicz.

 

scan

Lwów, cerkiew archikatedralna św. Jura, fot: Lesław Tarnawski. Cerkiew będzie opisana w książce: „Lwów V/6 Wzgórze św. Jura”.

 

eg1

Olesko- Zamek, , fot: Ewa Giszterowicz

 

eg2

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg2

Kościół pw.Wniebowzięcia NMP w Złoczowie, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Kościół , Cmentarz Łyczakowski, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, ul. Pełczyńska, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

kp

Lwów, plac Prusa, fot: Kazimierz Piotrowski,

 

x1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz,

 

xx

Lwów, fot: Валерий Тесленко.

 

xx

Lwów, róg Kurkowej i Unii Lubelskiej, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz

 

 

dsc00101

Lwów, legitymacja szkolna z czasów okupacji niemieckiej. Zbiory: Teofil Bisaga ur. we Lwowie, zam. we Lwowie przy Wójtowskiej 5. Wspomnienia pana Bisagi będą opisane w książce „Lwów VI/7 Łyczaków Środkowy Wschód”.

 

 

kp

Lwów, plac Mariacki, pomnik Mickiewicza, po lewej dach Katedry, za nią wieża Ratusza. fot: Kazimierz Piotrowski.

 

wr

Lwów, zbiory: Weronika Rauch, mam problem z lokalizacją- wygląda na Akademicką, ewent Legionów???

 

wodociagowa-5-nieistniejacy-001

Lwów. Nie istniejący dziś dom przy Wodociągowej 5 (boczna Zielonej). Zbiory: Maria Witosławska.

 

xx

Lwów, figura Madonny na ul. Grodzickich. fot: Ewa Giszterowicz.

 

20161223_191749

Lwów, świadectwo szkolne, szkoła na ul. Kordeckiego. Zbiory: Elżbieta Mokrzycka.

 

x1

Lwów, ul. Pełczyńska, fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg2

Lwów, ul. Akademicka, Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, skrzyżowanie ulic: Czarneckiego (po lewej) i Łyczakowskiej (po prawej). Przy lewej ramce wieże kościoła Karmelitów i gmach Namiestnictwa. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

20161223_192015

Lwów. Elżbieta Mokrzycka, z ojcem na Wysokim Zamku. Elżbieta Mokrzycka ur. 1931 we Lwowie, mieszkała na ul. Królowej Jadwigi 18 do 1946. Wspomnienia p. Mokrzyckiej będą opisane w książce „Lwów, Dworzec Główny”.

 

x3

Lwów, ul. Kochanowskiego. fot: Ewa Giszterowicz,

 

scan

Lwów, ul. Halicka, widok na pn. fot: Lesław Tarnawski.

 

 

eg

Lwów, widok z pl. Akademickiego na kawiarnię „Szkocką”, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg2

Lwów, kaplica Boimów,  fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg3

Lwów, kaplica Boimów,  fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Czarna Kamienica, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg

Lwów, kamienica Bandinellich. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów,dziedziniec Kamienicy Królewskiej,. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, hotel ‚George”, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, zach pierzeja Rynku, fragment ul. Krakowskiej, kopuły cerkwi Przeobrażeńskiej,. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, dziedziniec kamienicy Królewskiej. . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg2

Lwów, ul. Piekarska . fot: Ewa Giszterowicz

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, . fot: Ewa Giszterowicz

 

20161102_133105

Lwów, fotka wykonana w 1942 w rejonie ul. Hilarowicza- Kolonia Profesorska. Zbiory: Teresa Wojciechowska. Wspomnienia p. Wojciechowskiej będą opisane w książce „Lwów, Kolonia Profesorska”.

 

eg

Lwów, ul. Rutowskiego, widok na pn. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, . fot: Ewa Giszterowicz

 

eg2

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, . fot: Ewa Giszterowicz

 

eg1

Lwów, ul. Karmelicka. fot: Ewa Giszterowicz.

 

hy

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Helena Yurkovska.

 

eg1

Lwów, Ikonostas, cerkwi Wołoskiej, fot: Ewa Giszterowicz.

eg9

Lwów, wieża Korniakta fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg6

Lwów, wnętrze cerkwi Wołoskiej, fot: Ewa Giszterowicz

 

eg3

Lwów, Katedra Łacińska , fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, Widok z Czarnej Kamienicy na kościół Dominikanów i cerkiew Wołoską. Fot Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Ossolineum, fot: Ewa Giszterowicz.

 

20161114_123844

Lwów, na Czartowskiej Skale, zbiory: Jan Słaby.

 

eg

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Ewa Giszterowicz.

 

Zdjęcie użytkownika Przemysław Włodek.

Lwów, kościół Jezuitów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg2

Lwów, Ossolineum, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów,pomnik Kilińskiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów,kościół Bernardynów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

20161114_140356

Lwów, ul. Ptaśnika na Koloni Profesorskiej, po bombardowaniu. Zbiory: Janina Sarnecka.

 

ff

Lwów, „Tańcząca Madonna” dłuta F.Fesingera przed kościołem św. Antoniego. fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

20161102_132942

Lwów, 1942. Chór kościelny przed kościołem MB Ostrobramskiej. Zbiory: Teresa Wojciechowska. Wspomnienia p. Wojciechowskiej będą opublikowane w książce „Lwów, Kolonia Profesorska”.

 

cc

Lwów. Fasada siedziby Rozgłośni Polskiego Radia Lwów-ul.Batorego. Fot: Ewa Giszterowicz

 

d

Lwów, zbiory: Jan Słaby.

 

e

Kościół Karmelitów we Lwowie. fot: Ewa Giszterowicz.

 

20161114_123613

Lwów, Górny Łyczaków, ktoś poznaje jaka to ulica? Zbiory: Jan Słaby.

 

eg

Lwów. Kościół Franciszkanek przy ul.Kurkowej, fot Ewa Giszterowicz,

20161114_123819

Lwów, Akademicka, zbiory: Jan Słaby

 

kp

Lwów, fragment Pałacu Lubomirskich, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

20161102_132942

Lwów, 1942. Chór kościelny na schodach przed kościołem MB Ostrobramskiej na Górnym Łyczakowie. Zbiory Teresa Wojciechowska. Wspomnienia p. Wojciechowskiej będą opisane w książce „Lwow, Kolonia Profesorska”,.

 

20161102_133051

Lwów, fotka wykonana w zimie 1942 przy ul. Boberskiej na Koloni Profesorskiej. W środku Teresa Wojciechowska ur. 1927 pow. Krzemieniec na Wołyniu. We Lwowie mieszkała w latach 1940-44- najpierw przy ul. Koszowej, potem przy ul. Boberskiej.
Zbiory: Teresa Wojciechowska.

 

xx

Lwów, zdjęcie wykonał pan Kupiec- w kwietniu 1944 na Koloni Profesorskiej. Bombardowanie Lwowa. Rejon ul. Hilarowicza. Zbiory: Teresa Wojciechowska.

 

k

Lwów, figura MB przy ul. Grodzickich, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

 

xx

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Lesław Tarnawski,

 

 

scan

Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa, fot: Lesław Tarnawski,

 

20161027_160804

Lwów, ostatni rektor UJK we Lwowie- Roman Longchamps De Berier z dwoma synami, na podwórzu swego domu przy Karpińskiego 11.
Zbiory: Jan Longchamps De Berier.

 

eg

Lwów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

scan

Lwów, pocztówka z czasów I wojny adresowana do Anastazji Halaunbrenner zam. w blokach kolejowych przy Grodeckiej 131. Zbiory: Anastazja Halaunbrenner.

 

kp

Lwów, Poczta Główna, ul. Słowackiego. . fot: Kazimierz Piotrowski.

 

20161023_191529

Lwów, Krzywczyce, dokument- ubezpieczenie domu.

 

scan

Lwów, ul. Sykstuska, po prawej fragment Poczty Głównej. fot: Lesław Tarnawski.

 

eg5

Lwów, Kościół Bernardynów o zachodzie słońca, fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg1

Lwów,ul.Krakowska i cerkiew Przemienienia Pańskiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

scan0003

Lwów, kopuła Galicyjskiej Kasy Oszczędności, ul. Legionów/ Jagiellońska, fot: Lesław Tarnawski.

 

eg

Lwów, ul. Pełczyńska, fot: Ewa Giszterowicz. ul. Pełczyńska prowadzi w miejscu dawnego Potoku Pełczyńskiego (obecnie zasklepiony) od skrzyżowania z Wulecką do placu Prusa. Zabudowana przeważnie w odcinku wsch. Opisana „dom po domu” w książce „Lwów IX/1 Góra Kalecza i Cytadela”.

 

dsc00532

Lwów, plac Mariacki, lata 50-te XX wieku, zbiory: Zofia Stelmach.

 

dsc00540

Lwów. Krystyna Zbierzchowska ur. we Lwowie, wnuczka znanego lwowskiego poety Henryka Zbierzchowskiego, zam. przy ul. Piaskowej. Fotografia wykonana po wojnie Katowicach. Zbiory: Zofia Stelmach- ur. 1930 we Lwowie przy Leśnej 16.

 

Scan

Lwów, pismo z pracowni rzeźbiarskiej Jana Matusiewicza Lwów ul. św. Piotra 8 do Jana Pituły zam ul. Na Bajki 9 z dnia 28/12/1942.

 

Scan

Lwów, wieża kościoła Bernardynów, widok z ul. Blacharskiej, fot: Lesław Tarnawski,

 

Scan

Lwów, plac Strzelecki 3, fot: Lesław Tarnawski. Tu mieszkał w czasie wojny Lesław Tarnawski ur. 1937 w Krasnem.

 

DSC00115

Lwów, kondukt pogrzebowy, najpewniej na Placu Mariackim, zbiory: Maria Korody.

 

i

Lwów, narożnik ulic: Małej i Słodowej, fot: Iwona Łaptaszyńska.

 

Scan

Lwów, wejście do Kasyna Szlacheckiego, ul. Mickiewicza,
fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, kościół św. Kazimierza, ul. Teatyńska.
fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, widok z ul. Podwale na ul. ruską. Po lewej „Dnister”, po prawej fragment cerkwi Wołoskiej.
fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, stacja kolejowa w Krasnem, woj. lwowskie,
fot: Lesław Tarnawski ur. 1937 Krasne.

 

Scan

Lwów, Rynek , dziedziniec Kamienicy Królewskiej
fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, Rynek , pierzeja wsch.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, Rynek 3, fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, Kaplica Trzech Świętych przy cerkwi Wołoskiej.
fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, Teatr Wielki.
fot: Lesław Tarnawski.

 

 

Scan

Lwów, lato 1943, widok z Kajzerwaldu na północ,
w dole fragment ul. Żółkiewskiej W oddali nie zabudowane Zboiska.
Scan

Lwów, widok z Kopca Unii Lubelskiej
fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, kościół Dominikanów, widok z ul. Ormiańskiej.
fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, Pałac Potockich.
fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, Katedra Ormiańska.
fot: Lesław Tarnawski.
x1

Lwów ul. Asnyka, fot: Валерий Тесленко.

Scan

Lwów, Rynek, pierzeja wsch, po lewej fragment ul. Grodzickich.
fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, brama wejściowa na dziedziniec przed cerkwią św. Jura . fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, dziedziniec przy Katedrze Ormiańskiej. fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, dzwonnica cerkwi św. Ducha ul. Kopernika, fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, kościół św. Mikołaja fot: Lesław Tarnawski.

Scan

Lwów, ul. Halicka, widok na pn . fot: Lesław Tarnawski.

Scan

Lwów, cerkiew św. Jura, fot: Lesław Tarnawski.

Scan

Lwów, widok z ul. Podwale na Arsenał Miejski fot: Lesław Tarnawski.

Scan

Lwów, widok z Parku Kościuszki na ul. Mickiewicza, Kasyno Szlacheckie. Po prawej fragment UJK. fot: Lesław Tarnawski.
Scan

Lwów, wieża Korniaktowska cerkwi Wołoskiej. Po prawej fragment Baszty Prochowej. fot: Lesław Tarnawski.

 

Scan

Lwów, Straż Pożarna, widok z placu Strzeleckiego. , fot: Lesław Tarnawski.

Scan

Lwów, Rynek 10, pałac Lubomirskich, fot: Lesław Tarnawski.

eg

Lwów. Kawiarnia Szkocka przy Akademickiej-w okresie międzywojennym ulubione miejsce spotkań genialnych lwowskich matematyków. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

pw

Lwów, pomnik Kilińskiego, fot: Kazimierz Piotrowski

 

eg

Lwów, Katedra Łacińska, widok z ul. Rutowskiego. fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Restauracja-muzeum „Kupoł” w dawnym domu Maryli Wolskiej, fot: Ewa Giszterowicz,

 

eg

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Ewa Giszterowicz.

kp

Lwów, hotel ‚Imperial”, ul. 3 Maja, fot: Kazimierz Piotrowski.

eg

Lwów, ul. 3 Maja, fot: Ewa Giszterowicz.

legitymacja

legitymacji nauczycielska- 1935, Julia Rojowa, powiat Brzeżany, Kozowa, zbiory: Jerzy Kaczkowski.

eg

Lwów, Teatr Wielki, fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, wnętrze restauracji „Atlas”, Rynek 45, fot: Ewa Giszterowicz.

lm

Lwów, drużyna piłkarska KKS Orzeł Biały- na meczu wyjazdowym na boisku RKS- Bogdanówka- we Lwowie. Na fotce: Kazimierz Mozer- ur. 1909, ojciec Leszka Mozera ur. 1939 we Lwowie. Kazimierz Mozer znał osobiście Kazimierza Górskiego, który grał w RKS. Zbiory: Leszek Mozer.

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, cmentarz Łyczakowski, Brama Główna fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, Rynek 45, restauracja Atlas. fot Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła św. Antoniego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Dom Segala na rogu ulic: Akademicka i Chorążczyzny,fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, fasada kościoła Jezuitów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, kościół św. Jana Chrzciciela, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, ul. Dominikańska, fragment kościoła Dominikanów. fot: Ewa Giszterowicz

 

eg

Lwów. Dzwonnica kościoła Dominikanów, fot: Ewa Giszterowicz.

kp

Lwów, widok z placu Cłowego na mury miejskie i kościół Bernardynów, fot: Kazimierz Piotrowski.

 

kp

Lwów, Teatr Wielki, fot: Kazimierz Piotrowski

 

eg1

Lwów, Kościół Sióstr Franciszkanek-ul.Kurkowa fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, posąg św. Antoniego, przed kościołem św. Antoniego. fot: Ewa Giszterowicz.

 

kp

Lwów, Uniwersytet Jana Kazimierza II. Fof: Kazimierz Piotrowski.

 

kp

Lwów, brama wejściowa na Cmentarz Janowski fot: Kazimierz Piotrowski

 

eg

Lwów, posąg św. Antoniego, przed kościołem św. Antoniego. fot: Ewa Giszterowicz.

eg

Lwów, kościół św. Antoniego, fot: Ewa Giszterowicz

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

Zdjęcie użytkownika We Lwowie.

 

 

 

eg

Lwów, kościół św. Mikołaja, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, wnętrze Teatru Wielkiego, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, widok z Ratusza na zach. Na 1-szym planie rejon ulicy Kościuszki, dalej tylna elewacja UJK, Park Kościuszki, ul. Mickiewicza, Dyrekcja Kolei, w oddali: cerkiew św. Jura, kościół św. Elżbiety,. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, dzwonnica Katedry Ormiańskiej, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, pomnik Grottgera w kościele Dominikanów, , fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, fronton UJK, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Rynek, narożnik Ruskiej i Serbskiej ,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, ,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

ef

Lwów, Katedra Łacińska, ,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, kościół Jezuitów,  Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, Kaplica Kampianów w Katedrze Łacińskiej , . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, Rynek, pierzeja zach, widok na pn, w oddali kopuły cerkwi Przeobrażeńskiej. , . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła Jezuitów, . Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, fragment UJK. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła Dominikanów. Fot: Ewa Giszterowicz.

 

Wacław Jastrzębiec Pyszyński WJP dziadek 001

Lwów. Klepsydra z 5/8/1943. Józef Baranowski.  Kondukt pogrzebowy wyruszył z kościoła Reformatów na ul. Janowskiej.

Zbiory: Wacław Pyszyński.

 

 

eg

Lwów,kościół Dominikanów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, wnętrze kościoła Dominikanów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg

Lwów, sklepienie kościoła Jezuitów, fot: Ewa Giszterowicz.

016

Lwów, legitymacja, Fundusz Pracy.

Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

014

Lwów, świadectwo chrztu, 1915, kościół św. Marii Magdaleny.

Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

K 009

Kołomyja, świadectwo szkolne z 15/6/1918, zbiory:Jerzy Kaczkowski.

 

 

 

013

Lwów 1934, Abiturientki gimnazjum Królowej Jadwigi. Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

012

Lwów 1943, Instytut Weigla. Zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

dp

Lwów, Rynek, pierzeja pd, w oddali Katedra, fot: Dariusz Palusiński.

 

hp

Lwów, szkoła św. Józefa, zbiory: Henryk Pawłowski.

 

 

011

Lwów, 1939,Oficerska, Akademicka, Legionów. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

eg6

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg5

Lwów, Katedra Łacińska, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

eg1

Lwów, Cmentarz Łyczakowski, fot: Ewa Giszterowicz.

 

x1

Lwów, tableau- VIII Gimnazjum z ul. Dwernickiego, matura 1939. Zbiory: Henryk Pawłowski.

 

 

eg

Lwów, Czarna Kamienica przy Rynku, fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

010

Lwów, 1939, kopanie okopów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

eg2

Lwów, Grodzickich 1, fot: Ewa Giszterowicz.

 

eg1

Lwów, widok z Kopca Unii Lubelskiej na Stare Miasto,

fot: Ewa Giszterowicz.

 

 

009

Lwów, 1931, Akademicka, UJK, fotki wykonane w czasie wyścigów automobilowych. zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

eg

Lwów, kaplica Boimów, fot: Ewa Giszterowicz.

 

008

Brzuchowice 1930, Lwów Głęboka 12, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

007

Lwów, Szpital Powszechny, ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

006

Lwów, Szpital Powszechny, ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

005

Lwów, 1934, Cytadela, dezynfekcja ubrań.  zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

001

Lwów, Szpital Powszechny ul. Pijarów, zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

 

004

Lwów 1934, Kosów Huculski 1935

zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka.

 

 

003

Lwów,  Szkoła Kadetów.

zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

002

Lwów, Klub Motocyklowy, Szkoła Kadetów.

zbiory: dr Lucyna Raczyńska- Rzepecka

 

 

x1

Lwów, kościół Dominikanów, Arsenał Królewski.

 

 

 

Lwów, X/1 Zadwórzańska, książka opisuje cały przebieg ul. Zadwórzańskiej + okoliczne uliczki:

Grunwaldzka, Modrzejewskiej, Szymonowiczów, Jana z Dukli, Dunin- Borkowskich, Janowskiego, Daniłowiczów, Jelinka, Orzeszkowej, Kniaziewicza, Sułkowskich. Obiekty: XI Gimnazjum, kościół św. Józefa, Szkoła Sienkiewicza.

Relacje lwowiaków: Maria Kustra ur. 1926, Ryszard Orzechowski ur. 1924, żołnierz AK. Zamawiać mailowo: pwlod@interia.pl

Zadw

K 007

Brzeżany, 1922, świadectwo szkolne, Zofia Rojówna, zbiory: Jerzy Kaczkowski.

 

K 004

Lwów, świadectwo ślubu, kościół św. Mikołaja, rok 1936, zbiory: Jerzy Kaczkowski.

 

K 002

Kołomyja, świadectwo szkolne, Władysław Kaczkowski, rok 1924, zbiory: Jerzy Kaczkowski

K 001

Świadectwo szkolne, Brzeżany, Zofia Rojówna. Zbiory: Jerzy Kaczkowski. rok 1924.